Skolelaboratorienes naturfagkurs 2018/19

Kommende skoleår kan du få fri eller stipend for å studere naturfag gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Kompetanse for kvalitet. Søknadsfristen er 1. mars.

Skolelaboratoriene i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen tilbyr disse videreutdanningskursene i naturfag skoleåret 2018/2019:

NTNU Naturfag 1
UiT Norges arktiske universitet Naturfag 1
Universitetet i Bergen Naturfag 1
Universitetet i Bergen Naturfag 2
Universitetet i Oslo Naturfag 2

Alle kursene er på 30 studiepoeng, fordelt på 15 stp høsten 2018 og 15 stp våren 2019. Målgruppe er lærere som underviser i ungdomsskole og videregående skole.

 

Skolelaboratoriene er ansvarlige for videreutdanningskursene i naturfag. Universitetene våre tilbyr også flere videreutdanningskurs. Disse tilbudene finner du på videreutdanning i realfag.

Alle søknader sendes via Utdanningsdirektoratets sider.