Kristine Kreftcelle – kroppens sosiopat

Kurs for lærere og elever

Hvordan tenker en kreftcelle? Kanskje tankegodset ikke er så fullstendig fremmed for det... vis hele teksten

Hvordan tenker en kreftcelle? Kanskje tankegodset ikke er så fullstendig fremmed for det moderne mennesket, inkludert de av oss som kommer seg opp og frem på andres bekostning, samfunnets kreftsvulster. Kreftcellens tragiske skjebne skyldes ekstrem selvopptatthet, den ødelegger både sin vert og seg selv. Den lengter tilbake i evolusjonen til den gang den var et encellet dyr, og ikke hadde naboceller å ta hensyn til. Men kroppen på mikronivå og samfunnet på makronivå fungerer bare når bestanddelene innser at de er gjensidig avhengig av hverandre, og er villig til å leve kollektivt.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. mai—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. desember

Stopp kreftcellen Fråtse-Frida!

Kurs for lærere og elever

Kreftcellen Fråtse-Frida har bygget seg bolig i en krok på skolen. Hun er en krevende... vis hele teksten

Kreftcellen Fråtse-Frida har bygget seg bolig i en krok på skolen. Hun er en krevende leieboer. En slik en som aldri får nok: hun må ha mer mat, mer oppmerksomhet og mer trøst. Fra borgen der hun bor setter hun på sjarmen og får forbipasserende til å bidra med videre utbygging og oppussing. Når immunforsvaret sender inn troppene narrer hun dem trill rundt. Fråtse-Frida er dessuten fryktelig rastløs. Skulle stemningen i nabolaget bli skikkelig dårlig er hun allerede på vei mot nye ukjente avkroker... Med mindre en ung og lovende forskerspire dukker opp i tide. Kan det være deg?

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. mai—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. desember

Årsrapport for skoleprosjekter i Den naturlige skolesekken 2015/16

Utlysning

Årsrapporten danner et godt grunnlag for å dele prosjektet med andre ansatte ved skolen... vis hele teksten

Årsrapporten danner et godt grunnlag for å dele prosjektet med andre ansatte ved skolen og i lærernettverk, gir nyttig informasjon til Naturfagsenteret om utviklingen og danner grunnlaget for publisering på natursekken.no. Det er viktig at den skrives i preteritum/fortid og at utbyttet for eleven er godt beskrevet. Dersom dere har elevprodukter som kan publiseres, kan disse sendes som ved legg til post@natursekken.no. Husk å angi skolenavn.
Eksempler på skoleprosjekter som har blitt publisert:
Barnetrinn:http://www.natursekken.no/c2000610/prosjektbeskrivelse.html?tid=2123725
Ungdomsskole: http://www.natursekken.no/c2102092/prosjektbeskrivelse.html?tid=2102837
Videregående skole:http://www.natursekken.no/c2102092/prosjektbeskrivelse.html?tid=2103368

Bjerknessenterets klimaforskningsdag 2016

Kurs for lærere og elever

Onsdag 28. september inviterer Bjerknessenteret lærere og elever i videregående skoler i... vis hele teksten

Onsdag 28. september inviterer Bjerknessenteret lærere og elever i videregående skoler i Bergen til film og populærvitenskapelige foredrag om globale klimamål, globale temperaturrekorder, klimaarkiv og elevforskning.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • I dag
 • Påmeldingsfrist: I dag
 • Meld på

Praktisk arbeid og rapportskriving

Etterutdanning

Fagtekster i biologi inneholder mange elementer som elevene må jobbe med for å mestre. ... vis hele teksten

