Frokostseminar for fagfornyelsen i samfunnsfag

Etterutdanning

For lærere i videregående skole. Frokostservering fra kl. 8:15, innledning og diskusjon... vis hele teksten

For lærere i videregående skole. Frokostservering fra kl. 8:15, innledning og diskusjon kl. 8:30-9:30.

16. september 2019: NYE FORMER FOR LOKAL POLITISK DELTAKING I BERGEN. Sveinung Arnesen, seniorforsker ved NORCE, Førsteamanuensis II ved Institutt for samanliknande politikk.

27. november 2019: BÆREKRAFTIG UTVIKLING - Sirkulær økonomi som strategi/løsning for en grønnere samfunnsutvikling. Grete Rusten, Professor, Institutt for geografi.

22. januar 2020: HØGRERADIKALISME. Elisabeth Ivarsflaten, Professor, Institutt for samanliknande politikk.

11. mars 2020: DIGITAL DETOX – ein del av livsmeistringa? Hallvard Moe, Professor, Institutt for medievitenskap.

 • Bergen
 • 16. september 2019—11. mars 2020
 • Påmeldingsfrist: 9. mars
 • Meld på

Undervisning knyttet til et forskningsprosjekt om planter og klima

Etterutdanning

Workshop på Faglig-pedagogisk dag

 • Bergen
 • 31. januar
 • Påmeldingsfrist: 24. januar
 • Meld på

Kompliserte sammenhenger i det usynlige havet

Etterutdanning

Marine mikroorganismer, usynlige for det blotte øye, har en stor betydning for alt livet... vis hele teksten

Marine mikroorganismer, usynlige for det blotte øye, har en stor betydning for alt livet på jorda. Disse mikroorganismene danner grunnlaget for alt det vi høster fra havet, og de er helt avgjørende for klimaet. Det er imidlertid ikke alltid like lett å formidle hvordan slike viktige, men «usynlige» organismer virker sammen i det marine næringsnettet. Ut fra erfaringer med elever på femte trinn ved en skole i Bergen vil vi ta for oss kompliserte temaer som «trade-off» og komme med noen konkrete forslag til opplegg for å øke elevenes forståelse av slike temaer.

 • Bergen
 • 31. januar
 • Påmeldingsfrist: 27. januar
 • Meld på

Orientering om videreutdanning i realfag

Etterutdanning

Skolelaboratoriet i realfag tilbyr to videreutdanningskurs i vis hele teksten

Skolelaboratoriet i realfag tilbyr to videreutdanningskurs i

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 31. januar
 • Påmeldingsfrist: 30. januar
 • Meld på

Informatikkdagen

Elevarrangement

Hei, vi har gleden av å invitere alle realfagselever til Høyteknologisenteret i Bergen... vis hele teksten

Hei, vi har gleden av å invitere alle realfagselever til Høyteknologisenteret i Bergen v/institutt for Informatikk Onsdag 11. Mars for å delta på informatikkdagen. Her vil elevene få nyttig informasjon om informatikk studiene på UiB, IKT ved SV fakultetet og Høgskulen på Vestlandet.

Programmet for dagen:
*Endringer kan forekomme*

12:15 Presentasjoner studielivet:
echo Gnist: jenter på informatikk, samt det sosiale rundt det å studere informatikk
Fagutvalgene: SV, HVL, echo
Nystudent: snakker om hvordan er å være ny i studiehverdagen
Student: YouTuber Dani har lært seg programmering gjennom å lage spill, skal fortelle litt om hvordan dette har hjulpet han på studiet ved UiB
https://www.youtube.com/channel/UCIabPXjvT5BVTxRDPCBBOOQ
13:15 Pause med frukt, kjeks, kaffe, brus

13:45 Arbeidslivet:
Buypass: en av våre tidligere bachelorstudenter kommer å forteller om hvor attraktiv du er i arbeidslivet etter en bachelorgrad i informatikk.
Bekk: et av landets største konsulentfirma kommer
*BioInfbedrift*: Kommer for å snakke om hva en ferdigutdannet bioinformatiker driver med
Professor: Torstein Strømme
15:00 Pizza

15:00 Stands
Fagutvalgene (HVL, echo, SV) vil stå og snakke med de som har spørsmål om studiene deres
Buypass, Bekk vil stå og snakke med elevene om mulighetene som ligger forran dem innenfor informatikk
Instituttet for Informatikk og studentambasadørene ved MatNat vil så der og svare på alt elevene lurer på.

Vi håper dere vil komme å dele dagen med oss, og vi vil prøve å gi dere så bra informasjon om våre studier som mulig.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 11. mars
 • Påmeldingsfrist: 4. mars
 • Meld på

Samling for natursekkskoler på Vestlandet våren 2020

Etterutdanning

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 21. april
 • Påmeldingsfrist: 14. april
 • Meld på