Videreutdanning i kjemi for lærere

Videreutdanning

Videreutdanning i kjemi for lærere – tilbud studieåret 2017/2018 Videreutdanning i... vis hele teksten

Videreutdanning i kjemi for lærere – tilbud studieåret 2017/2018

Videreutdanning i kjemi for lærere, Kjemi 2, tilbys studieåret 2017/2018 som EVU-emner. Kjemi 2 består av de to modulene KJE-6003 og KJE-6004 som tilsammen gir 30 studiepoeng.
•KJE-6003 (15stp) Analytisk kjemi og organisk kjemi II for lærere
•KJE-6004 (15stp) Uorganisk kjemi og fysikalsk kjemi for lærere

Studiet vil holde et høyt faglig nivå og pensum i kurset vil gi studentene gode kunnskaper og innsikt i kjemi til å kunne undervise i hovedområdene i programfagene Kjemi 1 og Kjemi 2 på videregående skole.
Målgruppen er naturfaglærere i videregående skole og er beregnet for lærere som ønsker økt kompetanse for å kunne undervise i programfaget kjemi, men vil også kunne passe for naturfaglærere på ungdomstrinnet.

Opptakskrav
Kjemi 1 (videreutdanningskurs innenfor kompetanse for kvalitet -30sp) eller tilsvarende kurs (generell kjemi, organisk kjemi og biokjemi)

Søknadsprosedyre
Søknad om opptak til Kjemi 2 sendes inn via EVU-web
https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=uit
Søknadsfrist Kjemi 2: 1.juni 2017

Det er ikke kursavgift for Kjemi 2 studieåret 2017/2018

Nettside for kurset

 • Tromsø
 • 21. august 2017—22. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. juni 2017

Naturfag 2 (8-11)

Videreutdanning

Naturfag 2 består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng, som med utgangspunkt i skolens... vis hele teksten

Naturfag 2 består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng, som med utgangspunkt i skolens læreplan i naturfag, innen kjemi, biologi og fysikk, for årstrinnene 8-11, gir generelle kunnskaper innen fagområdene lærere trenger for å skape en god undervisning i naturfag.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 21. august 2017—15. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. mars 2017

Underveisarbeid/årsrapport Den naturlige skolesekken 2017/2018

Utlysning

Underveisarbeid og årsrapport for skolene i Den naturlige skolesekken

Nettside for utlysningen

 • Rapporteringsperiode: 10. oktober 2017—25. juni 2018
 • Skriv rapport

Naturfag 1 videreutdanning vår 2018

Videreutdanning

Kurset er modul 2, vårhalvåret. Opptak er gjort gjennom Utdanningsdirektoratet gjennom... vis hele teksten

Kurset er modul 2, vårhalvåret. Opptak er gjort gjennom Utdanningsdirektoratet gjennom 'Komeptanse for kvalitet'-programmet, og direkte av UiB Videre.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. januar—30. juni
 • Påmeldingsfrist: 25. desember 2017
 • Frist utløpt

Naturfag 2 videreutdanning våren 2018

Videreutdanning

Kurset er modul 2 i Naturfag 2 videreutdanning 2017-2018. Modul 1 gikk høsten... vis hele teksten

Kurset er modul 2 i Naturfag 2 videreutdanning 2017-2018. Modul 1 gikk høsten 2017.
Opptak er gjort gjennom 'Kompetanse for kvalitet' og av UiB Videre.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. januar—30. juni
 • Påmeldingsfrist: 25. desember 2017
 • Frist utløpt

KJM0200V Organisk kjemi i naturfag, 10 stp

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4. Du... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4. Du lærer om organisk kjemi med fokus på de ulike stoffgruppene, plast, kosmetikk og næringsstoffer.

Skriftlig eksamen på Universitetet i Oslo 02. juni 2017. Studenter med lang reisevei kan, etter søknad, avlegge eksamen på egen arbeidsplass.
Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 3000 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 i 2016 eller 2017.

Du kan melde deg på KJM0200V via et elektronisk skjema som du finner under Opptak på emnesiden:
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM0200V/

I tillegg til å melde deg til KJM0200V må du selv melde deg på Kjemi på nett 3 og 4 på www.mooc.no

Les mer om kjemi på nett 3 og 4: http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemi-pa-nett-3-4/

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 15. januar—1. juni
 • Påmeldingsfrist: 16. januar

Kjemi på nett 4 - 2018

Etterutdanning

Kjemi på nett 4 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18... vis hele teksten

Kjemi på nett 4 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 3.

Kjemi på nett 4 handler om næringsstoffer. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk og vil også jobbe med HMS.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0200V Organisk kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO.

NB! Påmeldingsfrist for å ta eksamen er 16. januar 2018

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 12. mars—30. april
 • Påmeldingsfrist: 12. mars

Skoleturne to grader

Kurs for lærere og elever

Bjerknessenteret og Norsk klimastiftelse går sammen om å tilby skolene i Hordaland... vis hele teksten

Bjerknessenteret og Norsk klimastiftelse går sammen om å tilby skolene i Hordaland foredrag om klimaendringer og klimaløsninger. Foredragene skal holdes av unge, skolerte forskere i Bergen.

Skoleturneen er en del av 2C -prosjektet som Bjerknessenteret og Klimastiftelsen har samarbeidet om i mange år. Denne våren kan skolene bestille gratis klassesett av 2C-magasinet og et forskerforedrag om status for klimaet i verden i dag, om klimaforskning og hva som skal til for å nå klimamålene.

