Universitetskurs i matematikk for elever på videregående skole

Kurs for lærere og elever

Matematisk institutt, UiB, tilbyr skoleåret 2019/20 et matematikkurs spesielt for elever... vis hele teksten

Matematisk institutt, UiB, tilbyr skoleåret 2019/20 et matematikkurs spesielt for elever i videregående skole:
https://www.uib.no/math/97368/matematikksirkelen
Undervisningen er hver onsdag 16:15-18:00. Kurset bygger på R2, men elever som har tatt R1 og er interesserte i matematikk er også velkomne til å søke.

Her er generell informasjon om studierett for VGS-elever:
https://www.uib.no/matnat/114414/studierett-elever-i-videreg%C3%A5ende-skole

Det er også mulig å søke opptak til andre realfagskurs på UiB, men disse kursene har undervisning på dagtid og er ikke spesielt tilrettelagt for VGS-elever. Skolen må søke på elevers vegne.

Nettside for kurset

  • Bergen
  • 15. august 2022—30. april 2023
  • Påmeldingsfrist: I dag

Miljøovervåking med havbøye

Etterutdanning

Kursinnhold: Marinbiologi, overvåkning, miljøvern og forvaltning. Hvorfor samle data... vis hele teksten

Kursinnhold:
Marinbiologi, overvåkning, miljøvern og forvaltning.
Hvorfor samle data vha. en havbøye?
Hva slags data kan samles?
Hva kan dataene de brukes til, og hva kan målingene fortelle?
Bygging av havbøye og installasjon av elektronikk.

Hybrid løsning:
Kurset kan også følges digitalt, hvis fysisk oppmøte ikke passer.

  • Trondheim
  • 5.—7. september
  • Påmeldingsfrist: 24. august
  • Meld på