Å undervise i kvantefysikk og generell relativitetsteori med Viten-programmene utviklet i ReleKvant-prosjektet

Etterutdanning

ReleKvant (www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/) er et forsknings- og... vis hele teksten

ReleKvant (www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/) er et forsknings- og utviklingsprosjekt som utvikler digitale læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i videregående skole. Læringsressursene har vært gjennom gjentatte utprøvinger i fysikk-klasserom og er tilgjengelig på http://viten.no/kvantefysikk og http://filarkiv.viten.no/relativitetsteori/. Ressursene er tilpasset kompetansemålene i gjeldende læreplan for programfaget fysikk.

I disse Viten-programmene lar vi elevene utvikle sin forståelse i fellesskap gjennom «å snakke fysikk» og «å skrive fysikk», vi utnytter IKT-ressurser som animasjoner og simuleringer, vi stimulerer til refleksjon over historiske og filosofiske perspektiver, bl.a. ved å presentere fysikkforskere og deres ulike tolkninger av fysikken, og vi klargjør prinsippene klassisk fysikk hviler på for å vise den moderne fysikkens brudd med disse.

Vi som står bak ReleKvant-prosjektet tilbyr et etterutdanningskurs for fysikklærere i bruk av læringsressursene vi har utviklet. Kurset vil være praksisrettet der deltakerne vil få rikelig anledning til å arbeide med og prøve ut ressursene.

Kurset vil være gratis, men skolen/skoleeieren/realfagsnettverket må betale reise og eventuelt opphold for to kursholdere. Vi tilbyr kurs i den grad kapasiteten vår strekker til, og ser helst at kommuner, fylker eller regioner går sammen om en kursdag (f.eks. "nettverkssamlinger") slik at det blir et visst minsteantall lærere på kurset.

Nettside for kurset

 • Flere
 • 1. september—21. desember
 • Påmeldingsfrist: 10. desember

Underveisarbeid/årsrapport Den naturlige skolesekken 2017/2018

Utlysning

Underveisarbeid og årsrapport for skolene i Den naturlige skolesekken

Nettside for utlysningen

 • Rapporteringsperiode: 10. oktober 2017—29. juni 2018
 • Leveringsfrist: 20. november
 • Skriv rapport

Laserkutting, 3D-printing og Tinnstøping - Vi lager spill med brikker

Etterutdanning

Kursbeskrivelse: NB! - Kurset er et todagers kurs som går to mandager (23. okt. og 30.... vis hele teksten

Kursbeskrivelse:

NB! - Kurset er et todagers kurs som går to mandager (23. okt. og 30. okt.) og holdes på Vitensenteret i Trondheim.

Kursdeltagerne lærer å bruke laserkutter til skjæring og gravering av plater i finer, MDF eller akryl (spillbrett). Ulike tegneverktøy vil bli foreslått f.eks. OpenSCAD 2D eller annet tegneverktøy som deltagerne er kjent med. Videre vil de designe enkle brikker bygget opp av romgeometriske figurer ved hjelp av OpenSCAD 3D for utskrift ved hjelp av 3D-printer. Bruk av 3D-printede originaler for framstilling av former for tinnstøyping vil bli demonstrert og diskutert. Deltagerne vil også gjennomgå støyping av tinnfigurer (brikker) i gummiformer, ev. gipsformer. Det legges vekt på at deltagerne føler seg trygg på prosessen fra ide til ferdig utskrift. Kurset vil til en viss grad åpne for personlig design. Vi vil også inviter en lærer fra Sverresborg til å fortelle om klassens prosjekt for å lage spillbrett ved hjelp av tegneprogram og bruk av laserkutting og elektronikk. Det vil også bli vist fram eksempler på laserkuttede og 3D-printende gjenstander. Det vil bli delt ut skriftlig kursmateriell.

Det oppmuntres til å ha med egen laptop som deltagerne har administrative rettigheter til. I etterkant åpner vi for at deltagerne kan besøke Trigger med elevene. I denne sammenhengen vil det vært mest aktuelt at en del av arbeidet skjer i klasserommet, men at elevene kan besøke Vitensenteret dersom de ønsker å se at noe av det de har laget skrives ut. 

Kurset er et samarbeid mellom Skolelaboratoriet og Vitensenteret i Trondheim

Kursholdere:       Roy Even Aune, Vitensenteret
                              Nils Kristian Rossing, Vitensenteret/Skolelaboratoriet, NTNU
Kontaktperson:   Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet, NTNU (nils.rossing@ntnu.no)

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 23.—30. oktober
 • Påmeldingsfrist: 16. oktober
 • Frist utløpt

Kjemieksperimenter for elever på studieforberedende utdanningsprogram

Kurs for lærere og elever

Kjemisk institutt inviterer til et totimers laboratoriekurs for elever på... vis hele teksten

Kjemisk institutt inviterer til et totimers laboratoriekurs for elever på studieforberedende utdanningsprogram/studiespesialisering i den videregående skolen

 • Bergen
 • 7. november—13. desember
 • Påmeldingsfrist: 8. desember
 • Meld på

Opplevelse, erfaring og læring - bli kjent med Museumvest

Etterutdanning

Gode, tilpassete og gratis undervisningsressurser er tilgjengelig for alle skoler gjennom... vis hele teksten

Gode, tilpassete og gratis undervisningsressurser er tilgjengelig for alle skoler gjennom museenes undervisningsprogram. Museum vest tilbyr opplevelse og undervisning på 8 anlegg i Hordaland. Hver museum har sitt tema og sine tilbud, for alle skoleslag. Realfagene er tydelige i programmene, her er mye biologi, fysikk og matematikk i oppleggene. Elevene før observere, gjøre forsøk og simuleringer, som gir oss mulighet for god undervisning i fo-rtsettelsen. Les mer om tilbudene på http://museumvest.no/.
På kurset får vi prøve noen av programmene, møte formidlerne og bli kjent med tilbudsportalen.
Møtested er Fiskerimuseet i Skuteviken, men det blir presentert program fra flere av de andre avdelingene.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 22. november
 • Påmeldingsfrist: 15. november
 • Meld på