Studiesirkel til nettkurset Causes of climate change

Etterutdanning

Deltakerne følger det åpne nettkurset 'Causes of Climate Change' fra Bjerknessenteret.... vis hele teksten

Deltakerne følger det åpne nettkurset 'Causes of Climate Change' fra Bjerknessenteret. Skolelaboratoriet arrangerer tre ettermiddagssamlinger, med faglig og didaktisk oppfølging. Vi møter forskerne som har utviklet kurset, og går nærmere inn på fagstoffet.Vi diskuterer hvordan temaet kan tilpasses til undervisning, og deler erfaringer. Samlingene er lagt til klokken 18-20, 2.10, 18.10 og 01.11. Se kursets nettside for nærmere informasjon og program for hver samling.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 2. oktober—1. november
 • Påmeldingsfrist: 1. november
 • Meld på

Underveisarbeid høst 2018, årsrapport vår 2019

Utlysning

Underveisarbeid og årsrapport for skolene i Den naturlige skolesekken skoleåret 2018/2019 vis hele teksten

Underveisarbeid og årsrapport for skolene i Den naturlige skolesekken skoleåret 2018/2019

Lys, syn, farger og polarisasjon (3t) - Elektrisitetslære – Bruk av utforskende oppgaver og hemmelige bokser (3t) (Oslo)

Etterutdanning

Kurset er et tilbud til de som ønsker å kombinere deltagelse ved Naturfagkonferansen 18.... vis hele teksten

Kurset er et tilbud til de som ønsker å kombinere deltagelse ved Naturfagkonferansen 18. okt. med en ekstra kursdag fredag 19. okt. Kurset har fokus på to tema knyttet til naturfag på ungdomsskolen, men er selvfølgelig åpent for lærere på mellomtrinn og i videregående skole. Kursholder: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU

1. Lys, syn, farger og polarisasjon – Halvdagskurs (3 t).
Innhold: Utforske lys og syn med enkle hjelpemidler. Anvendelser og eksperimenter med polariasjonsfilter, Lag kaleidoskop og eksperimenter med speiling.
Fargeblanding med lysfarger, fargekonstans og induserte farger.
Komplementærfarger og 3D skyggeteater.

2. Elektrisitetslære – Bruk av utforskende oppgaver og hemmelige bokser – Halvdagskurs (3 t).
Innhold: Bli kjent med strøm og spenning ved å lage din egen hemmelige laserkuttede boks. Lag koblingsskjema, koble og utforske elektriske kretser. I tillegg ønsker vi å utforske noen didaktiske tilnærminger til elektrisitetslæra og elektriske kretser. Mye av det som presenteres er uprøvde ideer. Deltagerne utfordres til å prøve ut ideene i eget klasserom.

Ved påmelding til kurset melder man seg på begge temaene

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 19. oktober
 • Påmeldingsfrist: 1. oktober
 • Avlyst

Kjemieksperimenter for elever på studieforberedende utdanningsprogram

Kurs for lærere og elever

Kjemisk institutt inviterer til et totimers laboratoriekurs for elever på... vis hele teksten

Kjemisk institutt inviterer til et totimers laboratoriekurs for elever på studieforberedende utdanningsprogram/studiespesialisering i den videregående skolen

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 5. november—12. desember
 • Påmeldingsfrist: 6. desember
 • Meld på

Ernæring, kurs 9. november

Etterutdanning

 • Bergen
 • 9. november
 • Påmeldingsfrist: 2. november
 • Meld på

Medisinsk fysikk og romfysikk

Etterutdanning

Forskere frå Fysisk institutt vil holde foredrag innen nye forskningsresultater innenfor... vis hele teksten

Forskere frå Fysisk institutt vil holde foredrag innen nye forskningsresultater innenfor medisinsk fysikk og romfysikk.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 9. november
 • Påmeldingsfrist: 2. november
 • Meld på

Mikroskalaforsøk i kjemi

Etterutdanning

Har du noen gang tenkt at du gjerne skulle ha gjort enda flere spennende forsøk sammen... vis hele teksten

Har du noen gang tenkt at du gjerne skulle ha gjort enda flere spennende forsøk sammen med kjemielevene dine? Her får du mange ideer til gode småskalaforsøk som reduserer både kjemikalieforbruk og fokuset på komplisert utstyr, slik at kjemien kommer enda tydeligere frem.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 9. november
 • Påmeldingsfrist: 2. november
 • Meld på

Programmering

Etterutdanning

 • Bergen
 • 9. november
 • Påmeldingsfrist: 2. november
 • Meld på

Verktøy for matematikkundervisning i vgs

Etterutdanning

Både for studiespesialiserende og yrkesfag, det blir parallelle sesjoner.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 9. november
 • Påmeldingsfrist: 2. november
 • Meld på

Geofarer

Etterutdanning

Kurs for geofaglærere og andre interesserte

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 9. november
 • Påmeldingsfrist: 2. november
 • Meld på

Bærekraftig utvikling i havet (Mausund på utsiden av Frøya)

Etterutdanning

Sted: Mausund på utsiden av Frøya Tid: 9. - 10. april 2019        Avreise fra... vis hele teksten

Sted: Mausund på utsiden av Frøya

Tid: 9. - 10. april 2019
       Avreise fra Trondheim hurtigbåtterminalen 08.04.19 kl. 16:30
       Retur fra Mausund 10.04.19 kl. 15:40, med ankomst hurtigbåtterminalen kl. 20:00

Kursavgift: kr. 3000,- I tillegg kommer reise, overnatting og mat som dekkes av hver enkelt deltaker 

Kursomtale: Morgendagens utfordringer i havet, hvordan løser vi de? Skal havet forbli bærekraftig for kommende generasjoner, må det tas grep blant oss som enkeltpersoner, nasjonalt og globalt.
Vi vil under samlingen og gjennom felt- og laboratoriearbeid se tilbake på resultatene av 50 års forsøpling av havet, og hvordan den påvirker næringskjeden. Ved bruk av praktiske eksempler, viser hvordan dette kan overføres til klasserommet.
Kurset er tverrfaglig og omfatter blant annet fagene naturfag, biologi og teknologi og forskningslære.

Nettside for kurset

 • Mausund utenfor Frøya
 • 9.—10. april 2019
 • Påmeldingsfrist: 18. mars 2019
 • Meld på