Kristine Kreftcelle – kroppens sosiopat

Kurs for lærere og elever

Hvordan tenker en kreftcelle? Kanskje tankegodset ikke er så fullstendig fremmed for det... vis hele teksten

Hvordan tenker en kreftcelle? Kanskje tankegodset ikke er så fullstendig fremmed for det moderne mennesket, inkludert de av oss som kommer seg opp og frem på andres bekostning, samfunnets kreftsvulster. Kreftcellens tragiske skjebne skyldes ekstrem selvopptatthet, den ødelegger både sin vert og seg selv. Den lengter tilbake i evolusjonen til den gang den var et encellet dyr, og ikke hadde naboceller å ta hensyn til. Men kroppen på mikronivå og samfunnet på makronivå fungerer bare når bestanddelene innser at de er gjensidig avhengig av hverandre, og er villig til å leve kollektivt.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. mai—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. desember

Stopp kreftcellen Fråtse-Frida!

Kurs for lærere og elever

Kreftcellen Fråtse-Frida har bygget seg bolig i en krok på skolen. Hun er en krevende... vis hele teksten

Kreftcellen Fråtse-Frida har bygget seg bolig i en krok på skolen. Hun er en krevende leieboer. En slik en som aldri får nok: hun må ha mer mat, mer oppmerksomhet og mer trøst. Fra borgen der hun bor setter hun på sjarmen og får forbipasserende til å bidra med videre utbygging og oppussing. Når immunforsvaret sender inn troppene narrer hun dem trill rundt. Fråtse-Frida er dessuten fryktelig rastløs. Skulle stemningen i nabolaget bli skikkelig dårlig er hun allerede på vei mot nye ukjente avkroker... Med mindre en ung og lovende forskerspire dukker opp i tide. Kan det være deg?

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. mai—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. desember

Årsrapport for skoleprosjekter i Den naturlige skolesekken 2015/16

Utlysning

Årsrapporten danner et godt grunnlag for å dele prosjektet med andre ansatte ved skolen... vis hele teksten

Årsrapporten danner et godt grunnlag for å dele prosjektet med andre ansatte ved skolen og i lærernettverk, gir nyttig informasjon til Naturfagsenteret om utviklingen og danner grunnlaget for publisering på natursekken.no. Det er viktig at den skrives i preteritum/fortid og at utbyttet for eleven er godt beskrevet. Dersom dere har elevprodukter som kan publiseres, kan disse sendes som ved legg til post@natursekken.no. Husk å angi skolenavn.
Eksempler på skoleprosjekter som har blitt publisert:
Barnetrinn:http://www.natursekken.no/c2000610/prosjektbeskrivelse.html?tid=2123725
Ungdomsskole: http://www.natursekken.no/c2102092/prosjektbeskrivelse.html?tid=2102837
Videregående skole:http://www.natursekken.no/c2102092/prosjektbeskrivelse.html?tid=2103368

Feltkurs for naturfag 8.-11.trinn

Etterutdanning

Vi holder denne høsten et en-dags kurs i feltarbeid knyttet til naturfaget på 8.-11.... vis hele teksten

Vi holder denne høsten et en-dags kurs i feltarbeid knyttet til naturfaget på 8.-11. trinn. På kurset skal vi gå igjennom tradisjonell feltmetodikk, snakke om artskunnskap og biomangfold.

Kurset passer for naturfaglærere med liten/ingen felterfaring. På kurset anvender vi ulike metoder for innsamling av biologisk materiale, og vi gjør ulike abiotiske målinger. Feltarbeidet utføres i granskog, på hogstflate og i ferskvann. Siste del av dagen brukes inne til å systematisere funnene fra feltarbeidet, og vi arbeider med ulike måter å presentere funnene på.

Påmelding via vår nettside.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 6. september
 • Påmeldingsfrist: 30. august

Teknologi og forskningslære SKOLE 6625

Videreutdanning

Teknologi og forskningslære SKOLE6625, er et videreutdanningskurs rettet mot lærere som... vis hele teksten

Teknologi og forskningslære SKOLE6625, er et videreutdanningskurs rettet mot lærere som underviser, eller skal undervise i Teknologi og forskningslære.
Dette kurset veksler mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget. Gjennom de 5 kursdagene, vil flere av hovedmålene i læreplanen bli dekket i større eller mindre grad.

Tema for kurset:
Marinbiologi (tare som bioindikator), miljøovervåking og ROV-teknologi.

