Frokostseminar for fagfornyelsen i samfunnsfag

Etterutdanning

For lærere i videregående skole. Frokostservering fra kl. 8:15, innledning og diskusjon... vis hele teksten

For lærere i videregående skole. Frokostservering fra kl. 8:15, innledning og diskusjon kl. 8:30-9:30.

16. september 2019: NYE FORMER FOR LOKAL POLITISK DELTAKING I BERGEN. Sveinung Arnesen, seniorforsker ved NORCE, Førsteamanuensis II ved Institutt for samanliknande politikk.

27. november 2019: BÆREKRAFTIG UTVIKLING - Sirkulær økonomi som strategi/løsning for en grønnere samfunnsutvikling. Grete Rusten, Professor, Institutt for geografi.

22. januar 2020: HØGRERADIKALISME. Elisabeth Ivarsflaten, Professor, Institutt for samanliknande politikk.

11. mars 2020: DIGITAL DETOX – ein del av livsmeistringa? Hallvard Moe, Professor, Institutt for medievitenskap.

 • Bergen
 • 16. september 2019—11. mars 2020
 • Påmeldingsfrist: 9. mars
 • Meld på

Historie som utgangspunkt for å aktualisere samtidige utfordringer

Etterutdanning

Hvordan kan man bruke historie som utgangspunkt for å aktualisere samtidige utfordringer... vis hele teksten

Hvordan kan man bruke historie som utgangspunkt for å aktualisere samtidige utfordringer knyttet til eksempelvis demokrati og medborgerskap – et av de tre prioriterte tverrfaglige emnene i overordnet del av læreplanen?

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 10. mars
 • Påmeldingsfrist: 5. mars
 • Meld på

Plattform, diskusjon og samarbeid i programmering

Etterutdanning

Sted: Amalie Skram vgs, lille auditorium. 10.00-10.20: Introduksjon,... vis hele teksten

Sted: Amalie Skram vgs, lille auditorium.

10.00-10.20: Introduksjon, status

10.20-11.00: Plattform til programmering. Diskusjon.

11.00-12.00: Korleis skal programmering inn i faga? Diskusjon, erfaringsdeling og samarbeid.

12.00-12.40: Lunsj

12.40-13.20: Korleis kan me samarbeide best mogleg på tvers av skular i Vestland?

13.20-14.30: Vegen vidare.

 • Bergen
 • 19. mars
 • Påmeldingsfrist: 12. mars
 • Meld på

Samling for natursekkskoler på Vestlandet våren 2020

Etterutdanning

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 21. april
 • Påmeldingsfrist: 14. april
 • Meld på