Nettside for kurset

 • Hordaland
 • 2. mai—22. juni
 • Påmeldingsfrist: 1. mai
 • Meld på

Realfagkonferansen 2018

Konferanser

Velkommen til Realfagkonferansen 2018! Mandag 7.mai er dagen for årets... vis hele teksten

Velkommen til Realfagkonferansen 2018!

Mandag 7.mai er dagen for årets Realfagkonferanse, og nytt av året er at den foregår i lærerutdanningens lokaler, Akrinn, på Kalvskinnet i Trondheim sentrum.

Realfagkonferansen skal være en inspirasjons- og fagdag for realfaglærere på alle trinn og i alle realfag, dvs. matematikk, naturfag, teknologi og alle naturfaglige programfag i videregående skole.

Innholdsmessig vil konferansen følge relativt likt konsept som tidligere.
Det betyr et stort antall parallellsesjoner slik at alle realfaglærere, uansett trinn og fagkombinasjon, skal finne noe konkret og matnyttig for sin egen undervisning. I tillegg har vi plenumsforedrag av mer generell karakter som vi håper vil være både til inspirasjon og ettertanke.

I årets plenumforedrag vil Camilla Trud Nereid fokuserer på kjønnsforskjeller i skolen generelt, og i realfagene spesielt. Camilla er kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune og medlem i regjeringens ekspertutvalget som skal se på kjønnsforskjeller i skolen (ledet av Camilla Stoltenberg). Videre følger to "delplenum". Her kan du velge mellom å høre Per-Odd Eggen (Skolelaboretoriet, NTNU) snakke om den pågående fagfornyelsen i naturfag eller Knut Mørken (Matematisk institutt,
UiO) om tilsvarende i matematikk. Begge har deltatt i utviklingen av kjerneelementer i hhv. naturfag og matematikk.

Videre følger to runder med parallellsesjoner, og vi håper alle finner noe interessant å melde seg på!

For mer informasjon, flere detaljer om programmet og påmelding, se Realfagkonferansens hjemmeside: http://www.realfag.eventweb.no/

Konferansen er helt gratis og beregnet på realfaglærere fra første trinn på barneskolen til siste trinn på videregående. Men det er også anledning for andre interesserte å melde seg på. Maksimalt antall deltakere er 300, og det er "først til mølla"-prinsippet som gjelder...

Konferansen arrangeres av Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Naturfagsenteret, Matematikksenteret, og NTNU.


Og forresten...
Vet du om noen som har gjort en stor innsats for en eller annen form for realfagsundervisning i skolen?
Ikke nøl med å nominere vedkommende til NTNUs Realfagpris! Mer informasjon om dette finner du på konferansens nettside.


Vennlig hilsen på vegne av Realfagkonferansen 2018

Astrid Johansen
Skolelaboratoriet ved NTNU

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 7. mai
 • Påmeldingsfrist: 30. april

Ekskursjon til Lyngheisenteret. Avsluttende seminar for Naturfag 1 og 2

Konferanser

Deltakarane på Naturfag 1 og 2 vidareutdanning 2017-2018 er målgruppa for seminaret.... vis hele teksten

Deltakarane på Naturfag 1 og 2 vidareutdanning 2017-2018 er målgruppa for seminaret. Kursa har eksamen to veker seinare. På Lyngheisenteret blir det drøfting av pensum, oppgåver og kjerneelement i vidareutdanninga. Og så blir det mykje naturglede, historier om mennesket sin bruk av naturen gjennom tusener av år, og det blir god, kortreist mat. Velkomen til Lygra!

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 28. mai
 • Påmeldingsfrist: 21. mai
 • Meld på

Fægridagene 2018 - feltkurs på Finse

Konferanser

Studier av natur, landskap og økologiske sammenhenger på Norges tak er rammen rundt dette... vis hele teksten

Studier av natur, landskap og økologiske sammenhenger på Norges tak er rammen rundt dette kurset. I løpet av fire turdager ser vi på fjellfloraen, geofaglige tema og hvordan vær og klima er med på å forme landskapet. Kurset er lagt til forskningsstasjonen på Finse, i en tid der bakken gjerne er snøfri, og våren er kommet også på 1200 meter og oppover. Velkommen til storslått natur, spennende fag og hyggelig samvær. Kursavgiften dekker opphold og mat på forskningsstasjonen.

Nettside for kurset

 • Finse
 • 16.—19. juli
 • Påmeldingsfrist: 9. juli
 • Meld på

Videreutdanning i naturfag

Videreutdanning

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og... vis hele teksten

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Påmelding skjer via Utdanningsdirektoratet sine sider.

Nettside for kurset

 • Hele landet
 • 1. august 2018—15. juni 2019
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Teknologi og forskningslære modul IV

Videreutdanning

Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving... vis hele teksten

Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter og en vil jobbe med eksempler på enkle forsøk som skal utføres og etterregnes.
For mer info; se nettsiden

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 1. september—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 5. juni
 • Meld på

Teknologi og forskningslære modul II

Videreutdanning

Teknologi og forskningslære modul II (SKOLE6625) Emnet inneholder hovedtemaet marin... vis hele teksten

Teknologi og forskningslære modul II (SKOLE6625)
Emnet inneholder hovedtemaet marin biologi (tare som bioindikator). Emnet gir en innføring i hvordan tare kan brukes som bioindikator ved miljøovervåking av marine ressurser og hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike forskningsmiljø med ny teknologi bidrar til kartlegging og dokumentasjon av livet i havet. For mer info; se nettsiden

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 1. september—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. juni
 • Meld på