Om skolelaboratoriene i Norge

Skolelaboratoriene er ressurs- og kompetansesentre for undervisning i realfag, og bindeledd mellom universitet og skole. Dette betyr at de skal formidle kontakt og kunnskap begge veier, både fra universitet til skole og fra skole til universitet.

Skolelaboratoriene tilbyr etter- og videreutdanning for lærere, og har i tillegg varierte faglig tilbud for elever. Skolelaboratoriene utvikler læremateriell, forsker på undervisning i realfag og bidrar i grunnutdanningen av realfagslektorer.

Det er skolelaboratorier ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og ved Universitetet i Stavanger. Mer om hvert enkelt skolelaboratorium finner du på nettsiden våre.