Forsker på skjerm

Elevarrangement

Få skjermbesøk av en forsker ved NTNU. Tilbudet gjelder klasser på vg2 og vg3 i... vis hele teksten

Få skjermbesøk av en forsker ved NTNU.
Tilbudet gjelder klasser på vg2 og vg3 i programfagene biologi, fysikk, kjemi og teknologi & forskningslære.

Se nettsiden vår for beskrivelse av temaene vi tilbyr: https://www.ntnu.no/skolelab/forsker-pa-skjerm

Vi foreslår en struktur hvor forskeren først holder en kort presentasjon av sitt forskningsområde. Deretter kan elevene individuelt, i grupper eller i hel klasse, utarbeide spørsmål til forskeren, før man møtes igjen for å svare på og diskutere spørsmålene. Omfang: 1–2 skoletimer.
Dato og opplegget mer spesifikt blir forsker og lærer enige om på forhånd.

Nettside for kurset

  • Egen skole
  • 1. september—30. november
  • Påmeldingsfrist: 1. september
  • Frist utløpt

Underveisarbeid høst 2021

Utlysning

Underveisarbeid høst 2021 for deltakerskolene i Den naturlige skolesekken