Søknad til Den naturlige skolesekken 2017/2018

Utlysning

Søknad fra skoler til Den naturlige skolesekken for skoleåret 2017/18. Bruk... vis hele teksten

Søknad fra skoler til Den naturlige skolesekken for skoleåret 2017/18.
Bruk veiledningen til søknadsskjemaet som ligger på http://www.natursekken.no/utlysning når du søker.

Nettside for utlysningen

KJM0200V Organisk kjemi i naturfag, 10 stp

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4. Du... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4. Du lærer om organisk kjemi med fokus på de ulike stoffgruppene, plast, kosmetikk og næringsstoffer.

Skriftlig eksamen på Universitetet i Oslo 02. juni 2017. Studenter med lang reisevei kan, etter søknad, avlegge eksamen på egen arbeidsplass.
Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 3000 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 i 2016 eller 2017.

Du kan melde deg på KJM0200V via et elektronisk skjema som du finner under Opptak på emnesiden:
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM0200V/

I tillegg til å melde deg til KJM0200V må du selv melde deg på Kjemi på nett 3 og 4 på www.mooc.no

Les mer om kjemi på nett 3 og 4: http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemi-pa-nett-3-4/

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 18. januar—2. juni
 • Påmeldingsfrist: I dag

Søknad om deltakelse i Lektor2-ordningen 2017/2018

Utlysning

Utlysninger av midler - Søknad om deltakelse i Lektor2-ordningen 2017/2018. Vi ber alle... vis hele teksten

Utlysninger av midler - Søknad om deltakelse i Lektor2-ordningen 2017/2018.
Vi ber alle søkere om å lese informasjonsskrivet som ligger på xxxx før søknaden skrives. Her står det blant annet beskrevet hva vi krever av undervisningsoppleggene som skolen utvikler i samarbeid med arbeidslivet.

Søknadsfrist 17.mars 2017

Nettside for utlysningen

 • Søknadsperiode: 1. februar—18. mars
 • Ingen påmelding

Åpen dag 2017

Kurs for lærere og elever

8. mars åpner vi dørene for deg som er interessert i å ta utdanning på universitetet. Møt... vis hele teksten

8. mars åpner vi dørene for deg som er interessert i å ta utdanning på universitetet. Møt fagfolk, se campus og få en følelse av hvordan det er å være UiB-student.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 8. mars
 • Påmeldingsfrist: 1. februar

Kjemi på nett 4 - 2017

Etterutdanning

Kjemi på nett 4 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18... vis hele teksten

Kjemi på nett 4 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 3.

Kjemi på nett 4 handler om næringsstoffer. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk og vil også jobbe med HMS.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0200V Organisk kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO.

NB! Påmeldingsfrist for å ta eksamen er 18. januar 2017

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 13. mars—30. april
 • Påmeldingsfrist: 13. mars

Elektrisitetslære - Om ladning, strøm og spenning og den slags (Trondheim)

Etterutdanning

Kurset vil gjennom analogier, demonstrasjoner og aktiviteter forsøke å bygge opp... vis hele teksten

Kurset vil gjennom analogier, demonstrasjoner og aktiviteter forsøke å bygge opp forståelsen av elektrisitet fra ladning, via elektrostatiske krefter og elektrisk felt, til spenningsbegrepet og elektrisk strøm, effekt og energi. Videre omtales magnetisme/elektromagnetisme som danner grunnlaget for elektriske motorer, og tilslutt hvordan magneter kan sette elektroner i bevegelse og slik skape induksjon som ligger til grunn for elektrisitetsproduksjonen. Kurset vil så langt det går forsøke å ha en fenomenologisk tilnærming til elektrisitet, og i denne sammenheng tone ned den matematiske beskrivelsen. Deltagerne på kurset vil få en oppdatert versjon av heftet: Elektrisitetslære

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 27. april
 • Påmeldingsfrist: 12. april
 • Meld på