Kristine Kreftcelle – kroppens sosiopat

Kurs for lærere og elever

Hvordan tenker en kreftcelle? Kanskje tankegodset ikke er så fullstendig fremmed for det... vis hele teksten

Hvordan tenker en kreftcelle? Kanskje tankegodset ikke er så fullstendig fremmed for det moderne mennesket, inkludert de av oss som kommer seg opp og frem på andres bekostning, samfunnets kreftsvulster. Kreftcellens tragiske skjebne skyldes ekstrem selvopptatthet, den ødelegger både sin vert og seg selv. Den lengter tilbake i evolusjonen til den gang den var et encellet dyr, og ikke hadde naboceller å ta hensyn til. Men kroppen på mikronivå og samfunnet på makronivå fungerer bare når bestanddelene innser at de er gjensidig avhengig av hverandre, og er villig til å leve kollektivt.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. mai—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. desember

Stopp kreftcellen Fråtse-Frida!

Kurs for lærere og elever

Kreftcellen Fråtse-Frida har bygget seg bolig i en krok på skolen. Hun er en krevende... vis hele teksten

Kreftcellen Fråtse-Frida har bygget seg bolig i en krok på skolen. Hun er en krevende leieboer. En slik en som aldri får nok: hun må ha mer mat, mer oppmerksomhet og mer trøst. Fra borgen der hun bor setter hun på sjarmen og får forbipasserende til å bidra med videre utbygging og oppussing. Når immunforsvaret sender inn troppene narrer hun dem trill rundt. Fråtse-Frida er dessuten fryktelig rastløs. Skulle stemningen i nabolaget bli skikkelig dårlig er hun allerede på vei mot nye ukjente avkroker... Med mindre en ung og lovende forskerspire dukker opp i tide. Kan det være deg?

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. mai—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. desember

Årsrapport for skoleprosjekter i Den naturlige skolesekken 2015/16

Utlysning

Årsrapporten danner et godt grunnlag for å dele prosjektet med andre ansatte ved skolen... vis hele teksten

Årsrapporten danner et godt grunnlag for å dele prosjektet med andre ansatte ved skolen og i lærernettverk, gir nyttig informasjon til Naturfagsenteret om utviklingen og danner grunnlaget for publisering på natursekken.no. Det er viktig at den skrives i preteritum/fortid og at utbyttet for eleven er godt beskrevet. Dersom dere har elevprodukter som kan publiseres, kan disse sendes som ved legg til post@natursekken.no. Husk å angi skolenavn.
Eksempler på skoleprosjekter som har blitt publisert:
Barnetrinn:http://www.natursekken.no/c2000610/prosjektbeskrivelse.html?tid=2123725
Ungdomsskole: http://www.natursekken.no/c2102092/prosjektbeskrivelse.html?tid=2102837
Videregående skole:http://www.natursekken.no/c2102092/prosjektbeskrivelse.html?tid=2103368

KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du lærer om kjemiens egenart og får en innføring i grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygging, egenskaper og navnsetting. Du lærer også om kjemiske reaksjoner med fokus på syrer og baser, redoksreaksjoner og elektrokjemi. Sentrale kjemiske begreper som stoffmengde og konsentrasjon blir også gjennomgått.

Skriftlig eksamen på Universitetet i Oslo 9. desember 2016. Studenter med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen ved egen skole.
Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 3000 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2.

