Kjemi på nett 1 - 2018

Etterutdanning

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg grunnleggende kjemi. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk knyttet til aktuelle læreplanmål.

Kjemi på nett 1 etterfølges av kurset Kjemi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende kjemi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Kursdeltagere med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass.

NB! Påmeldingsfrist for å ta eksamen er 16. august 2018

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 20. august—1. oktober
 • Påmeldingsfrist: 20. august

Nordic ESERO - CanSat for nordiske lærere - Trondheim

Etterutdanning

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen... vis hele teksten

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) om å arrangere kurs for elever og lærere.

Cansat er et undervisningsopplegg som er relativt billig for skolene å delta på, man kan selv velge hvor mye man vil gjøre ut av det og hvor mye tid man vil bruke. Undervisningsopplegget gir elevene mulighet til å ha ansvaret for et prosjekt, sette opp budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger og programmere elektronikken.

CanSat er en liten satellittmodul (sonde) som er utviklet for at elever skal lære elektronikk og programmering og få interesse for romteknologi. Utfordringen er å holde seg innenfor begrensninger på kostnad, tidsbruk, vekt og ikke minst volum. Satellittmodellen skal bygges inn i en boks på størrelse med en 0,33 liters brusboks.
CanSaten skal kunne slippes fra en rakett, en drone eller en ballong, og sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon eller lagres ombord i sonden. En CanSat inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter.

CanSat er blitt et internasjonalt vellykket konsept for å kunne tilby studenter og elever et spennende og lærerikt "rom-prosjekt", og for å skape økt interesse for realfagene og teknologi. Konseptet passer godt inn i faget Teknologi og forskningslære i den videregående skolen og valgfagene Teknologi i praksis, Programmering og Forskning i praksis i ungdomsskolen.

Faglig innhold (bl.a):
- Forelesninger om CanSat, elektronikk, trådløs overføring og lagring av data og sensorer
- Introduksjon til Arduino programmering
- Praktisk arbeid, bygging, lodding og testing
- Eksempler på hvordan du kan bruke CanSat i undervisningen

Selv om kurset er gratis så må deltagerne betale reise og overnatting.

Nettside for kurset

 • Trondheim, NTNU
 • 17.—18. september
 • Påmeldingsfrist: 25. juni
 • Frist utløpt

Fly ditt eksperiment med drone - Trondheim

Etterutdanning

Institutt for teknisk kybernetikk, Institutt for elektronisk systemdesign og... vis hele teksten

Institutt for teknisk kybernetikk, Institutt for elektronisk systemdesign og Skolelaboratoriet ved NTNU arrangerer i samarbeid med NAROM en ny og spennende konkurranse for elever i videregående skole. Gjennom konkurransen får elever være ingeniører og forskere, hvor de skal designe, bygge og programmere egne eksperimenter for maritime omgivelser.
Eksperimentet skal lastes på og deretter flys av en drone over en strekning i maritime omgivelser (nært havet), samtidig som den samler inn data som sendes til en mottaker på bakken.
Dette kurset er rettet mot lærere som ønsker å gi sine elever muligheten til å gjennomføre et teknologiprosjekt samt å delta i en spennende konkurranse. På dette kurset får lærere en innføring i bruk av droner, elektronikk og trådløs kommunikasjon. 

NTNU har et eget senter for autonome maritime operasjoner og systemer, kalt AMOS som benytter autonome ubemannede farkoster (under vann, på bakken og i luften). NTNU AMOS bidrar til å øke kunnskapen om teknologi for havrommet, droner, elektronikk og kunstig intelligens. Senteret vil bidra med sin kompetanse inn i kurset.

For mer informasjon se nettsiden til kurset

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 24.—25. september
 • Påmeldingsfrist: 25. august
 • Meld på

Kjemi på nett 2 - 2018

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Kandidater med lang reisevei til UiO kan søke om å avlegge eksamen på egen arbeidsplass. Påmelding til eksamen skjer på emnesiden for KJM0100V. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 16. august 2018.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 15. oktober—26. november
 • Påmeldingsfrist: 15. oktober

Lys, syn, farger og polarisasjon (3t) - Elektrisitetslære – Bruk av utforskende oppgaver og hemmelige bokser (3t) (Oslo)

Etterutdanning

Kurset er et tilbud til de som ønsker å kombinere deltagelse ved Naturfagkonferansen 18.... vis hele teksten

Kurset er et tilbud til de som ønsker å kombinere deltagelse ved Naturfagkonferansen 18. okt. med en ekstra kursdag fredag 19. okt. Kurset har fokus på to tema knyttet til naturfag på ungdomsskolen, men er selvfølgelig åpent for lærere på mellomtrinn og i videregående skole. Kursholder: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU

1. Lys, syn, farger og polarisasjon – Halvdagskurs (3 t).
Innhold: Utforske lys og syn med enkle hjelpemidler. Anvendelser og eksperimenter med polariasjonsfilter, Lag kaleidoskop og eksperimenter med speiling.
Fargeblanding med lysfarger, fargekonstans og induserte farger.
Komplementærfarger og 3D skyggeteater.

2. Elektrisitetslære – Bruk av utforskende oppgaver og hemmelige bokser – Halvdagskurs (3 t).
Innhold: Bli kjent med strøm og spenning ved å lage din egen hemmelige laserkuttede boks. Lag koblingsskjema, koble og utforske elektriske kretser. I tillegg ønsker vi å utforske noen didaktiske tilnærminger til elektrisitetslæra og elektriske kretser. Mye av det som presenteres er uprøvde ideer. Deltagerne utfordres til å prøve ut ideene i eget klasserom.

Ved påmelding til kurset melder man seg på begge temaene

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 19. oktober
 • Påmeldingsfrist: 1. oktober
 • Meld på