Søknad til Den naturlige skolesekken 2017/2018

Utlysning

Søknad fra skoler til Den naturlige skolesekken for skoleåret 2017/18. Bruk... vis hele teksten

Søknad fra skoler til Den naturlige skolesekken for skoleåret 2017/18.
Bruk veiledningen til søknadsskjemaet som ligger på http://www.natursekken.no/utlysning når du søker.

Nettside for utlysningen

Animasjoner og simuleringer i GeoGebra

Etterutdanning

På kurset lærer du å lage animasjoner og simuleringer som kan brukes i undervisningen. Du... vis hele teksten

På kurset lærer du å lage animasjoner og simuleringer som kan brukes i undervisningen. Du vil lære om avkrysningsbokser, script, lister og bruk av flere grafikkfelt. Det vil bli tid for deltakerne til å fordype seg i, og få hjelp med detaljer.
NB! Dette er ikke et nybegynnerkurs. Det forutsettes at du har grunnleggende kjennskap til GeoGebra og erfaring med bruk av programmet fra egen undervisning

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 28. mars
 • Påmeldingsfrist: 23. mars
 • Frist utløpt

MasterClass i partikkelfysikk 2017

Elevarrangement

En mesterklasse (MasterClass) er undervisning fra en ekspert for spesielt interesserte... vis hele teksten

En mesterklasse (MasterClass) er undervisning fra en ekspert for spesielt interesserte studenter. Ved det europeiske laboratoriet for partikkelfysikk, CERN, har det i mange år vært en tradisjon å invitere fysikkelever til en dag med både forelesninger og praktiske øvelser der de får prøve seg på å analysere og tolke data fra CERN. http://physicsmasterclasses.org

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 28. mars
 • Påmeldingsfrist: 27. mars
 • Meld på

Elektrisitetslære - Om ladning, strøm og spenning og den slags (Trondheim)

Etterutdanning

Kurset vil gjennom analogier, demonstrasjoner og aktiviteter forsøke å bygge opp... vis hele teksten

Kurset vil gjennom analogier, demonstrasjoner og aktiviteter forsøke å bygge opp forståelsen av elektrisitet fra ladning, via elektrostatiske krefter og elektrisk felt, til spenningsbegrepet og elektrisk strøm, effekt og energi. Videre omtales magnetisme/elektromagnetisme som danner grunnlaget for elektriske motorer, og tilslutt hvordan magneter kan sette elektroner i bevegelse og slik skape induksjon som ligger til grunn for elektrisitetsproduksjonen. Kurset vil så langt det går forsøke å ha en fenomenologisk tilnærming til elektrisitet, og i denne sammenheng tone ned den matematiske beskrivelsen. Deltagerne på kurset vil få en oppdatert versjon av heftet: Elektrisitetslære

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 27. april
 • Påmeldingsfrist: 12. april
 • Meld på

Realfagkonferansen

Konferanser

Torsdag 4.mai er dagen for årets Realfagkonferanse og stedet er som vanlig Realfagbygget,... vis hele teksten

Torsdag 4.mai er dagen for årets Realfagkonferanse og stedet er som vanlig Realfagbygget, NTNU Gløshaugen i Trondheim.

Realfagkonferansen skal være en inspirasjons- og fagdag for realfaglærere på alle trinn og i alle realfag, dvs. matematikk, naturfag, teknologi og alle naturfaglige programfag i videregående skole.

Innholdsmessig vil konferansen følge samme konsept som tidligere år. Det betyr et stort antall parallellsesjoner (12!) slik at alle realfaglærere, uansett trinn og fagkombinasjon, skal finne noe konkret og matnyttig for sin egen undervisning. I tillegg har vi plenumsforedrag av mer generell karakter som vi håper vil være både til inspirasjon og ettertanke.

I år har vi endret litt på strukturen. Nå er alt som foregår i plenum lagt inn før lunsj. Vi har fortsatt to runder med parallellsesjoner. Disse er nå lagt etter hverandre etter lunsj, og dermed åpnet muligheten for å kjøre to sammenslåtte sesjoner til en lengre økt. Temaet for hovedplenum i år er "Matematikkens rolle og posisjon i norsk skole" og vi har fått Anita Valenta fra Matematikksenteret og Svein Sjøberg fra Universitetet i Oslo til å formidle sine tanker rundt dette. Videre følger to "delplenum". Her kan du velge mellom å høre Bård Knutsen fra NTNU snakke om undervisning i prestasjonslike grupper eller Anne-Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret gå inn i temaet dybdelæring.

