Kurs og arrangementer

Realfagslunsj om trådløs kommunikasjon

Etterutdanning fra Universitetet i Bergen

Det ligger mye teori bak dingsene vi alle bruker. Kunne du tenke deg litt mer oversikt over de viktigste prinsippene og konseptene bak den trådløse kommunikasjonen? Johan Alme er professor i mikroelektronikk, og gir oss en time med håndplukket teori tilpasset lærere som underviser fysikk og naturfag.

Mer om kurset på uib.no
 • Digitalt
 • 27. september
 • Påmeldingsfrist: 27. september
 • Meld meg på

Realfagslunsj om fremmede arter

Etterutdanning fra Universitetet i Bergen

FN's naturpanel har kommet med sin globale rapport om fremmede arter. Det norske medlemmet i gruppen av hovedforfattere, Vigdis Vandvik, har god oversikt over problemstillingene. Og i dette seminaret presenterer hun viktige poeng som kan være nyttige å ta med til undervisningen. Vi får en oversikt over innholdet i rapporten, presisert de viktigste poengene, og ikke minst vite hva vi kan gjøre med dette problemet framover.

Mer om kurset på uib.no

Biologi på nett 2 - 2023

Etterutdanning fra Universitetet i Oslo

Biologi på nett 2 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år.Vis mer

Biologi på nett 2 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som skal undervise i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i biologidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset fokuserer på økologi, biologisk mangfold, evolusjon og vier en hel uke til å jobbe med naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Den nye læreplanen har blitt brukt som utgangspunkt for alt kursinnhold.

Etter å ha fullført kurs som etterutdanning vil du få et kursbevis for å ha gjennomført Biologi på nett 2.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 14. august 2023.

Påmelding via vår nettside!

Mer om kurset på uio.no
 • Nettbasert
 • 16. oktober—27. november
 • Påmeldingsfrist: 9. oktober

Naturfagkonferansen 2023

Konferanse fra Universitetet i Oslo

I år er tema for konferansen naturfag for alle.Vis mer

I år er tema for konferansen naturfag for alle. Som vanlig vil det være masse spennende parallellsesjoner, inspirerende plenumsforedrag og god tid til vrimling i utstillingshallen. Naturfagsenteret benytter også anledningen til å feire at vi er 20 år med litt ekstra moro.

I plenum:

- kunnskapsminister Tonje Brenna vil åpne konferansen

- Seks ting å tenke på når man underviser i naturfag til alle uansett alder, James de Winter

- Sannsynlighetsmaskinene – kunstig intelligens, enkelt forklart, Dag Inge Ås

- Å bruke vitenskapshistorie til å skape refleksjon og engasjement, Vidar Enebakk

Konferansen er gratis (inkl. lunsj og bursdagskake), arrangeres på Universitetet i Oslo og har påmeldingsfrist 6. oktober.

Program og påmelding: https://www.naturfagsenteret.no/naturfagkonferansen

Mer om konferansen på naturfagsenteret.no
 • Oslo, Blindern
 • 19. oktober
 • Påmeldingsfrist: 6. oktober

Nye undervisningstilbud på museet – for barnetrinnet

Etterutdanning fra Universitetet i Bergen

Denne dagen får du som lærer prøvesmake museets undervisningstilbud for elever på barnetrinnet. Vi har fokus på den pedagogiske vinklingen på hvert opplegg, og de aktivitetene elevene får delta i.

Mer om kurset på uib.no

Realfagslunsj om elevenes søvn

Etterutdanning fra Universitetet i Bergen

Får elevene den søvnen de trenger for å følge undervisningen din best mulig? Vi leser om søvn over alt. Men hva kan forskere fortelle oss om søvnbehov, døgnrytmerskjermer og gode vaner? Janne Grønli er Somnolog og forskningsgruppeleder for Bergen Stress and Sleep Group ved UiB.

