Søknad til Den naturlige skolesekken 2017/2018

Utlysning

Søknad fra skoler til Den naturlige skolesekken for skoleåret 2017/18. Bruk... vis hele teksten

Søknad fra skoler til Den naturlige skolesekken for skoleåret 2017/18.
Bruk veiledningen til søknadsskjemaet som ligger på http://www.natursekken.no/utlysning når du søker.

Nettside for utlysningen

Søknad om deltakelse i Lektor2-ordningen 2017/2018

Utlysning

Utlysninger av midler - Søknad om deltakelse i Lektor2-ordningen 2017/2018. Vi ber alle... vis hele teksten

Utlysninger av midler - Søknad om deltakelse i Lektor2-ordningen 2017/2018.
Vi ber alle søkere om å lese informasjonsskrivet som ligger på http://www.lektor2.no/c1336836/nyhet/vis.html?tid=2167500 før søknaden skrives. Her står det blant annet beskrevet hva vi krever av undervisningsoppleggene som skolen utvikler i samarbeid med arbeidslivet.

Søknadsfrist 17.mars 2017

Nettside for utlysningen

GeoGebra - Bruk av graftegner og regneark ved grunnskoleeksamen

Etterutdanning

Fra og med våren 2015 er det krav om bruk av graftegner og regneark til eksamen i... vis hele teksten

Fra og med våren 2015 er det krav om bruk av graftegner og regneark til eksamen i grunnskolen Hvordan bør en god eksamensbesvarelse med regneark og graftegner føres, og hvordan lærer vi elevene dette? Det blir tid til arbeid med utvalgte eksamens- og eksempeloppgaver i løpet av kursdagen.

Det er en fordel at deltakerne har grunnleggende kjennskap til GeoGebra og noe erfaring med bruk av programmet fra sin egen undervisning.

Kursholder: Anders Sanne, Institutt for lærerutdanning
Kursansvarlig: Nils Kr. Rossing

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 3. mars
 • Påmeldingsfrist: 24. februar
 • Meld på

Lær Kidsa Koding - Lærerkonferanse mars 2017 (Trondheim, NTNU)

Konferanser

Konferansen med verksted skal gi lærere og lærerstudenter innblikk i hvordan... vis hele teksten

Konferansen med verksted skal gi lærere og lærerstudenter innblikk i hvordan programmering kan tas i bruk i undervisningen, gjennom erfaringsdeling og verkstedaktiviteter. Konferansen er et samarbeid mellom Lær Kidsa Koding, Institutt for datavitenskap og informatikk, NTNU og Skolelaboratoriet, NTNU

• Tid: Kl. 08:30-16:00.
• Sted: NTNU Gløshaugen.
• Utstyr: Alle må ta med egen laptop.
• Plasser: 80 personer
• Deltageravgift:
o Kr. 500,- eks. mva. for første deltaker.
o Kr. 400,- eks. mva. for øvrige deltakere fra samme skole/institusjon.
o Studenter kr 150,-.
o Inkluderer lunsj.
o Faktureres i ettertid.
• Kontakt: Tjerand Silde, tjerand.silde@gmail.no, 47301607. eller
Nils Kr. Rossing, nils.rossing@ntnu.no 73551191
o Påmelding:
eventbrite.com/e/lkk-lrerkonferanse-trondheim-mars-2017-tickets-31533236760

Planen for dagen er som følger:
• 08:30 Foredrag/erfaringsdeling
• 11:00 Lunsj
• 12:00 Workshops del 1
• 14:00 Workshops del 2
• 16:00 Ferdig

For mer informasjon se: kidsakoder.no/konferanser/trondheim2017

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 7. mars
 • Påmeldingsfrist: 1. mars
 • Meld på

Åpen dag 2017

Kurs for lærere og elever

8. mars åpner vi dørene for deg som er interessert i å ta utdanning på universitetet. Møt... vis hele teksten

8. mars åpner vi dørene for deg som er interessert i å ta utdanning på universitetet. Møt fagfolk, se campus og få en følelse av hvordan det er å være UiB-student.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 8. mars
 • Påmeldingsfrist: 1. februar

Kjemi på nett 4 - 2017

Etterutdanning

Kjemi på nett 4 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18... vis hele teksten

Kjemi på nett 4 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 3.

