Hopp til hovedinnhold

Kurs og arrangementer

Marint sommerkurs

Etterutdanning fra Universitetet i Bergen

Tre dager med faglig påfyll om det marine miljø.Vis mer

Tre dager med faglig påfyll om det marine miljø. Det vil bli et tverfaglig fokus som gir innblikk i det fysiske havet, livet og havet og mennesker og havet. Med andre ord et godt grunnlag for bærekraftsundervisning med elevene.

Kurset er nå fullt, men det er mulig å sette seg på venteliste.

Mer om kurset på uib.no
 • Bergen
 • 7.—9. august
 • Påmeldingsfrist: 15. juni
 • Frist utløpt

Biologi på nett 1 - 2024

Etterutdanning fra Universitetet i Oslo

Biologi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle.Vis mer

Biologi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som skal undervise i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i biologidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset fokuserer på celler, arv, bioteknologi, systemer i kroppen og helse. Den nye læreplanen har blitt brukt som utgangspunkt for alt kursinnhold.

Etter å ha fullført kurs som etterutdanning vil du få et kursbevis for å ha gjennomført Biologi på nett 1.

Biologi på nett 1 etterfølges av kurset Biologi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende biologi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp., ved UiO.

Påmelding via vår nettside!

Mer om kurset på uio.no
 • Nettbasert
 • 19. august—30. september
 • Påmeldingsfrist: 12. august

Realfagslunsj om miljøgifter

Etterutdanning fra Universitetet i Bergen

Med Anders Goksøyr

 • Digitalt
 • 25. september 11:30—12:30
 • Påmeldingsfrist: 25. september
 • Meld meg på

Biologi på nett 2 - 2024

Etterutdanning fra Universitetet i Oslo

Biologi på nett 2 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år.Vis mer

Biologi på nett 2 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som skal undervise i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i biologidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset fokuserer på økologi, biologisk mangfold, evolusjon og vier en hel uke til å jobbe med naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Den nye læreplanen har blitt brukt som utgangspunkt for alt kursinnhold.

Etter å ha fullført kurs som etterutdanning vil du få et kursbevis for å ha gjennomført Biologi på nett 2.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 21. august 2024.

Påmelding via vår nettside!

Mer om kurset på uio.no
 • Nettbasert
 • 14. oktober—25. november
 • Påmeldingsfrist: 7. oktober

Videreutdanning

Naturfag 1

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Ny påmeldingsfrist!Vis mer

Ny påmeldingsfrist!

Naturfag 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som tar utgangspunkt i læreplanen i naturfag (LK20) for årstrinnene 8–13, og gir faglig og fagdidaktisk kunnskap som lærere trenger for å skape god undervisning i naturfag på ungdomstrinnet, vg1 og vg3 påbygg. Naturfag 2 vil være en videreføring med god progresjon mellom kursene.

Naturfag 1: Energi, stoffer og praksiser i naturfag 8-13 (høstsemesteret)

Naturfag 1: Celler, kropp og helse og praksiser i naturfag 8-13 (vårsemesteret)

For påmelding og informasjon om samlingsdatoer gå til kursets nettside.

Mer om kurset på uio.no
 • Oslo
 • 12. august 2024—20. juni 2025
 • Påmeldingsfrist: 29. juli

Naturfag 2

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Ny påmeldingsfrist!Vis mer

Ny påmeldingsfrist!

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som tar utgangspunkt i læreplanen i naturfag (LK20) for årstrinnene 8–13, og gir faglig og fagdidaktisk kunnskap som lærere trenger for å skape god undervisning i naturfag på ungdomstrinnet, vg1 og vg3 påbygg. Naturfag 2 er for lærere med 30 stp. fordypning i naturfag fra før, for eksempel Naturfag 1. For kandidater som tar Naturfag 1 ved UiO, vil Naturfag 2 være en videreføring med god progresjon mellom kursene.

Naturfag 2: Kjemiske reaksjoner, stråling og praksiser i naturfag 8-13 (høstsemesteret)

Naturfag 2: Karbonforbindelser, klima, evolusjon, økologi og praksiser i naturfag 8-13 (vårsemesteret)

For påmelding og informasjon om samlingsdatoer gå til kursets nettside.

Mer om kurset på uio.no
 • Oslo
 • 12. august 2024—20. juni 2025
 • Påmeldingsfrist: 29. juli

BIOS0100V - Grunnleggende biologi i naturfag

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2.Vis mer

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. Eksamen i emnet er i form av mappevurdering. Mappen leveres i desember 2024 og bestått karakter gir 10 studiepoeng.

Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 5000 kr. For å meldes opp til eksamen må du ha godkjent kursbevis fra Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 fra 2023 eller 2024.

Du kan melde deg på "Grunnleggende biologi i naturfag" og Biologi på nett 1 og 2 via EVUweb:

https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs

Les mer om Biologi på nett 1 og 2:

https://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/etterutdanning/biologipanett/

Mer om kurset på uio.no
 • Nettbasert
 • 19. august—19. desember
 • Påmeldingsfrist: 21. august

Pågår nå

NAT3000 – Realfaglig programmering i skolen

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Emnet er ment for deg som underviser i matematikk og/eller naturvitenskapelige fag i videregående skole.Vis mer

Emnet er ment for deg som underviser i matematikk og/eller naturvitenskapelige fag i videregående skole. Emnet tar for seg hvordan programmering kan brukes i realfagene som et verktøy for læring og utforsking. Sentrale temaer er bruk av numeriske metoder, datahåndtering, visualisering, modellering og teknologi.

Studiet er et deltidsstudium med seks fysiske todagerssamlinger i løpet av et år på UiO. Det er krav om å delta på minst fire samlinger. Eksamen består av 1 skriftlig oppgave på slutten av høstsemesteret og 1 skriftlig oppgave på slutten av vårsemesteret. Begge eksamener må være godkjent for å bestå emnet. Emnet gir 15 studiepoeng.

Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og dokumentert ansettelsesforhold ved en skole. Kursavgiften 25 000 kr. Det kan søkes om å få dekka kursavgift og stipend. Les mer om dette på emnesiden.

Mer om kurset på uio.no
 • Oslo
 • 30. august 2023—31. juli 2024
 • Påmeldingsfrist: 1. april 2023

Ressurser fra skolelaboratoriene