Evolusjon og tilpasning - derfor ser dyrene ut som de gjør

Evolusjon og tilpasning - derfor ser dyrene ut som de gjør

Kurssted:
Bergen
Tid:
11.09.2008 09:00 — 15:00
Kursavgift:
Gratis
Påmelding:
10.09.2008 (Frist utløpt)
Plasser:
25

Om kurset

Derfor ser dyrene ut som de gjør.

Et kurs i evolusjon for barneskolelærere
Kurset skal gi lærere i grunnskolen faglig bakgrunn for teoretisk og pratisk undervisning i fagfeltet. Det praktiske er ivaretatt ved at kurset holdes i samlingene på naturhistorisk museum i Bergen, og knytter seg opp mot undervisningsprogrammer muséet har for skoleklasser som vil lære mer om evolusjon og tilpasning hos dyr.
Kurset blir holdt på Bergen Museum, de naturhistoriske samlinger, Muséplass 1, torsdag 12.juni klokken 9-14.30. Program:
9 – 11 Evolusjon, tilpasning, Darwin – professor Endre Willassen, zoologisk institutt, universitetet i Bergen
11 – 12 Lunsj, kantinene både på studentsenteret og realfagsbygget er åpne
12 – 13 Undervinsing og formidling med utgangspunkt i samlingene på Bergen Museum, seniorkonsulent Eli Kristine Økland Hausken, Bergen Museum
13 – 14 Ugletimen, spennende museumsforskning for småskole-elever. Gro Grimsø, formidler, Bergen Museum
14 – 14.30 Metodiske og didaktiske drøftinger. Praktisk informasjon. Nettsider.

Både kurset og undervisningsprogrammene som er aktuelle å knytte til, tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet, og formålet for naturfagundervisningen:

Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. I denne sammenhengen har samer og andre urfolk kunnskap om naturen som det er viktig å vise respekt for. Samtidig skal naturfag bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning. Dette er viktig for den enkeltes mulighet til å forstå ulike typer naturvitenskapelig og teknologisk informasjon. Dette skal gi den enkelte et grunnlag for deltakelse i demokratiske prosesser i samfunnet.

Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter. Dette kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår. Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, eksperimenter i laboratoriet og ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon. Kompetanse i å forstå ulike typer naturvitenskapelige tekster, metoder og teknologiske løsninger gir et godt grunnlag for yrkesfaglige utdanninger, videre studier og livslang læring i yrke og fritid.
Presiseringen under kompetansemål for ulke klassesteg viser hvordan det er tenkt at skolen skal arbeide seg inn mot målsettingen med stigende grad av omfang og vitenskapelig tilnærming:
Etter 2.klasse:
stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem
Etter 7.klasse:
samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde
Etter 10.klasse:
forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien

Filer

Alle de 1 filene er kun synlig for kursdeltakere som er logget inn

  Utsendt e-post

  Det er sendt 3 e-post og annonsert 1 ganger på e-postlister

  E-post kan bare leses av kursdeltakere som er logget inn

  Deltakerliste

  Deltakerlisten er kun synlig for påmeldte som er logget inn.

  Det er 13 påmeldte.