Biologi på Nett 1

Etterutdanning

Biologi på nett 1 går for første gang nå til høsten og er et seks ukers nettbasert kurs... vis hele teksten

Biologi på nett 1 går for første gang nå til høsten og er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som skal undervise i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i biologidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset fokuserer på celler, arv, bioteknologi, systemer i kroppen og helse. Den nye læreplanen har blitt brukt som utgangspunkt for alt kursinnhold.

Etter å ha fullført kurs som etterutdanning vil du få et kursbevis for å ha gjennomført Biologi på nett 1.

Biologi på nett 1 etterfølges av kurset Biologi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende biologi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Kursdeltagere med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass.

Påmelding via vår nettside!

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 17. august—28. september
 • Påmeldingsfrist: 10. august

BIOS0100V - Grunnleggende biologi i naturfag

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2.... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. Dette emnet går for første gang i år og ved godkjent påmelding vil man automatisk bli påmeldt Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2.

Skriftlig eksamen på Universitetet i Oslo 14. desember 2020. Studenter med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen ved egen arbeidsplass.

Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 4000 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 i 2020.

Du kan melde deg på BIOS0100V og Biologi på nett 1 og 2 via et elektronisk skjema som du finner på emnesiden:
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIOS0100V/

Les mer om Biologi på nett 1 og 2:
https://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/etterutdanning/biologipanett/

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 17. august—14. desember
 • Påmeldingsfrist: 10. august

Kjemi på nett 1 - 2020

Etterutdanning

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg grunnleggende kjemi. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk knyttet til aktuelle kompetansemål i læreplanen.

Kjemi på nett 1 etterfølges av kurset Kjemi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende kjemi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Kursdeltagere med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 17. august—28. september
 • Påmeldingsfrist: 10. august

KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du lærer om kjemiens egenart og får en innføring i grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygging, egenskaper og navnsetting. Du lærer også om kjemiske reaksjoner med fokus på syrer og baser, redoksreaksjoner og elektrokjemi. Sentrale kjemiske begreper som stoffmengde og konsentrasjon blir også gjennomgått.

Skriftlig eksamen på Universitetet i Oslo 8. desember 2020. Studenter med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen ved egen arbedsplass.
Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 3000 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 i 2019 eller 2020.

Du kan melde deg på KJM0100V og Kjemi på nett 1 og 2 via et elektronisk skjema som du finner under Opptak på emnesiden:
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM0100V/

Les mer om Kjemi på nett 1 og 2:
http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemipanett/

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 17. august—8. desember
 • Påmeldingsfrist: 10. august

Teknologi og forskningslære, modul II

Videreutdanning

Faglig innhold: Tare som bioindikator Miljøovervåking. Om plast og mikroplast i... vis hele teksten

Faglig innhold:
Tare som bioindikator
Miljøovervåking.
Om plast og mikroplast i naturen.
Programmering av sensorer til enkel undervannsfarkost, ROV.

Undervisningen vil veksle mellom teoretisk- og praktisk tilnærming. Det skal gjennomføres feltarbeid, lab.arbeid og testing av undervannsfarkosten som lages på kurset.

Nettside for kurset

 • Trondheim/Mausund
 • 7.—11. september
 • Påmeldingsfrist: 1. juni
 • Frist utløpt

Nordic ESERO - Arduino, Grunnkurs programmering - Andøya

Etterutdanning

Kursbeskrivelse Tid og sted: mandag 14. september kl. 0830 – 1600. NAROM, Andøya Space... vis hele teksten

Kursbeskrivelse

Tid og sted: mandag 14. september kl. 0830 – 1600. NAROM, Andøya Space Center.

Reisekostnader: Man må selv bestille og betale reise, men man kan i etterkant av kurset søke om 50% reisestøtte (maks 2000 NOK).

Påmelding: https://www.skolelab.no/adminside/kurs/?kurs_id=1434
Frist for påmelding: 19. aug. 2020

Kursbeskrivelse: NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for å arrangere kurs for videregående skole, elever og lærere.

Kurset er ment som et introduksjonskurs i programmering for lærere som skal delta på CanSat-kurset 15. og 16. september, men egner seg også som et selvstendig grunnkurs i programmering av Arduino. Kurset er åpent for alle interesserte, men de som også skal delta på det påfølgende CanSat-kurset vil ha førsteprioritet.