Kjemi på nett 4 handler om næringsstoffer. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk og vil også jobbe med HMS.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0200V Organisk kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO.

NB! Påmeldingsfrist for å ta eksamen er 18. januar 2017

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 13. mars—30. april
 • Påmeldingsfrist: 13. mars

Jernblestering i skoleperspektiv

Etterutdanning

Kurset gir et historisk tilbakeblikk på hvordan jern er blitt utvunnet i ulike tidsepoker... vis hele teksten

Kurset gir et historisk tilbakeblikk på hvordan jern er blitt utvunnet i ulike tidsepoker og hvilken rolle jernet har hatt i samfunnet. Kurset gir innsikt i hvordan jernmalmen er blitt hentet fra naturen og beskriver de ulike prosessene for å framstille jern ved bl.a. blesterovner.

I stedet for å hente inn malm fra naturen, vil vi på kurset framstille «malm» på laboratoriet ved hjelp av elektrolyse, for deretter å se på hvordan malmen kan røstes og brukes til å framstille maling med ulik farge. «Fra jern til rust til maling» er derfor betegnende. Om vi lykkes skal vi også forsøke å føre malmen tilbake til jern igjen.

Kurset er praktisk og anvender utstyr og metoder som lett lar seg bruk i skolen. Temaet passer godt som prosjekt både på ungdomsskolen og i videregående skole.

Kursholdere: Tore Haug-Warberg, NTNU
Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet, NTNU.

Kursansvarlig: Hilde Ervik, Skolelaboratoriet

Nettside for kurset

 • Trondheim, Skolelaboratoriet ved NTNU
 • 13.—14. mars
 • Påmeldingsfrist: 1. mars
 • Meld på

Vindturbiner

Etterutdanning

På dette kurset får deltakerne bygge en modell av en vindturbin og utforske hvordan ulike... vis hele teksten

På dette kurset får deltakerne bygge en modell av en vindturbin og utforske hvordan ulike parametere kan påvirke effektiviteten til vindturbiner.

På dag 1 er tiden fram til kl:1800 satt av til laboratoriearbeid.

Kursholdere: Egil Olsen, Naturfagsenteret
Håvard Holm, MARINTEK
Kursansvarlig: Hilde Ervik, Skolelaboratoriet

Nettside for kurset

 • Trondheim, Skolelaboratoriet, Realfagbygget NTNU
 • 16.—17. mars
 • Påmeldingsfrist: 1. mars
 • Meld på

Elektrisitetslære - Om ladning, strøm og spenning og den slags (Trondheim)

Etterutdanning

Kurset vil gjennom analogier, demonstrasjoner og aktiviteter forsøke å bygge opp... vis hele teksten

Kurset vil gjennom analogier, demonstrasjoner og aktiviteter forsøke å bygge opp forståelsen av elektrisitet fra ladning, via elektrostatiske krefter og elektrisk felt, til spenningsbegrepet og elektrisk strøm, effekt og energi. Videre omtales magnetisme/elektromagnetisme som danner grunnlaget for elektriske motorer, og tilslutt hvordan magneter kan sette elektroner i bevegelse og slik skape induksjon som ligger til grunn for elektrisitetsproduksjonen. Kurset vil så langt det går forsøke å ha en fenomenologisk tilnærming til elektrisitet, og i denne sammenheng tone ned den matematiske beskrivelsen. Deltagerne på kurset vil få en oppdatert versjon av heftet: Elektrisitetslære

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 27. april
 • Påmeldingsfrist: 12. april
 • Meld på

Realfagkonferansen

Konferanser

Torsdag 4.mai er dagen for årets Realfagkonferanse og stedet er som vanlig Realfagbygget,... vis hele teksten

Torsdag 4.mai er dagen for årets Realfagkonferanse og stedet er som vanlig Realfagbygget, NTNU Gløshaugen i Trondheim.

Realfagkonferansen skal være en inspirasjons- og fagdag for realfaglærere på alle trinn og i alle realfag, dvs. matematikk, naturfag, teknologi og alle naturfaglige programfag i videregående skole.

Innholdsmessig vil konferansen følge samme konsept som tidligere år. Det betyr et stort antall parallellsesjoner (12!) slik at alle realfaglærere, uansett trinn og fagkombinasjon, skal finne noe konkret og matnyttig for sin egen undervisning. I tillegg har vi plenumsforedrag av mer generell karakter som vi håper vil være både til inspirasjon og ettertanke.

