Videreutdanning i naturfag

Videreutdanning

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og... vis hele teksten

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen

Nettside for kurset

 • Hele landet
 • 1. august 2017—15. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du lærer om kjemiens egenart og får en innføring i grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygging, egenskaper og navnsetting. Du lærer også om kjemiske reaksjoner med fokus på syrer og baser, redoksreaksjoner og elektrokjemi. Sentrale kjemiske begreper som stoffmengde og konsentrasjon blir også gjennomgått.

Skriftlig eksamen på Universitetet i Oslo 7. desember 2017. Studenter med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen ved egen skole.
Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 3000 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2.

Du kan melde deg på KJM0100V via et elektronisk skjema som du finner under Opptak på emnesiden:
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM0100V/

I tillegg til å melde deg til KJM0100V må du selv melde deg på Kjemi på nett 1 og 2 på www.mooc.no

Les mer om Kjemi på nett 1 og 2:
http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemipanett/

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 17. august—7. desember
 • Påmeldingsfrist: 17. august

Naturfag 1 videreutdanning høst 2017

Videreutdanning

Kurset passer for naturfaglærere på trinn 8-11. Det er 6 samlinger i løpet av studieåret.... vis hele teksten

Kurset passer for naturfaglærere på trinn 8-11. Det er 6 samlinger i løpet av studieåret. Videreutdanningen er en del av Utdanningsdirektoratets prosjekt 'Kompetanse for kvalitet'. Påmelding direkte til Udir. Det er også mulig å delta utenfor denne ordningen. Se nettsiden for mer informasjon om kurset og om påmelding.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 21. august—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. august

Naturfag 2 videreutdanning høst 2017

Videreutdanning

Kurset passer for naturfaglærere på trinn 8-11. Det er 6 samlinger i løpet av studieåret.... vis hele teksten

Kurset passer for naturfaglærere på trinn 8-11. Det er 6 samlinger i løpet av studieåret. Videreutdanningen er en del av Utdanningsdirektoratets prosjekt 'Kompetanse for kvalitet'. Påmelding direkte til Udir. Det er også mulig å delta utenfor denne ordningen. Se nettsiden for mer informasjon om kurset og om påmelding.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 21. august—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. august

Videreutdanning i kjemi for lærere

Videreutdanning

Videreutdanning i kjemi for lærere – tilbud studieåret 2017/2018 Videreutdanning i... vis hele teksten

Videreutdanning i kjemi for lærere – tilbud studieåret 2017/2018

Videreutdanning i kjemi for lærere, Kjemi 2, tilbys studieåret 2017/2018 som EVU-emner. Kjemi 2 består av de to modulene KJE-6003 og KJE-6004 som tilsammen gir 30 studiepoeng.
•KJE-6003 (15stp) Analytisk kjemi og organisk kjemi II for lærere
•KJE-6004 (15stp) Uorganisk kjemi og fysikalsk kjemi for lærere

Studiet vil holde et høyt faglig nivå og pensum i kurset vil gi studentene gode kunnskaper og innsikt i kjemi til å kunne undervise i hovedområdene i programfagene Kjemi 1 og Kjemi 2 på videregående skole.
Målgruppen er naturfaglærere i videregående skole og er beregnet for lærere som ønsker økt kompetanse for å kunne undervise i programfaget kjemi, men vil også kunne passe for naturfaglærere på ungdomstrinnet.

Opptakskrav
Kjemi 1 (videreutdanningskurs innenfor kompetanse for kvalitet -30sp) eller tilsvarende kurs (generell kjemi, organisk kjemi og biokjemi)

Søknadsprosedyre
Søknad om opptak til Kjemi 2 sendes inn via EVU-web
https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=uit
Søknadsfrist Kjemi 2: 1.juni 2017

Det er ikke kursavgift for Kjemi 2 studieåret 2017/2018

Nettside for kurset

 • Tromsø
 • 21. august 2017—22. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. juni

Naturfag 2 (8-11)

Videreutdanning

Naturfag 2 består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng, som med utgangspunkt i skolens... vis hele teksten

Naturfag 2 består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng, som med utgangspunkt i skolens læreplan i naturfag, innen kjemi, biologi og fysikk, for årstrinnene 8-11, gir generelle kunnskaper innen fagområdene lærere trenger for å skape en god undervisning i naturfag.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 21. august 2017—15. juni 2018
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Å undervise i kvantefysikk og generell relativitetsteori med Viten-programmene utviklet i ReleKvant-prosjektet

Etterutdanning

ReleKvant (www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/) er et forsknings- og... vis hele teksten

ReleKvant (www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/) er et forsknings- og utviklingsprosjekt som utvikler digitale læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i videregående skole. Læringsressursene har vært gjennom gjentatte utprøvinger i fysikk-klasserom og er tilgjengelig på http://viten.no/kvantefysikk og http://filarkiv.viten.no/relativitetsteori/. Ressursene er tilpasset kompetansemålene i gjeldende læreplan for programfaget fysikk.

I disse Viten-programmene lar vi elevene utvikle sin forståelse i fellesskap gjennom «å snakke fysikk» og «å skrive fysikk», vi utnytter IKT-ressurser som animasjoner og simuleringer, vi stimulerer til refleksjon over historiske og filosofiske perspektiver, bl.a. ved å presentere fysikkforskere og deres ulike tolkninger av fysikken, og vi klargjør prinsippene klassisk fysikk hviler på for å vise den moderne fysikkens brudd med disse.