Kursholdere:
Geir Johnsen NTNU
Bjørn Munro Jenssen NTNU
Tor Erik Finne NGU
Silje Forbord SINTEF Sealab
Hilde Ervik Skolelaboratoriet, NTNU
Kursansvarlig: Skolelaboratoriet, NTNU
hilde.ervik@ntnu.no Mob: 92054951

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 13. september—22. november
 • Påmeldingsfrist: 1. mai

Teknologi og forskningslære SKOLE6623

Videreutdanning

Teknologi og forskningslære SKOLE6623, er et videreutdanningskurs rettet mot lærere som... vis hele teksten

Teknologi og forskningslære SKOLE6623, er et videreutdanningskurs rettet mot lærere som underviser, eller skal undervise i Teknologi og forskningslære.
Dette kurset veksler mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget.
Gjennom de 5 kursdagene, vil flere av hovedmålene i læreplanen bli dekket i større eller mindre grad.
Tema for kurset:
Bygging og uttesting av modellbåt

Kurssted: Skolelaboratoriet ved NTNU
Marinteknisk senter, Tyholt

Kursholdere:
Håvard Holm MARINTEK
Nils Kristian Rossing Skolelaboratoriet, NTNU
Berit Bungum Skolelaboratoriet, NTNU
Liv Aanesland Arlander Lørenskog vgs
Kursansvarlig: Skolelaboratoriet, NTNU
hilde.ervik@ntnu.no Mob: 92054951

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 19. september—25. november
 • Påmeldingsfrist: 1. mai
 • Frist utløpt

Turspor på Upsete - spor i landskap

Kurs for lærere og elever

Invitasjon til geofaglig turspor-dag på Upsete. 21.september kan du ha med klassen på... vis hele teksten

Invitasjon til geofaglig turspor-dag på Upsete.

21.september kan du ha med klassen på en faglig ekspedisjon sammen med forskere fra UiB.
På Upsete legger vi opp til et program med tema ’undersøkelse av klimaendringer’
Vi følger forskerne i felt for å lære om hvordan spor i landskap kan være med på å kartlegge klimaendring. Feltdagen vil ha disse postene:

1 – Pollenanalyse basert på pollenfeller. Se Anne Bjunes kronikk om temaet: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Ser-ikke-Vidda-for-bare-trar-1865715.html

2 – Kjerneprøver fra bunnsedimenter

3 – Spor etter istiden

Forskerne Anne Bjune, Ellen Viste, Kerim Hestnes Nisancioglu og Øyvind Paasche underviser på postene.
Det blir laget turspor-løype med georefererte poster i tilknytning til opplegget. Det vil si at fagtekster om postene blir lagt på ut.no, i likhet med andre tursportekster, se eksempel fra Finse her: http://www.ut.no/tur/2.14772/
Under ’om gruppa’ finner du også de øvrige tursporløypene rundt i landet. Postene på upsete vil bli utarbeidet i detalj i dagene før ekskursjonen.

Tursporgruppen utarbeider fagtekstene, og stiller utfordringer til elevene. Dersom du som lærer ønsker å arbeide videre med problemstillingen i klassen, vil vi tilby oppfølging i form av veiledning eller besøk i klassen.

Praktisk blir dagen innrettet slik:
Eleven tar tog fra Bergen jernbanestasjon 08.43, ankomst Upsete 10.45
Elever og lærere besøker postene gruppevis.
Retur med togavgang fra Upsete 15.27, ankomst Bergen 17.58
Vi regner med at elevene bruker ungdomskort.

Hele feltdagen blir holdt utendørs, så alle må være kledd for en dag i fjellet. Det er mulig å bruke toaletter og venterom på jernbanestasjonen.

De faglige problemstillingene som blir presentert, passer til flere av hovedområdene om kompetansemålene i læreplanen. Både ’Jorda i forandring’, ’geoforskning’ og ’geofaglig verktøykasse’ har kompetansemål innenfor de feltene vi vil behandle i turspor-programmet.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller vil avklare deltaking.
Frede Thorsheim, 55582259, Ellen Viste 555843 93, e-post turspor@uib.no

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 21. september
 • Påmeldingsfrist: 9. september
 • Meld på

Kjemi på nett 2

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Kandidater med lang reisevei til UiO kan søke om å avlegge eksamen på egen arbeidsplass. Påmelding til eksamen skjer på emnesiden for KJM0100V. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 15. august.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 17. oktober—28. november
 • Påmeldingsfrist: 17. oktober
 • Meld på

Forskerføtter og leserøtter; Gravitasjon og magnetisme.