I år har vi endret litt på strukturen. Nå er alt som foregår i plenum lagt inn før lunsj. Vi har fortsatt to runder med parallellsesjoner. Disse er nå lagt etter hverandre etter lunsj, og dermed åpnet muligheten for å kjøre to sammenslåtte sesjoner til en lengre økt. Temaet for hovedplenum i år er "Matematikkens rolle og posisjon i norsk skole" og vi har fått Anita Valenta fra Matematikksenteret og Svein Sjøberg fra Universitetet i Oslo til å formidle sine tanker rundt dette. Videre følger to "delplenum". Her kan du velge mellom å høre Bård Knutsen fra NTNU snakke om undervisning i prestasjonslike grupper eller Anne-Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret gå inn i temaet dybdelæring.

For mer informasjon, flere detaljer om programmet og påmelding, se Realfagkonferansens hjemmeside: http://www.realfag.eventweb.no/

Konferansen er helt gratis og beregnet på realfaglærere fra første trinn på barneskolen til siste trinn på videregående. Men det er også anledning for andre interesserte å melde seg på. Maksimalt antall deltakere er 300, og det er "først til mølla"-prinsippet som gjelder...

Konferansen arrangeres av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, Trondheim kommune, Matematikksenteret, Naturfagsenteret og NTNU.


Og forresten...
Vet du om noen som har gjort en stor innsats for en eller annen form for realfagsundervisning i skolen?
Ikke nøl med å nominere vedkommende til NTNUs Realfagpris! Mer informasjon om dette finner du på konferansens nettside.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 4. mai
 • Påmeldingsfrist: 27. april

Arduino grunnkurs - Blokkprogrammering

Etterutdanning

Vi tar utgangspunkt i Sparkfun’s Inventionkit bygget rundt Arduino UNO. Kurset gir en... vis hele teksten

Vi tar utgangspunkt i Sparkfun’s Inventionkit bygget rundt Arduino UNO. Kurset gir en enkel innføring i blokk-programmering, bruk av sensorer og aktuatorer. Dessuten gir kurset mulighet til å til å se sammenhengen mellom blokkene og C-koden. Om ikke annet blir sagt vil vi anvende Blockuino som er et nettbasert blokk-programmeringsverktøy på norsk utviklet av Joachim Haagen Skeie. Kurset passer for de som ikke har programmert Arduino tidligere, men også for dem som tidligere har programmert i C, men ønsker å lære seg å bruke blokk-programmering for å senke terskelen for å komme i gang for elevene.
I etterkant av kurset gis det anledning til lån av klassesett med Sparkfun Inventors kit eller Arduino Starter kit. Kursmateriell og opplegg vil bli gjort tilgjengelig på nett.

Kurset er et samarbeid mellom Skolelaboratoriet og Vitensenteret i Trondheim

Kursholder: Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet, NTNU

Kontaktperson:Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet, NTNU (nils.rossing@ntnu.no)

Nettside for kurset

 • Trondheim, Vitensenteret, Kongensgate 1
 • 11. mai
 • Påmeldingsfrist: 26. april
 • Meld på

Videreutdanning i naturfag

Videreutdanning

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og... vis hele teksten

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen

Nettside for kurset

 • Hele landet
 • 1. august 2017—15. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Naturfag 2 videreutdanning 2017 - 2018

Videreutdanning

Kurset passer for naturfaglærere på trinn 8-11. Det er 6 samlinger i løpet av studieåret.... vis hele teksten

Kurset passer for naturfaglærere på trinn 8-11. Det er 6 samlinger i løpet av studieåret. Videreutdanningen er en del av Utdanningsdirektoratets prosjekt 'Kompetanse for kvalitet'. Påmelding direkte til Udir. Det er også mulig å delta utenfor denne ordningen. Se nettsiden for mer informasjon om kurset og om påmelding.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 21. august 2017—15. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Naturfag 2 (8-11)

Videreutdanning

Naturfag 2 består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng, som med utgangspunkt i skolens... vis hele teksten

Naturfag 2 består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng, som med utgangspunkt i skolens læreplan i naturfag, innen kjemi, biologi og fysikk, for årstrinnene 8-11, gir generelle kunnskaper innen fagområdene lærere trenger for å skape en god undervisning i naturfag.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 21. august 2017—15. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. mars