Kurs og arrangementer

Anatomiløypa

Elevarrangement fra NTNU

Vi inviterer elever fra biologi 1 og 2 til en time hvor vi ser nærmere på biologiske prosesser fra et anatomisk perspektiv.Vis mer

Vi inviterer elever fra biologi 1 og 2 til en time hvor vi ser nærmere på biologiske prosesser fra et anatomisk perspektiv.

Elevene får bruke mikroskoper for å se på celler. Her får elevene utforske hva cellelære (histologi) dreier seg om – vi konsentrerer oss om hvordan struktur og funksjon henger sammen. I tillegg besøker elevene anatomisk samling, der de kan se og ta på ekte plastinerte organer og deler av menneskekroppen. Her får de informasjon om samlingen og lærer om noen vanlige sykdommer.

Anatomiløypa foregår på laboratoriesenteret på Øya (St. Olavs).

Vi kan ta imot ca. 30 elever pr. besøk, og Biologilæreren til elevene må delta.

Mer om arrangementet på ntnu.no
 • Trondheim
 • 11.—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 8. oktober
 • Frist utløpt

Realfagslunsj om julens kjemi

Etterutdanning fra Universitetet i Bergen

Det meste av året bruker vi gjær og bakepulver som hevemidler på kjøkkenet.Vis mer

Det meste av året bruker vi gjær og bakepulver som hevemidler på kjøkkenet. Men til jul kommer gjerne natron og hornsalt frem fra plassen langt bak i skapet, de tradisjonelle julekakeoppskriftene bruker andre hevemidler. Er det bare fordi de er gammeldagse? Eller er det andre grunner? Hva skjer når vi bytter hevemiddel? Erik Fooladi tar oss med på en vandring i julens kjemi.

Mer om kurset på uib.no
 • Digitalt
 • 13. desember
 • Påmeldingsfrist: 13. desember
 • Meld meg på

Fagdager i fysikk

Kurs for lærere og elever fra Universitetet i Oslo

Fagdagene inneholder flere korte populærvitenskapelige foredrag som er relevante for fysikkfaget i og utenfor videregående skole.Vis mer

Fagdagene inneholder flere korte populærvitenskapelige foredrag som er relevante for fysikkfaget i og utenfor videregående skole. Elevene får også høre om litt om hva fysikere ”kan brukes til” og hvordan det er å studere fysikk, samt mulighet til å oppleve Campus UiO Blindern.

Mer om kurset på uio.no
 • Oslo
 • 9.—11. januar 2024
 • Påmeldingsfrist: 2. januar 2024
 • Meld meg på

Nye undervisningstilbud på museet – for barnetrinnet

Etterutdanning fra Universitetet i Bergen

Denne dagen får du som lærer prøvesmake museets undervisningstilbud for elever på barnetrinnet.Vis mer

Denne dagen får du som lærer prøvesmake museets undervisningstilbud for elever på barnetrinnet. Vi har fokus på den pedagogiske vinklingen på hvert opplegg, og prøver ut noen av de aktivitetene elevene får delta i.

Mer om kurset på uib.no
 • Bergen
 • 16. januar 2024
 • Påmeldingsfrist: 12. januar 2024
 • Meld meg på

ToF-konferansen 2024

Konferanse fra NTNU

ToF-konferansen 2024 gjennomføres i ved Bodin vgs.Vis mer

ToF-konferansen 2024 gjennomføres i ved Bodin vgs. i Bodø.

Påmelding via Tekna: https://www.tekna.no/kurs/tof-konferansen-2024-46734/

Påmeldingfrist 09.03.24.

Endelig program legges ut på nyåret.

Mer om konferansen på tekna.no
 • Bodø
 • 13.—14. mars 2024
 • Påmeldingsfrist: 9. mars 2024

Pågår nå

Naturfag 1

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo tilbyr videreutdanningskursene Naturfag 1 og Naturfag 2 med oppstart høsten 23.Vis mer

Universitetet i Oslo tilbyr videreutdanningskursene Naturfag 1 og Naturfag 2 med oppstart høsten 23.

Naturfag 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som tar utgangspunkt i læreplanen i naturfag (LK20) for årstrinnene 8–13, og gir faglig og fagdidaktisk kunnskap som lærere trenger for å skape god undervisning i naturfag på ungdomstrinnet, vg1 og vg3 påbygg. Naturfag 2 vil være en videreføring med god progresjon mellom kursene.

Naturfag 1: Energi, stoffer og praksiser i naturfag 8-13 (høstsemesteret)

Naturfag 1: Celler, kropp og helse og praksiser i naturfag 8-13 (vårsemesteret)

Ny påmeldingsfrist er 7. august 2023.

