Årsrapport for skoleprosjekter i Den naturlige skolesekken 2016/2017

Utlysning

Årsrapporten skal først og fremst være et verktøy for at de involverte lærerne og lederne... vis hele teksten

Årsrapporten skal først og fremst være et verktøy for at de involverte lærerne og lederne kan gjennomføre en strukturert evaluering av årets prosjekt. Den bygger på søknad og underveisrapport. En slik evaluering vil danne et viktig grunnlag for videreutvikling av prosjektet for neste skoleår. Rapporten kan også brukes til å dele erfaringer fra prosjektet med andre ansatte ved skolen og i lærernettverk. For oss på Naturfagsenteret gir rapporten nyttig informasjon om utviklingen i prosjektet og danner grunnlaget for en eventuell publisering av prosjektet på www.natursekken.no.