Naturfag 1 haust 2019

Videreutdanning

SK 621, Naturfag vidareutdanning innanfor Kompetanse for kvalitet. Haustsemesteret

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. august—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 30. juli
 • Frist utløpt

Naturfag 2 vidareutdanning høsten 2019

Videreutdanning

Vidreutdaning i naturfag innanfor Kompetanse for Kvalitet. Haustesemesteret

 • Bergen
 • 1. august—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 30. juli
 • Frist utløpt

Teknologi og forskningslære SKOLE6624

Videreutdanning

Overordnet tema er miljøutfordringer med avgangsdeponering og avrenning fra nedlagte... vis hele teksten

Overordnet tema er miljøutfordringer med avgangsdeponering og avrenning fra nedlagte gruver. I kurset inngår også jernblestring i skoleperspektiv

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 20. januar—27. mars 2020
 • Påmeldingsfrist: 1. desember
 • Frist utløpt

Teknologi og forskningslære SKOLE6622

Videreutdanning

Overordnet tema er vindturbiner og miljømessige og etiske spørsmål ifm.... vis hele teksten

Overordnet tema er vindturbiner og miljømessige og etiske spørsmål ifm. teknologiutvikling. Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av vindturbiner og hvordan disse kan testes ut og hvilke interessekonflikter utbygging av vindmølleparker kan medføre.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 23. januar—25. mars 2020
 • Påmeldingsfrist: 2. desember
 • Frist utløpt