Universitetskurs i matematikk for elever på videregående skole

Kurs for lærere og elever

Matematisk institutt, UiB, tilbyr skoleåret 2019/20 et matematikkurs spesielt for elever... vis hele teksten

Matematisk institutt, UiB, tilbyr skoleåret 2019/20 et matematikkurs spesielt for elever i videregående skole:
https://www.uib.no/math/97368/matematikksirkelen
Undervisningen er hver onsdag 16:15-18:00. Kurset bygger på R2, men elever som har tatt R1 og er interesserte i matematikk er også velkomne til å søke.

Her er generell informasjon om studierett for VGS-elever:
https://www.uib.no/matnat/114414/studierett-elever-i-videreg%C3%A5ende-skole

Det er også mulig å søke opptak til andre realfagskurs på UiB, men disse kursene har undervisning på dagtid og er ikke spesielt tilrettelagt for VGS-elever. Skolen må søke på elevers vegne.

Nettside for kurset

  • Bergen
  • 15. august 2022—30. april 2023
  • Påmeldingsfrist: 15. august

Naturfagkonferansen 2022

Konferanser

Naturfagkonferansen 20. oktober har kjerneelementet Naturvitenskapelige praksiser og... vis hele teksten

Naturfagkonferansen 20. oktober har kjerneelementet Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter som tema. Få innblikk i undervisningsaktiviteter som synliggjør praksiser og tenkemåter, velg mellom ulike sesjoner tilpasset ulike trinn og vrimle i utstillingshallen.

Bli inspirert av
* Nina Kristiansen som forteller om hvordan de praktiserer kildekritikk i forskning.no
* Jon Larsen som viser hvordan alle med enkelt utstyr kan finne sine mikrometeoritter
* Pia Ve Dahlen som tar deg med på en oppdagelsesreise ned i tareskogen

Dagen avsluttes med foredraget "Kreativitet i verdsleiande forsking" av Unni Eikeseth – et gløtt inn i hvordan naturvitenskaplig forskning kan foregå i det virkelige liv, nemlig i laben til nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser.

Meld deg på!

Nettside for kurset

  • Oslo, Blindern
  • 20. oktober
  • Påmeldingsfrist: 10. oktober