Fagtekster i biologi inneholder mange elementer som elevene må jobbe med for å mestre. Gjennom systematisk bruk av praktisk arbeid kan vi trene elevene på ulike elementer, som tabeller og grafer og å diskutere. Samtidig kan de oppnå bedre forståelse for forsøksoppsett og kildebruk. Ved å velge pensumrelevante forsøk dekker vi også kompetansemål i læreplanen, og trener elevene mot en eventuell skriftlig eksamen.
På kurset skal vi gjøre flere forsøk som er godt egnet for å få elevene til å tenke systematisk når det gjelder datainnsamling og forsøksoppsett. Øvelsene er valgt slik at elevene får mulighet til å samle mye data på kort tid. Med utgangspunkt i de praktiske øvelsene skal vi presentere en tabell med vurderingskriterier. Tabellen er utviklet til kurset, og er hensiktsmessig å anvende for å få elevene til å bli mer systematiske i sitt laboratoriearbeid og i sin rapportskriving. Vi skal også bruke tabellen til å vurdere elevarbeider.
Kurset er spesielt tilpasset biologi 1 og biologi 2, men kan være aktuelt for lærere som underviser i naturfag Vg1

For påmelding se kursets nettside:

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 29. september
 • Påmeldingsfrist: 22. september

Brukerkurs i gel-elektroforese

Etterutdanning

Mange skoler rundt om i landet har gått til innkjøp av utstyr til å kjøre... vis hele teksten

Mange skoler rundt om i landet har gått til innkjøp av utstyr til å kjøre gelelektroforese, men mye tyder på at utstyret ofte blir lite brukt. Det kan skyldes mange ulike faktorer, som manglende økonomi til innkjøp av reagenser og løsninger eller manglende kunnskap om bruk av utstyret. Vi holder derfor et brukerkurs i gel-elektroforese der du enten kan ta med eget utstyr eller låne hos oss.
På kurset skal du få lage egne løsninger, kjøre gel med både DNA og konditorfarger, lære ulike fremkallings-teknikker samt lære deg å håndtere utstyret slik at du blir trygg på å ta det med deg tilbake til klasserommet.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 30. september
 • Påmeldingsfrist: 22. september

Kjemi på nett 2

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Kandidater med lang reisevei til UiO kan søke om å avlegge eksamen på egen arbeidsplass. Påmelding til eksamen skjer på emnesiden for KJM0100V. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 15. august.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 17. oktober—28. november
 • Påmeldingsfrist: 17. oktober
 • Meld på

Forskerføtter og leserøtter; Gravitasjon og magnetisme.

Etterutdanning

Skolelaboratoriet ved NTNU tilbyr et etterutdanningskurs for lærere som underviser i 5-7.... vis hele teksten

Skolelaboratoriet ved NTNU tilbyr et etterutdanningskurs for lærere som underviser i 5-7. klasse.
Det handler om gravitasjon og magnetisme. Vi ser på krefter, med særlig fokus på magnetisk kraft, gravitasjon og elektrostatisk kraft.
Grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og evnen til å uttrykke seg muntlig er integrert i hele enheten, og i de utforskende aktivitetene.
Førstehåndserfaring fra aktiviteter, undervisningsmetoder og fem elevbøker bidrar til at elevene lærer å bruke naturfaglige begreper når de utforsker, snakker, leser og skriver. Grunnleggende ferdigheter er integrert i alle øktene.

Kursdagene vil inneholde:
• en faglig del med vekt på emner beskrevet i læreplanen
• en praktisk utforskende del hvor det faglige emnet er i fokus
• en reflekterende og konsoliderende del med erfaringsdeling

Kurset går over tre dager spredt fra oktober til februar. Det må påregnes en del utforskende arbeid på skolen i periodene mellom samlingene.

Datoer for kurset; 17. oktober, 1. desember og 1. februar.
Pris: 5000 pr. kursdeltager. Dette inkluderer 3 kursdager, tilgang til kursmateriell, utstyrsbokser og lunsj på samlingene.
Påmelding via www.skolelab.no.

 • Trondheim
 • 17. oktober 2016—1. februar 2017
 • Påmeldingsfrist: 3. oktober
 • Meld på

Forskerføtter og leserøtter; Systemer i kroppen.

