Biologi på Nett 1

Etterutdanning

Biologi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle.... vis hele teksten

Biologi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som skal undervise i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i biologidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset fokuserer på celler, arv, bioteknologi, systemer i kroppen og helse. Den nye læreplanen har blitt brukt som utgangspunkt for alt kursinnhold.

Etter å ha fullført kurs som etterutdanning vil du få et kursbevis for å ha gjennomført Biologi på nett 1.

Biologi på nett 1 etterfølges av kurset Biologi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende biologi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp., ved UiO.

Påmelding via vår nettside!

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 23. august—4. oktober
 • Påmeldingsfrist: 16. august

Kjemi på nett 1 - 2021

Etterutdanning

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg grunnleggende kjemi. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk knyttet til aktuelle kompetansemål i læreplanen.

Kjemi på nett 1 etterfølges av kurset Kjemi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende kjemi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Av smittevernhensyn blir eksamen høsten 2021 digital muntlig eksamen over zoom og foregår i første halvdel av desember (rundt uke 50). Tidspunktet avtales med kandidatene individuelt.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 23. august—4. oktober
 • Påmeldingsfrist: 16. august

Hva er egentlig en art?

Etterutdanning

I forbindelse med nye læreplaner, setter Skolelaboratoriet ved NTNU opp nettkurs for... vis hele teksten

I forbindelse med nye læreplaner, setter Skolelaboratoriet ved NTNU opp nettkurs for lærere i biologi høsten-21.
Omtale av dette kurset:
Begrepet «art» er kanskje den viktigste enheten i biologien. Men hva er egentlig en art, og hvordan jobber moderne vitenskap for å avgrense, identifisere og klassifisere arter? I dette kurset vil deltakerne få teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring med artsbegrepet og hvordan forskningen bruker moderne teknologi og DNA-analyse for å gjenkjenne arter og plassere dem i evolusjonære slektskap.

Kursansvarlig: Torbjørn Ekrem ved Vitenskapsmuseet NTNU

Nettside for kurset

 • Nettkurs
 • 21. september
 • Påmeldingsfrist: 7. september
 • Meld på

Kjemi på nett 2 - 2021

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Av smittevernhensyn blir eksamen høsten 2021 digital muntlig eksamen over zoom og foregår i første halvdel av desember (rundt uke 50). Tidspunktet avtales med kandidatene individuelt.

Les mer om Kjemi på ett 2 og inn lenke til påmelding: https://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemipanett/

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 18. oktober—29. november
 • Påmeldingsfrist: 11. oktober

Next Generation Sequencing (NGS): Teknologi, bruk og etiske utfordringer

Etterutdanning

I forbindelse med nye læreplaner setter Skolelaboratoriet NTNU opp nettkurs høsten -21... vis hele teksten

I forbindelse med nye læreplaner setter Skolelaboratoriet NTNU opp nettkurs høsten -21 for lærere i programfagene biologi og teknologi & forskningslære.

Omtale av kurset:

Det er en rivende utvikling innen medisinsk bruk av genteknologi. Ny høykapasitetssekvenseringsteknologi, Next Generation Sequencing (NGS), har i løpet av kort tid blitt et essensielt verktøy innen biomedisinsk forskning. Bruken av denne teknologien er nå på full fart inn i helsetjenesten innen flere fagdisipliner som medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og onkologi. Med den nye sekvenserings-teknologien har man mulighet til å generere omfattende data og informasjon basert på et individs genom. Da kan man enten undersøke flere hundre gener samtidig (genpaneler), alle kodende områder i genomet (eksomene), alle gener som er uttrykt (transkriptom) eller rett og slett hele genmaterialet (genomet) til et individ. Dette gir nye muligheter innen medisin og helse, men også en rekke praktiske, etiske og juridiske utfordringer. Dette seminaret vil gi en introduksjon til hvordan NGS-teknologien fungerer og hvilke type data som kan produseres, eksempler på bruk og etiske utfordringer ved produksjon og bruk av denne type data/informasjon.

Kursansvarlig: Eli Kjøbli, Kristin Solum Steinsbekk, Kristin Gabestad Nørsett og Wenche Slettahjell Prestvik
ved Institutt for bioingeniørfag, NTNU.

Nettside for kurset

 • Nettkurs
 • 3. november
 • Påmeldingsfrist: 20. oktober
 • Meld på