Naturfag 2 høst 2020

Videreutdanning

Første modul i videreutdanningskurset Naturfag 2. Emnekode NAT623

Nettside for kurset

  • Bergen
  • 1. august—31. desember
  • Påmeldingsfrist: 20. juni
  • Frist utløpt

BIOS0100V - Grunnleggende biologi i naturfag

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2.... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. Dette emnet går for første gang i år og ved godkjent påmelding vil man automatisk bli påmeldt Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2.

Skriftlig eksamen på Universitetet i Oslo 14. desember 2020. Studenter med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen ved egen arbeidsplass.

Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 4000 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 i 2020.

Du kan melde deg på BIOS0100V og Biologi på nett 1 og 2 via et elektronisk skjema som du finner på emnesiden:
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIOS0100V/

Les mer om Biologi på nett 1 og 2:
https://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/etterutdanning/biologipanett/

Nettside for kurset

  • Nettbasert
  • 17. august—14. desember
  • Påmeldingsfrist: 10. august

KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du lærer om kjemiens egenart og får en innføring i grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygging, egenskaper og navnsetting. Du lærer også om kjemiske reaksjoner med fokus på syrer og baser, redoksreaksjoner og elektrokjemi. Sentrale kjemiske begreper som stoffmengde og konsentrasjon blir også gjennomgått.

Skriftlig eksamen på Universitetet i Oslo 8. desember 2020. Studenter med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen ved egen arbedsplass.
Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 3000 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 i 2019 eller 2020.

Du kan melde deg på KJM0100V og Kjemi på nett 1 og 2 via et elektronisk skjema som du finner under Opptak på emnesiden:
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM0100V/

Les mer om Kjemi på nett 1 og 2:
http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemipanett/

Nettside for kurset

  • Nettbasert
  • 17. august—8. desember
  • Påmeldingsfrist: 10. august