Naturfag 1 haust 2019

Videreutdanning

SK 621, Naturfag vidareutdanning innanfor Kompetanse for kvalitet. Haustsemesteret

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. august—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 30. juli
 • Frist utløpt

Naturfag 2 vidareutdanning høsten 2019

Videreutdanning

Vidreutdaning i naturfag innanfor Kompetanse for Kvalitet. Haustesemesteret

 • Bergen
 • 1. august—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 30. juli
 • Frist utløpt

KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du lærer om kjemiens egenart og får en innføring i grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygging, egenskaper og navnsetting. Du lærer også om kjemiske reaksjoner med fokus på syrer og baser, redoksreaksjoner og elektrokjemi. Sentrale kjemiske begreper som stoffmengde og konsentrasjon blir også gjennomgått.

Skriftlig eksamen på Universitetet i Oslo 5. desember 2019. Studenter med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen ved egen skole.
Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 3000 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 i 2018 eller 2019.

Du kan melde deg på KJM0100V via et elektronisk skjema som du finner under Opptak på emnesiden:
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM0100V/

I tillegg til å melde deg til KJM0100V må du selv melde deg på Kjemi på nett 1 og 2 på www.mooc.no

Les mer om Kjemi på nett 1 og 2:
http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemipanett/

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 19. august—5. desember
 • Påmeldingsfrist: 15. august

Samling for natursekkskolene på Vestlandet høst 2019

Etterutdanning

For skoler som deltar i den naturlige skolesekken

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 16. september
 • Påmeldingsfrist: 13. september
 • Frist utløpt

Samling for natursekkskoler i Akershus nord, Hedmark og Oppland

Etterutdanning

Lærere på natursekkskoler i Akershus nord, Hedmark og Oppland

Nettside for kurset

 • Hamar
 • I dag
 • Påmeldingsfrist: 10. september
 • Frist utløpt

Teknologi og forskningslære, modul IV

Videreutdanning

Båtbygging ved Marinteknisk senter, inngår i denne modulen. For de som har deltatt på... vis hele teksten

Båtbygging ved Marinteknisk senter, inngår i denne modulen. For de som har deltatt på kurs i båtbygging tidligere, vil det nå gis større rom for utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter samt eksempler på enkle forsøk som elevene kan utføre og etterregne.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 18. september—8. november
 • Påmeldingsfrist: 1. juni
 • Avlyst

Samling for natursekkskoler i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder

Etterutdanning

Regionsamling for deltakere i Den naturlige skolesekken i Buskerud, Vestfold, Telemark,... vis hele teksten

Regionsamling for deltakere i Den naturlige skolesekken i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder.

Nettside for kurset

 • Porsgrunn
 • 19. september
 • Påmeldingsfrist: 13. september
 • Frist utløpt

Samling for Natursekkskolene i sørlige Trøndelag og Møre og Romsdal

Etterutdanning

En dags samling for alle Natursekkskolene i region sørlige Trøndelag og Møre og... vis hele teksten

En dags samling for alle Natursekkskolene i region sørlige Trøndelag og Møre og Romsdal.
Vi inviterer til samling i Trondheim på NTNU sin Campus Kalvskinnet.
Rom Lysholm-bygget (Lærerkvartalet): LY36

Foreløpig program
09:30 Velkommen til nytt skoleår i Den naturlige skolesekken.
10:30 Arbeid med bærekraftbegrepet.
12:00 Lunsj
13:00 Sammensatte problemstillinger.
14:00 Arbeid med tema og problemstilling for prosjektene.
15:00 Hvordan utvikle eget prosjekt?
16:00 Slutt.

 • Trondheim
 • 24. september
 • Påmeldingsfrist: I dag
 • Meld på

Kjemi på nett 2 - 2019

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Kandidater med lang reisevei til UiO kan søke om å avlegge eksamen på egen arbeidsplass. Påmelding til eksamen skjer på emnesiden for KJM0100V. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 15. august 2019.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 14. oktober—25. november
 • Påmeldingsfrist: 14. oktober

Natursekksamling region Nord

Etterutdanning

Regionsamling for Den naturlige skolesekken. Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland og... vis hele teksten

Regionsamling for Den naturlige skolesekken. Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland og nordlige del av Trøndelag.

 • Tromsø
 • 22.—23. oktober
 • Påmeldingsfrist: 27. september
 • Meld på

Bærekraftig utvikling i havet

Etterutdanning

Morgendagens utfordringer i havet, hvordan løser vi de? Skal havet forbli bærekraftig... vis hele teksten

Morgendagens utfordringer i havet, hvordan løser vi de?
Skal havet forbli bærekraftig for kommende generasjoner, må det tas grep blant oss som enkeltpersoner både lokalt, nasjonalt og globalt.

Vi vil under samlingen og gjennom felt- og laboratoriearbeid, se tilbake på resultatene av 50 års forsøpling av havet, og hvordan den påvirker næringskjeden. Praktiske eksempler viser hvordan dette kan overføres til klasserommet.
Alle lærere som underviser i temaet bærekraftig utvikling, kan delta på etterutdanningskurset.

Nettside for kurset

 • Trondheim/Mausund
 • 14.—17. april 2020
 • Påmeldingsfrist: 13. mars 2020
 • Meld på