Du kan melde deg på KJM0100V via et elektronisk skjema som du finner under Opptak på emnesiden:
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM0100V/

I tillegg til å melde deg til KJM0100V må du selv melde deg på Kjemi på nett 1 og 2 på www.mooc.no

Les mer om Kjemi på nett 1 og 2:
http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemipanett/

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 15. august—9. desember
 • Påmeldingsfrist: 15. august

Naturfag 1

Videreutdanning

Naturfag 1 er et videreutdanningsstudium som gir god kompetanse i kjemi og fysikk med... vis hele teksten

Naturfag 1 er et videreutdanningsstudium som gir god kompetanse i kjemi og fysikk med tilhørende didaktisk kunnskap slik at du får et godt grunnlag for å undervise fysikk- og kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet.
Ved å kombinere dette studiet med Naturfag 2 vil du kunne undervise både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 15. august—16. desember
 • Påmeldingsfrist: 8. august
 • Meld på

Videreutdanning i fysikk

Videreutdanning

NTNU har i flere år tilbudt videreutdanning i fysikk og kjemi for realfagslærere i... vis hele teksten

NTNU har i flere år tilbudt videreutdanning i fysikk og kjemi for realfagslærere i videregående skole under Utdanningsdirektoratets satsning «Kompetanse for kvalitet»
(se https://www.ntnu.no/skolelab/videreutdanning).
Fra og med høsten 2016 vil ikke disse tilbudene lenger være direktefinansiert av Utdanningsdirektoratet.
NTNU ønsker likevel å gi tilbudet, og de økonomiske betingelsene for lærerne og skoleeiere vil være de samme som for direktefinansierte tilbud. Det vil si at lærerne kan velge mellom frikjøp og stipend, og at staten dekker 75 % av utgiftene til skoleeier siden disse studietilbudene gir undervisningskompetanse i naturfag.
Men NTNU har også kostnader som må dekkes inn, derfor er det satt en deltakeravgift på kr. 5 000,- per 7,5 studiepoeng.
Samlet er videreutdanningstilbudet innenfor hvert fag på 60 studiepoeng. Disse er fordelt på to år og i to kursenheter, 1 og 2, hver på 30 studiepoeng.

Studieåret 2016-17 tilbyr NTNU følgende kursenheter
• Fysikk 2 som bygger på Fysikk 1 og er andre del av videreutdanningen i fysikk. (Fysikk 1 tilbys i inneværende studieår.)
• Kjemi 1 som er første del av videreutdanningen i kjemi.
Dersom du ønsker å søke om plass på ett av disse kursene, må du i samråd med din skoleleder søke opptak innen 1.mars via Utdanningsdirektoratets søkeportal http://www.udir.no/Utvikling/Videreutdanning/Larere/. Når du går inn på «Søknadsskjema» haker du av for «Annet studietilbud» og fyller inn nødvendig informasjon om studium og studiested. Husk å krysse av for at faget faller inn under fagområdet naturfag.
I tillegg må du søke om studieplass ved NTNU. Det gjøres via nettsiden til studiet innen gjeldende søknadsfrist. Se https://www.ntnu.no/videre/arsstudier-og-kursserier-skole-og-utdanning
Husk å sende dokumentasjon på at du fyller opptakskravene til NTNU.

Faglige kontaktpersoner for videreutdanning i fysikk
• Jorunn Grip, jorunn.grip@plu.ntnu.no
• Jon Andreas Støvneng, jon.stovneng@ntnu.no
Faglige kontaktpersoner for videreutdanning i kjemi
• Per-Odd Eggen, per.eggen@plu.ntnu.no
• Lise Kvittingen, lise.kvittingen@ntnu.no
For henvendelser knyttet til opptak og andre administrative spørsmål:
• Linda Bjørgan, linda.bjorgan@ntnu.no

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 15. august 2016—23. juni 2017
 • Påmeldingsfrist: 8. august
 • Meld på

Videreutdanning i kjemi

Videreutdanning

NTNU har i flere år tilbudt videreutdanning i fysikk og kjemi for realfagslærere i... vis hele teksten