Etterutdanning

Skolelaboratoriet ved NTNU tilbyr et etterutdanningskurs for lærere som underviser i 5-7.... vis hele teksten

Skolelaboratoriet ved NTNU tilbyr et etterutdanningskurs for lærere som underviser i 5-7. klasse.
Det handler om gravitasjon og magnetisme. Vi ser på krefter, med særlig fokus på magnetisk kraft, gravitasjon og elektrostatisk kraft.
Grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og evnen til å uttrykke seg muntlig er integrert i hele enheten, og i de utforskende aktivitetene.
Førstehåndserfaring fra aktiviteter, undervisningsmetoder og fem elevbøker bidrar til at elevene lærer å bruke naturfaglige begreper når de utforsker, snakker, leser og skriver. Grunnleggende ferdigheter er integrert i alle øktene.

Kursdagene vil inneholde:
• en faglig del med vekt på emner beskrevet i læreplanen
• en praktisk utforskende del hvor det faglige emnet er i fokus
• en reflekterende og konsoliderende del med erfaringsdeling

Kurset går over tre dager spredt fra oktober til februar. Det må påregnes en del utforskende arbeid på skolen i periodene mellom samlingene.

Datoer for kurset; 17. oktober, 1. desember og 1. februar.
Pris: 5000 pr. kursdeltager. Dette inkluderer 3 kursdager, tilgang til kursmateriell, utstyrsbokser og lunsj på samlingene.
Påmelding via www.skolelab.no.

 • Trondheim
 • 17. oktober 2016—1. februar 2017
 • Påmeldingsfrist: 3. oktober
 • Meld på

Forskerføtter og leserøtter; Systemer i kroppen.

Etterutdanning

Skolelaboratoriet ved NTNU tilbyr et etterutdanningskurs for lærere som underviser i... vis hele teksten

Skolelaboratoriet ved NTNU tilbyr et etterutdanningskurs for lærere som underviser i 1.-4. klasse.
Det handler om å se på systemer i kroppen; forholdet mellom form og funksjon, delene og funksjonene til fordøyelsen og andre viktige systemer som hjelper mennesket å overleve og vokse.
Førstehåndserfaring fra aktiviteter, undervisningsmetoder og fem elevbøker bidrar til at elevene lærer å bruke naturfaglige begreper når de utforsker, snakker, leser og skriver. Grunnleggende ferdigheter er integrert i alle øktene.

Kursdagene vil inneholde:
• en faglig del med vekt på emner beskrevet i læreplanen
• en praktisk utforskende del hvor det faglige emnet er i fokus
• en reflekterende og konsoliderende del med erfaringsdeling
Kurset går over tre dager spredt fra oktober til februar. Det forventes at deltakerne prøver ut undervisningsopplegget i sine klasser i perioden mellom samlingene.

Datoer for kurset; 18. oktober, 30. november og 2. februar.
Pris: 5000 pr. kursdeltager.
Dette inkluderer 3 kursdager, tilgang til kursmateriell, utstyrsbokser og lunsj på samlingene.
Påmelding via www.skolelab.no.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 18. oktober 2016—2. februar 2017
 • Påmeldingsfrist: 4. oktober
 • Meld på

Fysikk i naturfaget på ungdomstrinn og vg 1

Etterutdanning

Kurset vil ta opp en del sentrale temaer fra fysikkdelen av naturfaget for årstrinn 8-11.... vis hele teksten

Kurset vil ta opp en del sentrale temaer fra fysikkdelen av naturfaget for årstrinn 8-11. Det vil bli rikelig anledning til faglige og didaktiske diskusjoner og til å prøve ut praktiske aktiviteter som kan brukes i klasserommet. Programmet vil omfatte fart, akselerasjon og krefter; arbeid og energi; solsystemet og universet (inkludert gravitasjonsbølger), alt med en "forskerspire-tilnærming". Naturfagsenteret byr på lunsj for kursdeltakerne. Påmelding og betaling gjennom UiO sitt e-pay-system, se kursets nettside.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 21. oktober
 • Påmeldingsfrist: 14. oktober

Fysikk programfag + 3. november Faglig-pedagogisk dag

Etterutdanning

Vi tilbyr i høst et to-dagers etterutdanningskurs (1. - 2. november) i fysikk programfag,... vis hele teksten

Vi tilbyr i høst et to-dagers etterutdanningskurs (1. - 2. november) i fysikk programfag, med mulighet for dem som ønsker til å utvide med en dag (3. november) som er UiO sin faglig-pedagogiske dag med diverse foredrag innen ulike fagområder. Kurset vil ta opp aktuelle faglige og fagdidaktiske temaer for undervisningen i fysikk programfag. Bl.a. vil vi presentere undervisningsressursene innen moderne fysikk som er utviklet i prosjektet ReleKvant. Påmelding og betaling gjennom UiO sitt e-pay-system, se kursnettsiden.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 1.—2. november
 • Påmeldingsfrist: 25. oktober