Hva er egentlig en art?

Etterutdanning

I forbindelse med nye læreplaner, setter Skolelaboratoriet ved NTNU opp nettkurs for... vis hele teksten

I forbindelse med nye læreplaner, setter Skolelaboratoriet ved NTNU opp nettkurs for lærere i biologi høsten-21.
Omtale av dette kurset:
Begrepet «art» er kanskje den viktigste enheten i biologien. Men hva er egentlig en art, og hvordan jobber moderne vitenskap for å avgrense, identifisere og klassifisere arter? I dette kurset vil deltakerne få teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring med artsbegrepet og hvordan forskningen bruker moderne teknologi og DNA-analyse for å gjenkjenne arter og plassere dem i evolusjonære slektskap.

Kursansvarlig: Torbjørn Ekrem ved Vitenskapsmuseet NTNU

Nettside for kurset

  • Nettkurs
  • 21. september
  • Påmeldingsfrist: 7. september
  • Meld på

Next Generation Sequencing (NGS): Teknologi, bruk og etiske utfordringer

Etterutdanning

I forbindelse med nye læreplaner setter Skolelaboratoriet NTNU opp nettkurs høsten -21... vis hele teksten

I forbindelse med nye læreplaner setter Skolelaboratoriet NTNU opp nettkurs høsten -21 for lærere i programfagene biologi og teknologi & forskningslære.

Omtale av kurset:

Det er en rivende utvikling innen medisinsk bruk av genteknologi. Ny høykapasitetssekvenseringsteknologi, Next Generation Sequencing (NGS), har i løpet av kort tid blitt et essensielt verktøy innen biomedisinsk forskning. Bruken av denne teknologien er nå på full fart inn i helsetjenesten innen flere fagdisipliner som medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og onkologi. Med den nye sekvenserings-teknologien har man mulighet til å generere omfattende data og informasjon basert på et individs genom. Da kan man enten undersøke flere hundre gener samtidig (genpaneler), alle kodende områder i genomet (eksomene), alle gener som er uttrykt (transkriptom) eller rett og slett hele genmaterialet (genomet) til et individ. Dette gir nye muligheter innen medisin og helse, men også en rekke praktiske, etiske og juridiske utfordringer. Dette seminaret vil gi en introduksjon til hvordan NGS-teknologien fungerer og hvilke type data som kan produseres, eksempler på bruk og etiske utfordringer ved produksjon og bruk av denne type data/informasjon.

Kursansvarlig: Eli Kjøbli, Kristin Solum Steinsbekk, Kristin Gabestad Nørsett og Wenche Slettahjell Prestvik
ved Institutt for bioingeniørfag, NTNU.

Nettside for kurset

  • Nettkurs
  • 3. november
  • Påmeldingsfrist: 20. oktober
  • Meld på