NTNU har i flere år tilbudt videreutdanning i fysikk og kjemi for realfagslærere i videregående skole under Utdanningsdirektoratets satsning «Kompetanse for kvalitet» (se https://www.ntnu.no/skolelab/videreutdanning). Fra og med høsten 2016 vil ikke disse tilbudene lenger være direktefinansiert av Utdanningsdirektoratet. NTNU ønsker likevel å gi tilbudet, og de økonomiske betingelsene for lærerne og skoleeiere vil være de samme som for direktefinansierte tilbud. Det vil si at lærerne kan velge mellom frikjøp og stipend, og at staten dekker 75 % av utgiftene til skoleeier siden disse studietilbudene gir undervisningskompetanse i naturfag. Men NTNU har også kostnader som må dekkes inn, derfor er det satt en deltakeravgift på kr. 5 000,- per 7,5 studiepoeng.
Samlet er videreutdanningstilbudet innenfor hvert fag på 60 studiepoeng. Disse er fordelt på to år og i to kursenheter, 1 og 2, hver på 30 studiepoeng.
Studieåret 2016-17 tilbyr NTNU følgende kursenheter
• Fysikk 2 som bygger på Fysikk 1 og er andre del av videreutdanningen i fysikk. (Fysikk 1 tilbys i inneværende studieår.)
• Kjemi 1 som er første del av videreutdanningen i kjemi.
Dersom du ønsker å søke om plass på ett av disse kursene, må du i samråd med din skoleleder søke opptak innen 1.mars via Utdanningsdirektoratets søkeportal http://www.udir.no/Utvikling/Videreutdanning/Larere/. Når du går inn på «Søknadsskjema» haker du av for «Annet studietilbud» og fyller inn nødvendig informasjon om studium og studiested. Husk å krysse av for at faget faller inn under fagområdet naturfag.
I tillegg må du søke om studieplass ved NTNU. Det gjøres via nettsiden til studiet innen gjeldende søknadsfrist. Se https://www.ntnu.no/videre/arsstudier-og-kursserier-skole-og-utdanning
Husk å sende dokumentasjon på at du fyller opptakskravene til NTNU.

Faglige kontaktpersoner for videreutdanning i fysikk
• Jorunn Grip, jorunn.grip@plu.ntnu.no
• Jon Andreas Støvneng, jon.stovneng@ntnu.no
Faglige kontaktpersoner for videreutdanning i kjemi
• Per-Odd Eggen, per.eggen@plu.ntnu.no
• Lise Kvittingen, lise.kvittingen@ntnu.no
For henvendelser knyttet til opptak og andre administrative spørsmål:
• Linda Bjørgan, linda.bjorgan@ntnu.no

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 15. august 2016—23. juni 2017
 • Påmeldingsfrist: 8. august

Nettstudium i fysikk

Videreutdanning

Nettbasert brukerkurs i fysikk for lærere i videregående skole. Lær deg grunnleggende... vis hele teksten

Nettbasert brukerkurs i fysikk for lærere i videregående skole. Lær deg grunnleggende fysikk ved hjelp av nettforelesninger, ukentlige nettmøter og selvtester.

Nettside for kurset

 • Tromsø
 • 17. august—16. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. juni

Videreutdanning i kjemi for lærere

Videreutdanning

Videreutdanning i kjemi for lærere – tilbud studieåret 2016/2017 Videreutdanning i kjemi... vis hele teksten

Videreutdanning i kjemi for lærere – tilbud studieåret 2016/2017
Videreutdanning i kjemi for lærere, Kjemi 2, tilbys studieåret 2016/2017 som EVU-emner. Kjemi 2 består av de to modulene KJE-6003 og KJE-6004 som til sammen gir 30 studiepoeng.
• KJE-6003 (15stp) Analytisk kjemi og organisk kjemi II for lærere
• KJE-6004 (15stp) Uorganisk kjemi og fysikalsk kjemi for lærere
Studiet er lagt opp fleksibelt med tre samlinger i løpet av hvert semesteret. I tillegg legges det opp til systematisk arbeid mellom hver samling. Studentene vil få tilgang til videoforelesninger, nettressurser, og digitale tester mellom samlingene, og Fronter vil bli brukt som læringsplattform. Kjemi 2 består av både fag og fagdidaktikk. Alle samlingene vil foregå på UiT campus Tromsø.