Vi som står bak ReleKvant-prosjektet tilbyr et etterutdanningskurs for fysikklærere i bruk av læringsressursene vi har utviklet. Kurset vil være praksisrettet der deltakerne vil få rikelig anledning til å arbeide med og prøve ut ressursene.

Kurset vil være gratis, men skolen/skoleeieren/realfagsnettverket må betale reise og eventuelt opphold for to kursholdere. Vi tilbyr kurs i den grad kapasiteten vår strekker til, og ser helst at kommuner, fylker eller regioner går sammen om en kursdag (f.eks. "nettverkssamlinger") slik at det blir et visst minsteantall lærere på kurset.

Nettside for kurset

 • Flere
 • 1. september—21. desember
 • Påmeldingsfrist: 10. desember

Underveisarbeid/årsrapport Den naturlige skolesekken 2017/2018

Utlysning

Underveisarbeid og årsrapport for skolene i Den naturlige skolesekken

Nettside for utlysningen

 • Rapporteringsperiode: 10. oktober 2017—29. juni 2018
 • Leveringsfrist: 20. november
 • Skriv rapport

Kjemi på nett 2

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Kandidater med lang reisevei til UiO kan søke om å avlegge eksamen på egen arbeidsplass. Påmelding til eksamen skjer på emnesiden for KJM0100V. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 17. august 2017.

 • Nettbasert
 • 16. oktober—26. november
 • Påmeldingsfrist: 16. oktober

Laserkutting, 3D-printing og Tinnstøping - Vi lager spill med brikker

Etterutdanning

Kursbeskrivelse: NB! - Kurset er et todagers kurs som går to mandager (23. okt. og 30.... vis hele teksten

Kursbeskrivelse:

NB! - Kurset er et todagers kurs som går to mandager (23. okt. og 30. okt.) og holdes på Vitensenteret i Trondheim.

Kursdeltagerne lærer å bruke laserkutter til skjæring og gravering av plater i finer, MDF eller akryl (spillbrett). Ulike tegneverktøy vil bli foreslått f.eks. OpenSCAD 2D eller annet tegneverktøy som deltagerne er kjent med. Videre vil de designe enkle brikker bygget opp av romgeometriske figurer ved hjelp av OpenSCAD 3D for utskrift ved hjelp av 3D-printer. Bruk av 3D-printede originaler for framstilling av former for tinnstøyping vil bli demonstrert og diskutert. Deltagerne vil også gjennomgå støyping av tinnfigurer (brikker) i gummiformer, ev. gipsformer. Det legges vekt på at deltagerne føler seg trygg på prosessen fra ide til ferdig utskrift. Kurset vil til en viss grad åpne for personlig design. Vi vil også inviter en lærer fra Sverresborg til å fortelle om klassens prosjekt for å lage spillbrett ved hjelp av tegneprogram og bruk av laserkutting og elektronikk. Det vil også bli vist fram eksempler på laserkuttede og 3D-printende gjenstander. Det vil bli delt ut skriftlig kursmateriell.

Det oppmuntres til å ha med egen laptop som deltagerne har administrative rettigheter til. I etterkant åpner vi for at deltagerne kan besøke Trigger med elevene. I denne sammenhengen vil det vært mest aktuelt at en del av arbeidet skjer i klasserommet, men at elevene kan besøke Vitensenteret dersom de ønsker å se at noe av det de har laget skrives ut. 

Kurset er et samarbeid mellom Skolelaboratoriet og Vitensenteret i Trondheim

Kursholdere:       Roy Even Aune, Vitensenteret
                              Nils Kristian Rossing, Vitensenteret/Skolelaboratoriet, NTNU
Kontaktperson:   Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet, NTNU (nils.rossing@ntnu.no)

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 23.—30. oktober
 • Påmeldingsfrist: 16. oktober
 • Frist utløpt

Kjemieksperimenter for elever på studieforberedende utdanningsprogram

Kurs for lærere og elever

Kjemisk institutt inviterer til et totimers laboratoriekurs for elever på... vis hele teksten

Kjemisk institutt inviterer til et totimers laboratoriekurs for elever på studieforberedende utdanningsprogram/studiespesialisering i den videregående skolen

 • Bergen
 • 7. november—13. desember
 • Påmeldingsfrist: 8. desember
 • Meld på

Opplevelse, erfaring og læring - bli kjent med Museumvest

Etterutdanning

Gode, tilpassete og gratis undervisningsressurser er tilgjengelig for alle skoler gjennom... vis hele teksten

Gode, tilpassete og gratis undervisningsressurser er tilgjengelig for alle skoler gjennom museenes undervisningsprogram. Museum vest tilbyr opplevelse og undervisning på 8 anlegg i Hordaland. Hver museum har sitt tema og sine tilbud, for alle skoleslag. Realfagene er tydelige i programmene, her er mye biologi, fysikk og matematikk i oppleggene. Elevene før observere, gjøre forsøk og simuleringer, som gir oss mulighet for god undervisning i fo-rtsettelsen. Les mer om tilbudene på http://museumvest.no/.
På kurset får vi prøve noen av programmene, møte formidlerne og bli kjent med tilbudsportalen.
Møtested er Fiskerimuseet i Skuteviken, men det blir presentert program fra flere av de andre avdelingene.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 22. november
 • Påmeldingsfrist: 15. november
 • Meld på