Naturfag 1 videreutdanning våren 2019

Videreutdanning

NAT 622, vårsemesteret av Naturfag 1 - kurset

  • Bergen
  • 1. januar—30. juni
  • Påmeldingsfrist: 25. desember 2018
  • Frist utløpt

Naturfag 2 vår 2019

Videreutdanning

Videreutdanningskurset Naturfag 2, vårsemestermodulen. NAT 624

Nettside for kurset

  • Bergen
  • 1. januar—30. juni
  • Påmeldingsfrist: 25. desember 2018
  • Frist utløpt