Temadag Evolusjon

Etterutdanning

Skolelaboratoriet, NTNU inviterer naturfaglærere til Temadag om evolusjon tirsdag 20.... vis hele teksten

Skolelaboratoriet, NTNU inviterer naturfaglærere til Temadag om evolusjon tirsdag 20. oktober 2020. Det blir digital gjennomføring via Zoom.
Evolusjon er et sentralt tema etter 10. trinn og Vg1.

Temadagen vil blant annet gå inn på grunnlaget for dagens evolusjonære forståelse av alt liv og biologiens rolle i å forstå menneskelig atferd.

Meld deg på via skolelab.no.
Du vil få tilsendt info for pålogging når kursdag nærmer seg.

Nettside for kurset

  • Trondheim
  • 20. oktober
  • Påmeldingsfrist: 30. september
  • Meld på

Teknologi og programmering i verdensrommet

Etterutdanning

I samarbeid med NAROM inviterer Skolelaboratoriet ved NTNU til workshop (hel dag) for... vis hele teksten

I samarbeid med NAROM inviterer Skolelaboratoriet ved NTNU til workshop (hel dag) for lærere i naturfag på ungdomstrinnet. Workshopen er en del av KreTek-prosjektet i samarbeid med Trondheim Kommune.
Skoler som deltar i prosjektet har førsteprioritet, dernest andre skoler i Trondheim Kommune.
Vi tar for oss sensorer, teknologi med sender/mottager og programmering satt i sammenheng med verdensrommet og klimaforskning. Praktiske aktiviteter som kan overføres til klasserommet blir vektlagt, samtidig som du får lære om hvordan sensorteknologi brukes i profesjonell virksomhet ved Andøya Space Center. Innholdet er godt tilpasset nye læreplaner i naturfag.
Deltagelse er gratis og inkluderer lunsj, men skolen må selv stå for vikarutgifter.

Nettside for kurset

  • Trondheim
  • 27. oktober
  • Påmeldingsfrist: 20. oktober
  • Meld på