Mer om kurset på uib.no

Nye undervisningstilbud på museet – for ungdomsskole og videregående

Etterutdanning fra Universitetet i Bergen

Vi inviterer lærere til en prøvesmaking av både eksisterende og nye undervisningsopplegg. Hva passer best for dine elever?

Mer om kurset på uib.no

Marin plastforurensning - Utforskende læringsformer

Etterutdanning fra NTNU

I dette etterutdanningskurset gjennomgås et bærekraftprosjekt med tema marin plastforurensning. Det inngår kunnskap om marint plastsøppel, utfordringer marin plastforurensning i naturen medfører, og laboratorieøvelser som kan gjennomføres på naturfagrommet, eller i klasserommet.

Mer om kurset på ntnu.no
 • Trondheim
 • 24. november
 • Påmeldingsfrist: 3. november
 • Meld meg på

Vindkraft

Etterutdanning fra NTNU

Tema for dette etterutdanningskurset er vindkraft, interessekonflikter, og miljø- og etiske problemstillinger ved utbygging av vindkraftverk.Vis mer

Tema for dette etterutdanningskurset er vindkraft, interessekonflikter, og miljø- og etiske problemstillinger ved utbygging av vindkraftverk.

Den praktiske delen av kurset er bygging av vindturbinmodeller og testing av disse.

Mer om kurset på ntnu.no
 • Trondheim
 • 12.—16. februar 2024
 • Påmeldingsfrist: 1. desember
 • Meld meg på

Videreutdanning

Ingen tilbud i øyeblikket

Pågår nå

Naturfag 1

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo tilbyr videreutdanningskursene Naturfag 1 og Naturfag 2 med oppstart høsten 23.Vis mer

Universitetet i Oslo tilbyr videreutdanningskursene Naturfag 1 og Naturfag 2 med oppstart høsten 23.

Naturfag 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som tar utgangspunkt i læreplanen i naturfag (LK20) for årstrinnene 8–13, og gir faglig og fagdidaktisk kunnskap som lærere trenger for å skape god undervisning i naturfag på ungdomstrinnet, vg1 og vg3 påbygg. Naturfag 2 vil være en videreføring med god progresjon mellom kursene.

Naturfag 1: Energi, stoffer og praksiser i naturfag 8-13 (høstsemesteret)

Naturfag 1: Celler, kropp og helse og praksiser i naturfag 8-13 (vårsemesteret)

Ny påmeldingsfrist er 7. august 2023.

For påmelding og informasjon om samlingsdatoer gå til kursets nettside.

Mer om kurset på uio.no
 • Oslo
 • 14. august 2023—21. juni 2024
 • Påmeldingsfrist: 7. august

Naturfag 2

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som tar utgangspunkt i læreplanen i naturfag (LK20) for årstrinnene 8–13, og gir faglig og fagdidaktisk kunnskap som lærere trenger for å skape god undervisning i naturfag på ungdomstrinnet, vg1 og vg3 påbygg.Vis mer

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som tar utgangspunkt i læreplanen i naturfag (LK20) for årstrinnene 8–13, og gir faglig og fagdidaktisk kunnskap som lærere trenger for å skape god undervisning i naturfag på ungdomstrinnet, vg1 og vg3 påbygg. Naturfag 2 er for lærere med 30 stp. fordypning i naturfag fra før, for eksempel Naturfag 1. For kandidater som tar Naturfag 1 ved UiO, vil Naturfag 2 være en videreføring med god progresjon mellom kursene.

Naturfag 2: Kjemiske reaksjoner, stråling og praksiser i naturfag 8-13 (høstsemesteret)

Naturfag 2: Karbonforbindelser, klima, evolusjon, økologi og praksiser i naturfag 8-13 (vårsemesteret)

Ny påmeldingsfrist er 7. august 2023.

For påmelding og informasjon om samlingsdatoer gå til kursets nettside.

