Fly ditt eksperiment med drone - Trondheim

Etterutdanning

Institutt for teknisk kybernetikk, Institutt for elektronisk systemdesign og... vis hele teksten

Institutt for teknisk kybernetikk, Institutt for elektronisk systemdesign og Skolelaboratoriet ved NTNU arrangerer i samarbeid med NAROM en ny og spennende konkurranse for elever i videregående skole. Gjennom konkurransen får elever være ingeniører og forskere, hvor de skal designe, bygge og programmere egne eksperimenter for maritime omgivelser.
Eksperimentet skal lastes på og deretter flys av en drone over en strekning i maritime omgivelser (nært havet), samtidig som den samler inn data som sendes til en mottaker på bakken.
Dette kurset er rettet mot lærere som ønsker å gi sine elever muligheten til å gjennomføre et teknologiprosjekt samt å delta i en spennende konkurranse. På dette kurset får lærere en innføring i bruk av droner, elektronikk og trådløs kommunikasjon. 

NTNU har et eget senter for autonome maritime operasjoner og systemer, kalt AMOS som benytter autonome ubemannede farkoster (under vann, på bakken og i luften). NTNU AMOS bidrar til å øke kunnskapen om teknologi for havrommet, droner, elektronikk og kunstig intelligens. Senteret vil bidra med sin kompetanse inn i kurset.

For mer informasjon se nettsiden til kurset

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 24.—25. september
 • Påmeldingsfrist: 25. august
 • Frist utløpt

Regional samling natursekken Vestlandet høst 2018

Etterutdanning

Samling for vestlandsskolene som deltar i Den naturlige skolesekken dette skoleåret.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 27.—28. september
 • Påmeldingsfrist: 25. september
 • Meld på

ARGUMENT-verksted 3

Etterutdanning

På ARGUMENT-verkstedene samles alle realistene på Mjølkeråen, Sandgotna og Ytrebygda.  vis hele teksten

På ARGUMENT-verkstedene samles alle realistene på Mjølkeråen, Sandgotna og Ytrebygda. 

 • Bergen
 • 2. oktober
 • Påmeldingsfrist: 2. oktober
 • Meld på

Studiesirkel til nettkurset Causes of climate change

Etterutdanning

Deltakerne følger det åpne nettkurset 'Causes of Climate Change' fra Bjerknessenteret.... vis hele teksten

Deltakerne følger det åpne nettkurset 'Causes of Climate Change' fra Bjerknessenteret. Skolelaboratoriet arrangerer tre ettermiddagssamlinger, med faglig og didaktisk oppfølging. Vi møter forskerne som har utviklet kurset, og går nærmere inn på fagstoffet.Vi diskuterer hvordan temaet kan tilpasses til undervisning, og deler erfaringer. Samlingene er lagt til klokken 18-20, 2.10, 18.10 og 01.11. Se kursets nettside for nærmere informasjon og program for hver samling.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 2. oktober—1. november
 • Påmeldingsfrist: 1. oktober
 • Meld på

Kjemi på nett 2 - 2018

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Kandidater med lang reisevei til UiO kan søke om å avlegge eksamen på egen arbeidsplass. Påmelding til eksamen skjer på emnesiden for KJM0100V. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 16. august 2018.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 15. oktober—26. november
 • Påmeldingsfrist: 15. oktober

Menneskerettigheter på timeplanen

Etterutdanning

I 2018 er det 70 år siden menneskerettighetserklæringen ble vedtatt. Angår de oss... vis hele teksten

I 2018 er det 70 år siden menneskerettighetserklæringen ble vedtatt. Angår de oss fortsatt, og har vi en grunn til å feire? Hva er status for menneskerettighetene i dag 70 år etter erklæringen ble vedtatt?

I samarbeid med fagnettverk for samfunnsfag og økonomi i Hordaland fylkeskommune og NIM, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, ønsker Raftostiftelsen lærere velkommen til fagdag om menneskerettigheter i forbindelse med FNs menneskerettighetserklæring 70 år.

Kursdagen inneholder faglig påfyll fra forskning knyttet til ulike utfordringer for menneskerettighetene i dag, og deretter pedagogisk snop etter lunsj med ulike workshops der vi jobber med undervisningsaktiviteter som kan tas med hjem i klasserommet.

Kurset holdes på Litteraturhuset i Bergen 18. oktober fra kl. 09.00-1500. Påmeldingsfrist er 1.oktober 2018. Kurset er gratis og inkluderer lunsj.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 18. oktober
 • Påmeldingsfrist: 1. oktober
 • Meld på

Lys, syn, farger og polarisasjon (3t) - Elektrisitetslære – Bruk av utforskende oppgaver og hemmelige bokser (3t) (Oslo)

Etterutdanning

Kurset er et tilbud til de som ønsker å kombinere deltagelse ved Naturfagkonferansen 18.... vis hele teksten

Kurset er et tilbud til de som ønsker å kombinere deltagelse ved Naturfagkonferansen 18. okt. med en ekstra kursdag fredag 19. okt. Kurset har fokus på to tema knyttet til naturfag på ungdomsskolen, men er selvfølgelig åpent for lærere på mellomtrinn og i videregående skole. Kursholder: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet ved NTNU

1. Lys, syn, farger og polarisasjon – Halvdagskurs (3 t).
Innhold: Utforske lys og syn med enkle hjelpemidler. Anvendelser og eksperimenter med polariasjonsfilter, Lag kaleidoskop og eksperimenter med speiling.
Fargeblanding med lysfarger, fargekonstans og induserte farger.
Komplementærfarger og 3D skyggeteater.

2. Elektrisitetslære – Bruk av utforskende oppgaver og hemmelige bokser – Halvdagskurs (3 t).
Innhold: Bli kjent med strøm og spenning ved å lage din egen hemmelige laserkuttede boks. Lag koblingsskjema, koble og utforske elektriske kretser. I tillegg ønsker vi å utforske noen didaktiske tilnærminger til elektrisitetslæra og elektriske kretser. Mye av det som presenteres er uprøvde ideer. Deltagerne utfordres til å prøve ut ideene i eget klasserom.

Ved påmelding til kurset melder man seg på begge temaene

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 19. oktober
 • Påmeldingsfrist: 1. oktober
 • Meld på