Kjemieksperimenter for elever på studieforberedende utdanningsprogram

Kurs for lærere og elever

Kjemisk institutt inviterer til et totimers laboratoriekurs for elever på... vis hele teksten

Kjemisk institutt inviterer til et totimers laboratoriekurs for elever på studieforberedende utdanningsprogram/studiespesialisering i den videregående skolen

  • Bergen
  • 7. november—13. desember
  • Påmeldingsfrist: 8. desember
  • Meld på

Opplevelse, erfaring og læring - bli kjent med Museumvest

Etterutdanning

Gode, tilpassete og gratis undervisningsressurser er tilgjengelig for alle skoler gjennom... vis hele teksten

Gode, tilpassete og gratis undervisningsressurser er tilgjengelig for alle skoler gjennom museenes undervisningsprogram. Museum vest tilbyr opplevelse og undervisning på 8 anlegg i Hordaland. Hver museum har sitt tema og sine tilbud, for alle skoleslag. Realfagene er tydelige i programmene, her er mye biologi, fysikk og matematikk i oppleggene. Elevene før observere, gjøre forsøk og simuleringer, som gir oss mulighet for god undervisning i fo-rtsettelsen. Les mer om tilbudene på http://museumvest.no/.
På kurset får vi prøve noen av programmene, møte formidlerne og bli kjent med tilbudsportalen.
Møtested er Fiskerimuseet i Skuteviken, men det blir presentert program fra flere av de andre avdelingene.

Nettside for kurset

  • Bergen
  • 22. november
  • Påmeldingsfrist: 15. november
  • Meld på