Målgruppe:
Målgruppen er naturfaglærere i videregående skole og er beregnet for lærere som ønsker økt kompetanse for å kunne undervise i programfaget kjemi, men vil også kunne passe for naturfaglærere på ungdomstrinnet.

Opptakskrav:
Kjemi 1(30sp) eller tilsvarende kurs (generell kjemi, organisk kjemi og biokjemi)

Søknadsprosedyre:
Søknad om opptak til Kjemi 2 sendes inn via EVU-web, se lenke her: https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=uit

Søknadsfrist Kjemi 2: 1.juni 2016
For å ivareta lærere som har tatt Kjemi 1, så vil det ikke være kursavgift for Kjemi 2 studieåret 2016/2017.

Nettside for kurset

 • Tromsø
 • 20. august 2016—20. juni 2017
 • Påmeldingsfrist: 1. juni

Naturfag 1 høsten 2016

Videreutdanning

Naturfag for deg som underviser på ungdomsskole eller videregående. Studiet gir faglig... vis hele teksten

Naturfag for deg som underviser på ungdomsskole eller videregående. Studiet gir faglig dybde til tema fra læreplanen. 20 forelesere gir deg innføring i sine fagfelt, og teorien kombineres med forsøk og utprøvinger. Du utvikler din undervisning i samarbeid med kollegaer. 30 studiepoeng.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 22. august—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Naturfag 2 høsten 2016

Videreutdanning

Naturfag for deg som underviser på ungdomsskole eller videregående. Studiet gir faglig... vis hele teksten

Naturfag for deg som underviser på ungdomsskole eller videregående. Studiet gir faglig dybde til tema fra læreplanen. 20 forelesere gir deg innføring i sine fagfelt, og teorien kombineres med forsøk og utprøvinger. Du utvikler din undervisning i samarbeid med kollegaer. 30 studiepoeng.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 22. august—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Kjemi på nett 1

Etterutdanning

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg grunnleggende kjemi. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk knyttet til aktuelle læreplanmål.

Kjemi på nett 1 etterfølges av kurset Kjemi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende kjemi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Kursdeltagere med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass.

NB! Påmeldingsfrist for å ta eksamen er 15. august 2016

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 22. august—2. oktober
 • Påmeldingsfrist: 22. august

Naturfag 2 (8-11)

Videreutdanning

Gjennom regjeringens strategi for videreutdanning av lærere, "Kompetanse for Kvalitet",... vis hele teksten

Gjennom regjeringens strategi for videreutdanning av lærere, "Kompetanse for Kvalitet", tilbyr UiO videreutdanning i naturfag (30 studiepoeng) for lærere som underviser på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 22. august 2016—22. juni 2017
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Om blomster og bier – evolusjon og biologi for lærere på barnetrinnet

Etterutdanning

I dette kurset får lærerne en mulighet til å øke sin kompetanse for å kunne gi gode... vis hele teksten

I dette kurset får lærerne en mulighet til å øke sin kompetanse for å kunne gi gode undervisningsopplegg for elever om blomsterplanter og pollinering. Temaer som tas opp er blomsterbygning og funksjon, hvordan ulike blomster er tilpasset ulike pollinatorer, hvordan ulike insekter pollinerer blomsterplantene og pollineringens betydning for matproduksjon. Kurset inneholder både teori og aktiviteter som lærerne selv kan bruke i sin undervisning. Deler av kurset holdes inne, men vi skal også bruke hagen som undervisningsarena.

