Digitalt møte for natursekkskoler i Rogaland og Vestland

Etterutdanning

Velg et tidspunkt som passer for skolen. Ta kontakt dersom dere ønsker flere tidspunkt på... vis hele teksten

Velg et tidspunkt som passer for skolen. Ta kontakt dersom dere ønsker flere tidspunkt på lista.

 • Digitalt
 • 21. september 2020—30. juni 2021
 • Påmeldingsfrist: 30. juni 2021
 • Meld på

Underveisarbeid høst 2020

Utlysning

Underveisarbeid for deltakerskolene i Den naturlige skolesekken 2020 - Årsrapport våren... vis hele teksten

Underveisarbeid for deltakerskolene i Den naturlige skolesekken 2020 - Årsrapport våren 2021

Nettside for utlysningen

Teknologi og forskningslære SKOLE6624

Videreutdanning

Emnets overordnede tema er miljøutfordringer. Som eksempel brukes avrenning fra nedlagte... vis hele teksten

Emnets overordnede tema er miljøutfordringer. Som eksempel brukes avrenning fra nedlagte gruver. Du får en innføring i laboratorieforsøk som gir en indikasjon på forurensing og om teknologi som benyttes ved kontinuerlig målinger i felt.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 1. februar—23. april 2021
 • Påmeldingsfrist: 1. desember
 • Meld på

Teknologi og forskningslære SKOLE6622

Videreutdanning

Emnets overordnede tema er vindturbiner og miljømessige og etiske spørsmål ifm.... vis hele teksten

Emnets overordnede tema er vindturbiner og miljømessige og etiske spørsmål ifm. teknologiutvikling. Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av vindturbiner og hvordan disse kan testes ut og hvilke interessekonflikter utbygging av vindmølleparker kan medføre.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 4. februar—21. april 2021
 • Påmeldingsfrist: 1. desember
 • Meld på