Next Generation Sequencing (NGS): Teknologi, bruk og etiske utfordringer

Etterutdanning

I forbindelse med nye læreplaner setter Skolelaboratoriet NTNU opp nettkurs høsten -21... vis hele teksten

I forbindelse med nye læreplaner setter Skolelaboratoriet NTNU opp nettkurs høsten -21 for lærere i programfagene biologi og teknologi & forskningslære.

Omtale av kurset:

Det er en rivende utvikling innen medisinsk bruk av genteknologi. Ny høykapasitetssekvenseringsteknologi, Next Generation Sequencing (NGS), har i løpet av kort tid blitt et essensielt verktøy innen biomedisinsk forskning. Bruken av denne teknologien er nå på full fart inn i helsetjenesten innen flere fagdisipliner som medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og onkologi. Med den nye sekvenserings-teknologien har man mulighet til å generere omfattende data og informasjon basert på et individs genom. Da kan man enten undersøke flere hundre gener samtidig (genpaneler), alle kodende områder i genomet (eksomene), alle gener som er uttrykt (transkriptom) eller rett og slett hele genmaterialet (genomet) til et individ. Dette gir nye muligheter innen medisin og helse, men også en rekke praktiske, etiske og juridiske utfordringer. Dette seminaret vil gi en introduksjon til hvordan NGS-teknologien fungerer og hvilke type data som kan produseres, eksempler på bruk og etiske utfordringer ved produksjon og bruk av denne type data/informasjon.

Kursansvarlig: Eli Kjøbli, Kristin Solum Steinsbekk, Kristin Gabestad Nørsett og Wenche Slettahjell Prestvik
ved Institutt for bioingeniørfag, NTNU.

Nettside for kurset

 • Nettkurs
 • 3. november
 • Påmeldingsfrist: 20. oktober
 • Frist utløpt

ESERO Norway - Grunnkurs programmering for lærere- Arduino - 2021

Etterutdanning

Andøya Space Education samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske... vis hele teksten

Andøya Space Education samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for å arrangere kurs for videregående skole, elever og lærere.

Under kurset lærer man grunnleggende kommandoer for avlesning av av noen utvalgte sensorer som spenning, temperatur og trykk, og styring av aktuatorer, som lys og visning av tekst på display. For å bli i stand til dette må man også lære om programstrukturer og de viktigste kommandoene.

Kurset er ment som et introduksjonskurs i programmering for lærere som skal delta på CanSat-kurset 9. og 10. november, men egner seg også som et selvstendig grunnkurs i programmering av Arduino. Kurset er åpent for alle interesserte, men de som også skal delta på det påfølgende CanSat-kurset vil ha førsteprioritet.

Målgruppe: Lærere som ønsker litt oppfrisking av programmeringskunnskapene før CanSat-kurset 9.-10. november.
Lærere på vgs som underviser Teknologi og forskningslære
Lærere som underviser faget Elektroniske kretser og utstyr på yrkesfag vg2 datateknologi og elektronikk.

Kursavgift: Kurset gjennomføres som en del av ESERO Norway-prosjektet og er gratis for deltakere fra Norge. Dersom man trekker seg fra kurset etter 2. november eller ikke møter opp vil man bli fakturert NOK 800,-

Kostnader kost og losji: Kost og losji dekkes av Andøya Space Education.

Reisekostnader: Man må selv bestille og betale reise, men man kan i etterkant av kurset søke om 50% reisestøtte (maks 2000 NOK).

Søknadsfrist: Fortløpende påmelding frem til 19. oktober. Maks 24 plasser.

Forberedelser: Installasjon av Arduino programvare på egen PC – veiledning sendes ut

Kursholdere: Simen Bergvik, Marcos Fraga og Ørjan Vøllestad fra Andøya Space Education og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU.

For ytterligere informasjon og påmelding se: https://www.narom.no/kurs/?event_id=748

Nettside for kurset

 • Andøya
 • 8. november
 • Påmeldingsfrist: 19. oktober
 • Frist utløpt

ESERO Norway - Lærerkurs i CanSat - 2021

Etterutdanning

Andøya Space Education samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske... vis hele teksten

Andøya Space Education samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for å arrangere kurs for videregående skole, elever og lærere. Cansat er et læringsprosjekt som går ut på å konstruere og bygge en liten satellittmodul (sonde) og som er relativt billig for skolene å gjennomføre. Man kan selv velge hvor mye man vil gjøre ut av det og hvor mye tid man vil bruke, og det gir elevene mulighet til å ha ansvaret for et prosjekt, sette opp budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger og programmere elektronikken. Selve hjertet i satellittmodulen består av et elektronikk-kort med mikrokontroller (Arduino) som er enkel å programmere og er utviklet bl.a. for å lære elever programmering. Utfordringen (for gruppen med elever) er å holde seg innenfor kostnadsrammer og begrensninger i tidsbruk, vekt og ikke minst volum siden satellittmodulen skal bygges inn i en 0,33 liters brusboks (CanSat).

CanSat'en skal kunne slippes fra en rakett, en drone eller en ballong, og sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon. En CanSat inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. Les mer om CanSat-konseptet og tilgjengelige undervisningsressurser her.

CanSat er blitt et internasjonalt vellykket konsept og tilbyr studenter og elever et spennende og lærerikt "rom-prosjekt", for å skape økt interesse for realfagene og teknologi. Konseptet passer godt inn i faget Teknologi og forskningslære i den videregående skolen, Elektroniske kretser og utstyr på yrkesfag vg2 datateknologi og elektronikk samt yrkesfaglig fordypning.

Dersom du ønsker litt repetisjon av programmering av Arduino, vurder å delta på Arduino - Grunnkurs i programmering mandag 8. november samme sted. Det tas forbehold om videreføring av samarbeidsavtale med ESA og Skolelaboratoriet ved NTNU.

Kursholdere: Simen Bergvik, Marcos Fraga og Ørjan Vøllestad ved Andøya Space Education og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU

Målgruppe: Lærere på vgs som underviser Teknologi og forskningslære
Lærere som underviser faget Elektroniske kretser og utstyr på yrkesfag vg2 datateknologi og elektronikk.

Kursavgift: Kurset gjennomføres som en del av ESERO Norway prosjektet og er gratis for deltakere fra Norge. Dersom man trekker seg fra kurset etter 2. november eller ikke møter opp vil man bli fakturert NOK 800,-

Kostnader kost og losji: Kost og losji dekkes av Andøya Space Education.

Reisekostnader: Man må selv bestille og betale reise, men man kan i etterkant av kurset søke om 50% reisestøtte (maks 2000 NOK).

For ytterligere informasjon og påmelding se: https://www.narom.no/kurs/?event_id=749

Nettside for kurset

 • Andøya
 • 9.—10. november
 • Påmeldingsfrist: 19. oktober
 • Frist utløpt