Etterutdanning

Skolelaboratoriet ved NTNU tilbyr et etterutdanningskurs for lærere som underviser i... vis hele teksten

Skolelaboratoriet ved NTNU tilbyr et etterutdanningskurs for lærere som underviser i 1.-4. klasse.
Det handler om å se på systemer i kroppen; forholdet mellom form og funksjon, delene og funksjonene til fordøyelsen og andre viktige systemer som hjelper mennesket å overleve og vokse.
Førstehåndserfaring fra aktiviteter, undervisningsmetoder og fem elevbøker bidrar til at elevene lærer å bruke naturfaglige begreper når de utforsker, snakker, leser og skriver. Grunnleggende ferdigheter er integrert i alle øktene.

Kursdagene vil inneholde:
• en faglig del med vekt på emner beskrevet i læreplanen
• en praktisk utforskende del hvor det faglige emnet er i fokus
• en reflekterende og konsoliderende del med erfaringsdeling
Kurset går over tre dager spredt fra oktober til februar. Det forventes at deltakerne prøver ut undervisningsopplegget i sine klasser i perioden mellom samlingene.

Datoer for kurset; 18. oktober, 30. november og 2. februar.
Pris: 5000 pr. kursdeltager.
Dette inkluderer 3 kursdager, tilgang til kursmateriell, utstyrsbokser og lunsj på samlingene.
Påmelding via www.skolelab.no.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 18. oktober 2016—2. februar 2017
 • Påmeldingsfrist: 4. oktober
 • Meld på

Fysikk i naturfaget på ungdomstrinn og vg 1

Etterutdanning

Kurset vil ta opp en del sentrale temaer fra fysikkdelen av naturfaget for årstrinn 8-11.... vis hele teksten

Kurset vil ta opp en del sentrale temaer fra fysikkdelen av naturfaget for årstrinn 8-11. Det vil bli rikelig anledning til faglige og didaktiske diskusjoner og til å prøve ut praktiske aktiviteter som kan brukes i klasserommet. Programmet vil omfatte fart, akselerasjon og krefter; arbeid og energi; solsystemet og universet (inkludert gravitasjonsbølger), alt med en "forskerspire-tilnærming". Naturfagsenteret byr på lunsj for kursdeltakerne. Påmelding og betaling gjennom UiO sitt e-pay-system, se kursets nettside.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 21. oktober
 • Påmeldingsfrist: 14. oktober

Kjemi i naturfaget på ungdomstrinn og vg 1

Etterutdanning

Kurset foregår dagen etter Naturfagkonferansen 2016 og kan med fordel kombineres med... vis hele teksten

Kurset foregår dagen etter Naturfagkonferansen 2016 og kan med fordel kombineres med denne. Kurset vil ta opp en del sentrale temaer fra kjemidelen av naturfaget for årstrinn 8-11. Det vil bli anledning til faglige og didaktiske diskusjoner og til å prøve ut praktiske aktiviteter som kan brukes i klasserommet. Programmet vil omfatte temaene løselighet, syre-base reaksjoner og redoksreaksjoner.

Vi kommer til å jobbe med mange fargerike forsøk: "Flammefarger på en ny måte", "Farging av tekstiler med plantefarger og egensyntetisert indigo", "Universalindikator av konditorfarge - En utforskende aktivitet" og "Mangan - et grunnstoff med mange oksidasjonstrinn".

Naturfagsenteret spanderer lunsj.

NB. Kurset har kun 20 plasser.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 21. oktober
 • Påmeldingsfrist: 14. oktober

Digital Sløyd - Brukerkurs i 3D-printing, laserkutting og framstilling av solcellepaneler

Etterutdanning

Kurset er en introduksjon i bruk av Vitensenteret i Trondheim sitt nye digitale verksted... vis hele teksten

Kurset er en introduksjon i bruk av Vitensenteret i Trondheim sitt nye digitale verksted - Trigger. I løpet av kurset vil deltagerne få grunnleggende opplæring i bruk av 3D-printer, laser-kutter og framstilling av solcellepaneler. Det er ikke et utfyllende kurs i hverken laser-kutting eller 3D-printing, men forsøker å vise noen av mulighetene verkstedet gir. For å vise at flere ulike teknikker kan kombineres har vi valgt å la hver deltager bygge sin egen solcellelampe med mobillader. Kurset vil derfor også inkludere litt elektronikk og lodding. Det vil bli lagt vekt på å vise hvordan teknikkene kan brukes i undervisningen. Alle vil få med seg det de har laget på kurset.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 24. oktober
 • Påmeldingsfrist: 10. oktober
 • Meld på

