Filer

Portable Document FormatØvinger med Kart i skolen2013-03-18_151644-Kart i skolen.pdf644 kB Last ned
Portable Document FormatSteg-for-steg veiledning2013-03-18_155014-Registrering.pdf2 MB Last ned
Portable Document FormatOm å registrere planter og dyr på miljølære2013-04-05_181342-Biologisk mangfold.pdf276 kB Last ned
Portable Document FormatRegistrere kulturminner på miljølære2013-04-05_181532-kulturminneaktiviteter miljølære.pdf1 MB Last ned
Portable Document FormatUndervisning med milljølære og andre ressurser2013-04-05_182734-Skolen og alle mulighetene (kulturminner).pdf292 kB Last ned
Portable Document FormatIntroduksjon Naturfagsenteret2013-04-11_125701-Naturfagsenteret 10.april 2013.pdf1 MB Last ned
Portable Document FormatLiv Nilsen fra DN sitt foredrag2013-04-25_075743-Læring med utgangspunkt i skjøtsel av kulturlandskap 10.04.13.pdf3 MB Last ned
Portable Document FormatRapport fra konferansen2013-04-28_152244-Rapport fra konferanse Trondheim.pdf2 MB Last ned