For mer informasjon, flere detaljer om programmet og påmelding, se Realfagkonferansens hjemmeside: http://www.realfag.eventweb.no/

Konferansen er helt gratis og beregnet på realfaglærere fra første trinn på barneskolen til siste trinn på videregående. Men det er også anledning for andre interesserte å melde seg på. Maksimalt antall deltakere er 300, og det er "først til mølla"-prinsippet som gjelder...

Konferansen arrangeres av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, Trondheim kommune, Matematikksenteret, Naturfagsenteret og NTNU.


Og forresten...
Vet du om noen som har gjort en stor innsats for en eller annen form for realfagsundervisning i skolen?
Ikke nøl med å nominere vedkommende til NTNUs Realfagpris! Mer informasjon om dette finner du på konferansens nettside.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 4. mai
 • Påmeldingsfrist: 27. april

Plasten, hvalen og undervisningen

Etterutdanning

Du får møte Terje Lislevand, zoologen som har ledet arbeidet med hvalen. Plastforskeren... vis hele teksten

Du får møte Terje Lislevand, zoologen som har ledet arbeidet med hvalen. Plastforskeren Marte Haave foreleser om plast, mikroplast og miljø - og om skoleprosjekter. Margareth Hosøy fra Universitetsmuseet forteller om utstillingen museet lager om gåsnebbhvalen, og undervisningtilbudene som kommer i tilknytning til den. Kurset gir deg inspirasjon og ideer til bruk i klassen, og god bakgrunn for å besøke utstillingen.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 4. mai
 • Påmeldingsfrist: 2. mai
 • Meld på

Arduino grunnkurs - Blokkprogrammering

Etterutdanning

Vi tar utgangspunkt i Sparkfun’s Inventionkit bygget rundt Arduino UNO. Kurset gir en... vis hele teksten

Vi tar utgangspunkt i Sparkfun’s Inventionkit bygget rundt Arduino UNO. Kurset gir en enkel innføring i blokk-programmering, bruk av sensorer og aktuatorer. Dessuten gir kurset mulighet til å til å se sammenhengen mellom blokkene og C-koden. Om ikke annet blir sagt vil vi anvende Blockuino som er et nettbasert blokk-programmeringsverktøy på norsk utviklet av Joachim Haagen Skeie. Kurset passer for de som ikke har programmert Arduino tidligere, men også for dem som tidligere har programmert i C, men ønsker å lære seg å bruke blokk-programmering for å senke terskelen for å komme i gang for elevene.
I etterkant av kurset gis det anledning til lån av klassesett med Sparkfun Inventors kit eller Arduino Starter kit. Kursmateriell og opplegg vil bli gjort tilgjengelig på nett.

Kurset er et samarbeid mellom Skolelaboratoriet og Vitensenteret i Trondheim

Kursholder: Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet, NTNU

Kontaktperson:Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet, NTNU (nils.rossing@ntnu.no)

Nettside for kurset

 • Trondheim, Vitensenteret, Kongensgate 1
 • 11. mai
 • Påmeldingsfrist: 26. april
 • Meld på

Videreutdanning i naturfag

Videreutdanning

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og... vis hele teksten

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen

Nettside for kurset

 • Hele landet
 • 1. august 2017—15. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Naturfag 2 videreutdanning 2017 - 2018

Videreutdanning

Kurset passer for naturfaglærere på trinn 8-11. Det er 6 samlinger i løpet av studieåret.... vis hele teksten

Kurset passer for naturfaglærere på trinn 8-11. Det er 6 samlinger i løpet av studieåret. Videreutdanningen er en del av Utdanningsdirektoratets prosjekt 'Kompetanse for kvalitet'. Påmelding direkte til Udir. Det er også mulig å delta utenfor denne ordningen. Se nettsiden for mer informasjon om kurset og om påmelding.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 21. august 2017—15. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Naturfag 2 (8-11)

Videreutdanning

Naturfag 2 består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng, som med utgangspunkt i skolens... vis hele teksten

Naturfag 2 består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng, som med utgangspunkt i skolens læreplan i naturfag, innen kjemi, biologi og fysikk, for årstrinnene 8-11, gir generelle kunnskaper innen fagområdene lærere trenger for å skape en god undervisning i naturfag.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 21. august 2017—15. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. mars