Animasjoner og simuleringer i GeoGebra

Etterutdanning

På kurset lærer du å lage animasjoner og simuleringer som kan brukes i undervisningen. Du... vis hele teksten

På kurset lærer du å lage animasjoner og simuleringer som kan brukes i undervisningen. Du vil lære om avkrysningsbokser, script, lister og bruk av flere grafikkfelt. Det vil bli tid for deltakerne til å fordype seg i - og få hjelp med detaljer.

NB! Dette er ikke et nybegynnerkurs. Det forutsettes at deltakerne har grunnleggende kjennskap til GeoGebra og noe erfaring med bruk av programmet fra sin egen undervisning.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 31. oktober
 • Påmeldingsfrist: 14. oktober
 • Meld på

Fysikk programfag + 3. november Faglig-pedagogisk dag

Etterutdanning

Vi tilbyr i høst et to-dagers etterutdanningskurs (1. - 2. november) i fysikk programfag,... vis hele teksten

Vi tilbyr i høst et to-dagers etterutdanningskurs (1. - 2. november) i fysikk programfag, med mulighet for dem som ønsker til å utvide med en dag (3. november) som er UiO sin faglig-pedagogiske dag med diverse foredrag innen ulike fagområder. Kurset vil ta opp aktuelle faglige og fagdidaktiske temaer for undervisningen i fysikk programfag. Bl.a. vil vi presentere undervisningsressursene innen moderne fysikk som er utviklet i prosjektet ReleKvant. Påmelding og betaling gjennom UiO sitt e-pay-system, se kursnettsiden.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 1.—2. november
 • Påmeldingsfrist: 25. oktober

Nøkler til naturfag - Hamar 2016/2017

Etterutdanning

Med bakgrunn i den nye strategiplanen for realfag, tilbys i vinter etterutdanningskurs i... vis hele teksten

Med bakgrunn i den nye strategiplanen for realfag, tilbys i vinter etterutdanningskurs i naturfag og grunnleggende ferdigheter for lærere på 5.-7. trinn i Hamar kommune.
Interesserte fra Vestre Toten kommune kan også søke, men får kun tilbud om deltakelse ved ledig kapasitet

Nettside for kurset

 • Hamar/Gjøvik
 • 15. november 2016—7. mars 2017
 • Påmeldingsfrist: 1. november
 • Meld på

Realfagskonferanse - med vekt på utforskende metoder i naturfag

Konferanser

Konferansen vil ha vekt på utforskende metoder i naturfag. Leder for Naturfagsenteret... vis hele teksten

Konferansen vil ha vekt på utforskende metoder i naturfag. Leder for Naturfagsenteret Merethe Frøyland vil presentere sine tanker om "Hva er god naturfagundervisning". Vi vil også få høre om arbeid med integrering av lokale læreplaner og gjennomførte prosjekt fra lokale skoler. Deltakerne vil kunne velge mellom spennende parallellsesjoner.

Nettside for kurset

 • Tromsø
 • 30. november
 • Påmeldingsfrist: 28. oktober
 • Meld på

Graftegner og regneark til grunnskoleeksamen i matematikk

Etterutdanning

Fra og med våren 2015 er det krav om bruk av graftegner og regneark til eksamen i... vis hele teksten

Fra og med våren 2015 er det krav om bruk av graftegner og regneark til eksamen i grunnskolen Hvordan bør en god eksamensbesvarelse med regneark og graftegner føres, og hvordan lærer vi elevene dette? Det blir tid til arbeid med utvalgte eksamens- og eksempeloppgaver i løpet av kursdagen.
Det er en fordel at deltakerne har grunnleggende kjennskap til GeoGebra og noe erfaring med bruk av programmet fra sin egen undervisning.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 7. desember
 • Påmeldingsfrist: 21. november
 • Meld på