Overordnet læringsutbytte: Målet med kurset er gi lærere en generell innføring i programmering av Arduino med tanke på å ta det i bruk i egen undervisning. Under kurset lærer man grunnleggende kommandoer for avlesning av enkle sensorer og styring av aktuatorer. For å bli i stand til dette må man også lære om programstrukturer og de viktigste kommandoene.

For mer informasjon se nettsiden:
https://www.narom.no/kurs/?event_id=590&lang=no

Kursholdere: Odd-Einar Cederval Nervik, NAROM og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU

Ved spørsmål om kurset vennligst ta kontakt med Nils.rossing@ntnu.no

Nettside for kurset

 • Andøya
 • 14. september
 • Påmeldingsfrist: 19. august
 • Meld på

Nordic ESERO - CanSat for Nordiske lærere - Andøya

Etterutdanning

Kursomtale Tid og sted: Tirsdag 15. september kl. 0830 til onsdag 16. september kl. 1500... vis hele teksten

Kursomtale
Tid og sted: Tirsdag 15. september kl. 0830 til onsdag 16. september kl. 1500 NAROM, Andøya Space Center.

Reisekostnader: Man må selv bestille og betale reise, men man kan i etterkant av kurset søke om 50% reisestøtte (maks 2000 NOK).

Påmelding: https://www.skolelab.no/adminside/kurs/?kurs_id=1435
Frist for påmelding: 19. aug. 2020

Kursomtale:
NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for å arrangere kurs for videregående skole, elever og lærere. Cansat er et læringsprosjekt som går ut på å konstruere og bygge en liten satellittmodul (sonde). I løpet av prosjektet får elevene ansvar for å sette opp budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger, bygge og programmere elektronikk. Selve hjertet i satellittmodulen består av et elektronikk-kort med en Arduinokompatibel mikrokontroller som er enkel å programmere. Utfordringen er å holde seg innenfor kostnadsrammer og begrensninger i tidsbruk, vekt og ikke minst volum siden satellittmodulen skal bygges inn i en 0,33 liters brusboks (CanSat). CanSat'en skal kunne slippes fra en rakett, en drone eller en ballong, og sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon. En CanSat inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter.
CanSat er blitt et internasjonalt vellykket konsept og tilbyr studenter og elever et spennende og lærerikt "rom-prosjekt", for å skape økt interesse for realfagene og teknologi. Konseptet passer godt inn i faget Teknologi og forskningslære i den videregående skolen og valgfagene Teknologi i praksis, Programmering og Forskning i praksis i ungdomsskolen.

Dersom du ønsker litt repetisjon av programmering av Arduino, vurder å delta på Nordic ESERO - Arduino, Grunnkurs programmering mandag 14. september.

Kursholdere: Bente Jensen og Odd-Einar Cederval Nervik, NAROM og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU.

Spørsmål om kurset kan rettes til Bente@narom.no eller Nils.rossing@ntnu.no

Nettside for kurset

 • Andøya
 • 15.—16. september
 • Påmeldingsfrist: 19. august
 • Meld på

Teknologi og forskningslære modul IV

Videreutdanning

Båtbygging ved Marinteknisk senter, inngår i denne modulen. For de som har deltatt på... vis hele teksten

Båtbygging ved Marinteknisk senter, inngår i denne modulen. For de som har deltatt på kurs i båtbygging tidligere, vil det nå gis større rom for utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter samt eksempler på enkle forsøk som elevene kan utføre og etterregne.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 17. september—28. oktober
 • Påmeldingsfrist: 1. juni
 • Frist utløpt

Biologi på Nett 2

Etterutdanning

Biologi på nett 2 går for første gang nå til høsten og er et seks ukers nettbasert kurs... vis hele teksten

Biologi på nett 2 går for første gang nå til høsten og er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som skal undervise i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i biologidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset fokuserer på økologi, biologisk mangfold, evolusjon og vier en hel uke til å jobbe med naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Den nye læreplanen har blitt brukt som utgangspunkt for alt kursinnhold.

Etter å ha fullført kurs som etterutdanning vil du få et kursbevis for å ha gjennomført Biologi på nett 2.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Kursdeltagere med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 10. august 2020.

Påmelding via vår nettside!

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 12. oktober—23. november
 • Påmeldingsfrist: 5. oktober

Kjemi på nett 2 - 2020

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Kandidater med lang reisevei til UiO kan søke om å avlegge eksamen på egen arbeidsplass. Påmelding til eksamen skjer på emnesiden for KJM0100V. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 10. august 2020.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 12. oktober—23. november
 • Påmeldingsfrist: 5. oktober