Oppmøte i Ringve botaniske hages administrasjon, i Lade alle 58 (okergul trebygning ved veksthus). Begrenset med parkeringsplasser (betalingsparkering for NTNU). Buss 3 eller 4 til Fagerheim alle.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 24. august
 • Påmeldingsfrist: 24. juni
 • Frist utløpt

Teknologi og forskningslære SKOLE 6625

Videreutdanning

Teknologi og forskningslære SKOLE6625, er et videreutdanningskurs rettet mot lærere som... vis hele teksten

Teknologi og forskningslære SKOLE6625, er et videreutdanningskurs rettet mot lærere som underviser, eller skal undervise i Teknologi og forskningslære.
Dette kurset veksler mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget. Gjennom de 5 kursdagene, vil flere av hovedmålene i læreplanen bli dekket i større eller mindre grad.

Tema for kurset:
Marinbiologi (tare som bioindikator), miljøovervåking og ROV-teknologi.

Kursholdere:
Geir Johnsen NTNU
Bjørn Munro Jenssen NTNU
Tor Erik Finne NGU
Silje Forbord SINTEF Sealab
Hilde Ervik Skolelaboratoriet, NTNU
Kursansvarlig: Skolelaboratoriet, NTNU
hilde.ervik@ntnu.no Mob: 92054951

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 13. september—22. november
 • Påmeldingsfrist: 1. mai

Teknologi og forskningslære SKOLE6623

Videreutdanning

Teknologi og forskningslære SKOLE6623, er et videreutdanningskurs rettet mot lærere som... vis hele teksten

Teknologi og forskningslære SKOLE6623, er et videreutdanningskurs rettet mot lærere som underviser, eller skal undervise i Teknologi og forskningslære.
Dette kurset veksler mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget.
Gjennom de 5 kursdagene, vil flere av hovedmålene i læreplanen bli dekket i større eller mindre grad.
Tema for kurset:
Bygging og uttesting av modellbåt

Kurssted: Skolelaboratoriet ved NTNU
Marinteknisk senter, Tyholt

Kursholdere:
Håvard Holm MARINTEK
Nils Kristian Rossing Skolelaboratoriet, NTNU
Berit Bungum Skolelaboratoriet, NTNU
Liv Aanesland Arlander Lørenskog vgs
Kursansvarlig: Skolelaboratoriet, NTNU
hilde.ervik@ntnu.no Mob: 92054951

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 19. september—25. november
 • Påmeldingsfrist: 1. mai
 • Frist utløpt

Fysikk i naturfaget på ungdomstrinn og vg 1

Etterutdanning

Kurset vil ta opp en del sentrale temaer fra fysikkdelen av naturfaget for årstrinn 8-11.... vis hele teksten

Kurset vil ta opp en del sentrale temaer fra fysikkdelen av naturfaget for årstrinn 8-11. Det vil bli rikelig anledning til faglige og didaktiske diskusjoner og til å prøve ut praktiske aktiviteter som kan brukes i klasserommet. Programmet vil omfatte fart, akselerasjon og krefter; arbeid og energi; solsystemet og universet (inkludert gravitasjonsbølger), alt med en "forskerspire-tilnærming". Naturfagsenteret byr på lunsj for kursdeltakerne. Påmelding og betaling gjennom UiO sitt e-pay-system, se kursets nettside.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 21. oktober
 • Påmeldingsfrist: 14. oktober

Fysikk programfag + 3. november Faglig-pedagogisk dag

Etterutdanning

Vi tilbyr i høst et to-dagers etterutdanningskurs (1. - 2. november) i fysikk programfag,... vis hele teksten

Vi tilbyr i høst et to-dagers etterutdanningskurs (1. - 2. november) i fysikk programfag, med mulighet for dem som ønsker til å utvide med en dag (3. november) som er UiO sin faglig-pedagogiske dag med diverse foredrag innen ulike fagområder. Kurset vil ta opp aktuelle faglige og fagdidaktiske temaer for undervisningen i fysikk programfag. Bl.a. vil vi presentere undervisningsressursene innen moderne fysikk som er utviklet i prosjektet ReleKvant. Påmelding og betaling gjennom UiO sitt e-pay-system, se kursnettsiden.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 1.—2. november
 • Påmeldingsfrist: 25. oktober