For påmelding og informasjon om samlingsdatoer gå til kursets nettside.

Mer om kurset på uio.no
 • Oslo
 • 14. august 2023—21. juni 2024
 • Påmeldingsfrist: 7. august

Naturfag 2

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som tar utgangspunkt i læreplanen i naturfag (LK20) for årstrinnene 8–13, og gir faglig og fagdidaktisk kunnskap som lærere trenger for å skape god undervisning i naturfag på ungdomstrinnet, vg1 og vg3 påbygg.Vis mer

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som tar utgangspunkt i læreplanen i naturfag (LK20) for årstrinnene 8–13, og gir faglig og fagdidaktisk kunnskap som lærere trenger for å skape god undervisning i naturfag på ungdomstrinnet, vg1 og vg3 påbygg. Naturfag 2 er for lærere med 30 stp. fordypning i naturfag fra før, for eksempel Naturfag 1. For kandidater som tar Naturfag 1 ved UiO, vil Naturfag 2 være en videreføring med god progresjon mellom kursene.

Naturfag 2: Kjemiske reaksjoner, stråling og praksiser i naturfag 8-13 (høstsemesteret)

Naturfag 2: Karbonforbindelser, klima, evolusjon, økologi og praksiser i naturfag 8-13 (vårsemesteret)

Ny påmeldingsfrist er 7. august 2023.

For påmelding og informasjon om samlingsdatoer gå til kursets nettside.

Mer om kurset på uio.no
 • Oslo
 • 14. august 2023—21. juni 2024
 • Påmeldingsfrist: 7. august

BIOS0100V - Grunnleggende biologi i naturfag

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2.Vis mer

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. Eksamen i emnet er i form av mappevurdering. Mappen leveres i desember 2023 og bestått eksamen gir 10 studiepoeng.

Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 4000 kr. For å ta eksamen må du ha godkjent kursbevis fra Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 fra 2022 eller 2023.

Du kan melde deg på BIOS0100V og Biologi på nett 1 og 2 via EVUweb:

https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiO

Les mer om Biologi på nett 1 og 2:

https://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/etterutdanning/biologipanett/

Mer om kurset på uio.no
 • Nettbasert
 • 21. august—22. desember
 • Påmeldingsfrist: 14. august

NAT3000 – Realfaglig programmering i skolen

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Emnet er ment for deg som underviser i matematikk og/eller naturvitenskapelige fag i videregående skole.Vis mer

Emnet er ment for deg som underviser i matematikk og/eller naturvitenskapelige fag i videregående skole. Emnet tar for seg hvordan programmering kan brukes i realfagene som et verktøy for læring og utforsking. Sentrale temaer er bruk av numeriske metoder, datahåndtering, visualisering, modellering og teknologi.

Studiet er et deltidsstudium med seks fysiske todagerssamlinger i løpet av et år på UiO. Det er krav om å delta på minst fire samlinger. Eksamen består av 1 skriftlig oppgave på slutten av høstsemesteret og 1 skriftlig oppgave på slutten av vårsemesteret. Begge eksamener må være godkjent for å bestå emnet. Emnet gir 15 studiepoeng.

Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og dokumentert ansettelsesforhold ved en skole. Kursavgiften 25 000 kr. Det kan søkes om å få dekka kursavgift og stipend. Les mer om dette på emnesiden.

Mer om kurset på uio.no
 • Oslo
 • 30. august 2023—31. juli 2024
 • Påmeldingsfrist: 1. april

Forsker på skjerm høst 2023

Elevarrangement fra NTNU

Få skjermbesøk av en forsker!Vis mer

Få skjermbesøk av en forsker!

Tilbudet gjelder klasser på vg2 og vg3 i programfagene biologi, fysikk og kjemi.

Se nettsiden vår for beskrivelse av temaene vi tilbyr: https://www.ntnu.no/skolelab/forsker-pa-skjerm

Vi foreslår en struktur hvor forskeren først holder en kort presentasjon av sitt forskningsområde. Deretter kan elevene individuelt, i grupper eller i hel klasse, utarbeide spørsmål til forskeren, før man møtes igjen for å svare på og diskutere spørsmålene. Omfang: 1–2 skoletimer.

Dato og opplegget mer spesifikt blir forsker og lærer enige om på forhånd.

Mer om arrangementet på ntnu.no
 • Digitalt
 • 11. september—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 15. september
 • Frist utløpt

Ressurser fra skolelaboratoriene