Biologi på Nett 2

Etterutdanning

Biologi på nett 2 går for første gang nå til høsten og er et seks ukers nettbasert kurs... vis hele teksten

Biologi på nett 2 går for første gang nå til høsten og er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som skal undervise i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i biologidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset fokuserer på økologi, biologisk mangfold, evolusjon og vier en hel uke til å jobbe med naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Den nye læreplanen har blitt brukt som utgangspunkt for alt kursinnhold.

Etter å ha fullført kurs som etterutdanning vil du få et kursbevis for å ha gjennomført Biologi på nett 2.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Kursdeltagere med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 10. august 2020.

Påmelding via vår nettside!

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 12. oktober—23. november
 • Påmeldingsfrist: 5. oktober

Kjemi på nett 2 - 2020

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Kandidater med lang reisevei til UiO kan søke om å avlegge eksamen på egen arbeidsplass. Påmelding til eksamen skjer på emnesiden for KJM0100V. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 10. august 2020.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 12. oktober—23. november
 • Påmeldingsfrist: 5. oktober

Temadag Evolusjon

Etterutdanning

Skolelaboratoriet, NTNU inviterer naturfaglærere til Temadag om evolusjon tirsdag 20.... vis hele teksten

Skolelaboratoriet, NTNU inviterer naturfaglærere til Temadag om evolusjon tirsdag 20. oktober 2020. Det blir digital gjennomføring via Zoom.
Evolusjon er et sentralt tema etter 10. trinn og Vg1.

Temadagen vil blant annet gå inn på grunnlaget for dagens evolusjonære forståelse av alt liv og biologiens rolle i å forstå menneskelig atferd.

Meld deg på via skolelab.no.
Du vil få tilsendt info for pålogging når kursdag nærmer seg.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 20. oktober
 • Påmeldingsfrist: 30. september
 • Meld på

Teknologi og programmering i verdensrommet

Etterutdanning

I samarbeid med NAROM inviterer Skolelaboratoriet ved NTNU til workshop (hel dag) for... vis hele teksten

I samarbeid med NAROM inviterer Skolelaboratoriet ved NTNU til workshop (hel dag) for lærere i naturfag på ungdomstrinnet. Workshopen er en del av KreTek-prosjektet i samarbeid med Trondheim Kommune.
Skoler som deltar i prosjektet har førsteprioritet, dernest andre skoler i Trondheim Kommune.
Vi tar for oss sensorer, teknologi med sender/mottager og programmering satt i sammenheng med verdensrommet og klimaforskning. Praktiske aktiviteter som kan overføres til klasserommet blir vektlagt, samtidig som du får lære om hvordan sensorteknologi brukes i profesjonell virksomhet ved Andøya Space Center. Innholdet er godt tilpasset nye læreplaner i naturfag.
Deltagelse er gratis og inkluderer lunsj, men skolen må selv stå for vikarutgifter.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 27. oktober
 • Påmeldingsfrist: 20. oktober
 • Meld på