Underveisarbeid/årsrapport Den naturlige skolesekken 2017/2018

Utlysning

Underveisarbeid og årsrapport for skolene i Den naturlige skolesekken

Nettside for utlysningen

 • Rapporteringsperiode: 10. oktober 2017—25. juni 2018
 • Skriv rapport

Skoleturne to grader

Kurs for lærere og elever

Bjerknessenteret og Norsk klimastiftelse går sammen om å tilby skolene i Hordaland... vis hele teksten

Bjerknessenteret og Norsk klimastiftelse går sammen om å tilby skolene i Hordaland foredrag om klimaendringer og klimaløsninger. Foredragene skal holdes av unge, skolerte forskere i Bergen.

Skoleturneen er en del av 2C -prosjektet som Bjerknessenteret og Klimastiftelsen har samarbeidet om i mange år. Denne våren kan skolene bestille gratis klassesett av 2C-magasinet og et forskerforedrag om status for klimaet i verden i dag, om klimaforskning og hva som skal til for å nå klimamålene.

Nettside for kurset

 • Hordaland
 • 2. mai—22. juni
 • Påmeldingsfrist: 1. mai
 • Meld på

Realfagkonferansen 2018

Konferanser

Velkommen til Realfagkonferansen 2018! Mandag 7.mai er dagen for årets... vis hele teksten

Velkommen til Realfagkonferansen 2018!

Mandag 7.mai er dagen for årets Realfagkonferanse, og nytt av året er at den foregår i lærerutdanningens lokaler, Akrinn, på Kalvskinnet i Trondheim sentrum.

Realfagkonferansen skal være en inspirasjons- og fagdag for realfaglærere på alle trinn og i alle realfag, dvs. matematikk, naturfag, teknologi og alle naturfaglige programfag i videregående skole.

Innholdsmessig vil konferansen følge relativt likt konsept som tidligere.
Det betyr et stort antall parallellsesjoner slik at alle realfaglærere, uansett trinn og fagkombinasjon, skal finne noe konkret og matnyttig for sin egen undervisning. I tillegg har vi plenumsforedrag av mer generell karakter som vi håper vil være både til inspirasjon og ettertanke.

I årets plenumforedrag vil Camilla Trud Nereid fokuserer på kjønnsforskjeller i skolen generelt, og i realfagene spesielt. Camilla er kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune og medlem i regjeringens ekspertutvalget som skal se på kjønnsforskjeller i skolen (ledet av Camilla Stoltenberg). Videre følger to "delplenum". Her kan du velge mellom å høre Per-Odd Eggen (Skolelaboretoriet, NTNU) snakke om den pågående fagfornyelsen i naturfag eller Knut Mørken (Matematisk institutt,
UiO) om tilsvarende i matematikk. Begge har deltatt i utviklingen av kjerneelementer i hhv. naturfag og matematikk.

Videre følger to runder med parallellsesjoner, og vi håper alle finner noe interessant å melde seg på!

For mer informasjon, flere detaljer om programmet og påmelding, se Realfagkonferansens hjemmeside: http://www.realfag.eventweb.no/

Konferansen er helt gratis og beregnet på realfaglærere fra første trinn på barneskolen til siste trinn på videregående. Men det er også anledning for andre interesserte å melde seg på. Maksimalt antall deltakere er 300, og det er "først til mølla"-prinsippet som gjelder...

Konferansen arrangeres av Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Naturfagsenteret, Matematikksenteret, og NTNU.


Og forresten...
Vet du om noen som har gjort en stor innsats for en eller annen form for realfagsundervisning i skolen?
Ikke nøl med å nominere vedkommende til NTNUs Realfagpris! Mer informasjon om dette finner du på konferansens nettside.


Vennlig hilsen på vegne av Realfagkonferansen 2018

Astrid Johansen
Skolelaboratoriet ved NTNU

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 7. mai
 • Påmeldingsfrist: 30. april

Ekskursjon til Lyngheisenteret. Avsluttende seminar for Naturfag 1 og 2

Konferanser

Deltakarane på Naturfag 1 og 2 vidareutdanning 2017-2018 er målgruppa for seminaret.... vis hele teksten

Deltakarane på Naturfag 1 og 2 vidareutdanning 2017-2018 er målgruppa for seminaret. Kursa har eksamen to veker seinare. På Lyngheisenteret blir det drøfting av pensum, oppgåver og kjerneelement i vidareutdanninga. Og så blir det mykje naturglede, historier om mennesket sin bruk av naturen gjennom tusener av år, og det blir god, kortreist mat. Velkomen til Lygra!

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 28. mai
 • Påmeldingsfrist: 21. mai
 • Meld på

Fægridagene 2018 - feltkurs på Finse

Konferanser

Studier av natur, landskap og økologiske sammenhenger på Norges tak er rammen rundt dette... vis hele teksten

Studier av natur, landskap og økologiske sammenhenger på Norges tak er rammen rundt dette kurset. I løpet av fire turdager ser vi på fjellfloraen, geofaglige tema og hvordan vær og klima er med på å forme landskapet. Kurset er lagt til forskningsstasjonen på Finse, i en tid der bakken gjerne er snøfri, og våren er kommet også på 1200 meter og oppover. Velkommen til storslått natur, spennende fag og hyggelig samvær. Kursavgiften dekker opphold og mat på forskningsstasjonen.

Nettside for kurset

 • Finse
 • 16.—19. juli
 • Påmeldingsfrist: 9. juli
 • Meld på

Videreutdanning i naturfag

Videreutdanning

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og... vis hele teksten

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Påmelding skjer via Utdanningsdirektoratet sine sider.

Nettside for kurset

 • Hele landet
 • 1. august 2018—15. juni 2019
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Teknologi og forskningslære modul IV

Videreutdanning

Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving... vis hele teksten

Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter og en vil jobbe med eksempler på enkle forsøk som skal utføres og etterregnes.
For mer info; se nettsiden

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 1. september—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 5. juni
 • Meld på

Teknologi og forskningslære modul II

Videreutdanning

Teknologi og forskningslære modul II (SKOLE6625) Emnet inneholder hovedtemaet marin... vis hele teksten

Teknologi og forskningslære modul II (SKOLE6625)
Emnet inneholder hovedtemaet marin biologi (tare som bioindikator). Emnet gir en innføring i hvordan tare kan brukes som bioindikator ved miljøovervåking av marine ressurser og hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike forskningsmiljø med ny teknologi bidrar til kartlegging og dokumentasjon av livet i havet. For mer info; se nettsiden

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 1. september—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. juni
 • Meld på