Skolelaboratorienes naturfagkurs 2017/2018

 

Kommende skoleår kan du få fri eller stipend for å studere naturfag gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Kompetanse for kvalitet. Søknadsfristen er 1. mars.

Skolelaboratoriene i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen tilbyr disse videreutdanningskursene i naturfag skoleåret 2017/2018:

NTNU Naturfag 2
UiT Norges arktiske universitet Naturfag 1
Universitetet i Bergen Naturfag 1
Universitetet i Bergen Naturfag 2
Universitetet i Oslo Naturfag 2

Alle kursene er på 30 studiepoeng, fordelt på 15 stp høsten 2017 og 15 stp våren 2018. Målgruppe er lærere som underviser i ungdomsskole og videregående skole.

 

Skolelaboratoriene er ansvarlige for videreutdanningskursene i naturfag. Universitetene våre tilbyr også flere videreutdanningskurs. Disse tilbudene finner du på videreutdanning i realfag.

Alle søknader sendes via Utdanningsdirektoratets sider.