Mer om kurset på uio.no
 • Oslo
 • 14. august 2023—21. juni 2024
 • Påmeldingsfrist: 7. august

Biologi på nett 1 - 2023

Etterutdanning fra Universitetet i Oslo

Biologi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle.Vis mer

Biologi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som skal undervise i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i biologidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset fokuserer på celler, arv, bioteknologi, systemer i kroppen og helse. Den nye læreplanen har blitt brukt som utgangspunkt for alt kursinnhold.

Etter å ha fullført kurs som etterutdanning vil du få et kursbevis for å ha gjennomført Biologi på nett 1.

Biologi på nett 1 etterfølges av kurset Biologi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende biologi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp., ved UiO.

Påmelding via vår nettside!

Mer om kurset på uio.no
 • Nettbasert
 • 21. august—2. oktober
 • Påmeldingsfrist: 14. august

BIOS0100V - Grunnleggende biologi i naturfag

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2.Vis mer

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. Eksamen i emnet er i form av mappevurdering. Mappen leveres i desember 2023 og bestått eksamen gir 10 studiepoeng.

Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 4000 kr. For å ta eksamen må du ha godkjent kursbevis fra Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 fra 2022 eller 2023.

Du kan melde deg på BIOS0100V og Biologi på nett 1 og 2 via EVUweb:

https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiO

Les mer om Biologi på nett 1 og 2:

https://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/etterutdanning/biologipanett/

Mer om kurset på uio.no
 • Nettbasert
 • 21. august—22. desember
 • Påmeldingsfrist: 14. august

NAT3000 – Realfaglig programmering i skolen

Videreutdanning fra Universitetet i Oslo

Emnet er ment for deg som underviser i matematikk og/eller naturvitenskapelige fag i videregående skole.Vis mer

Emnet er ment for deg som underviser i matematikk og/eller naturvitenskapelige fag i videregående skole. Emnet tar for seg hvordan programmering kan brukes i realfagene som et verktøy for læring og utforsking. Sentrale temaer er bruk av numeriske metoder, datahåndtering, visualisering, modellering og teknologi.

Studiet er et deltidsstudium med seks fysiske todagerssamlinger i løpet av et år på UiO. Det er krav om å delta på minst fire samlinger. Eksamen består av 1 skriftlig oppgave på slutten av høstsemesteret og 1 skriftlig oppgave på slutten av vårsemesteret. Begge eksamener må være godkjent for å bestå emnet. Emnet gir 15 studiepoeng.

Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og dokumentert ansettelsesforhold ved en skole. Kursavgiften 25 000 kr. Det kan søkes om å få dekka kursavgift og stipend. Les mer om dette på emnesiden.

Mer om kurset på uio.no
 • Oslo
 • 30. august 2023—31. juli 2024
 • Påmeldingsfrist: 1. april

Miljøovervåking med bøye

Etterutdanning fra NTNU

Kurset gir en innføring i hvordan bygge en bøye, programmere sensorer for bruk i bøyen og gjennomføre eksperimenter med sensorene montert på bøyen.Vis mer

Kurset gir en innføring i hvordan bygge en bøye, programmere sensorer for bruk i bøyen og gjennomføre eksperimenter med sensorene montert på bøyen.

Etterutdanningskurset gjennomføres sammen med videreutdanningskurset Miljøovervåking med bøye. Det er organisert med to samlinger.

Samling 1: 6.-8. september 2023

Samling 2: 26.-27. oktober 2023

Mer om kurset på ntnu.no
 • Trondheim
 • 6. september—27. oktober
 • Påmeldingsfrist: 31. august
 • Frist utløpt

Forsker på skjerm høst 2023

Elevarrangement fra NTNU

Få skjermbesøk av en forsker! Vis mer

Få skjermbesøk av en forsker!

Tilbudet gjelder klasser på vg2 og vg3 i programfagene biologi, fysikk og kjemi.

Se nettsiden vår for beskrivelse av temaene vi tilbyr: https://www.ntnu.no/skolelab/forsker-pa-skjerm

Vi foreslår en struktur hvor forskeren først holder en kort presentasjon av sitt forskningsområde. Deretter kan elevene individuelt, i grupper eller i hel klasse, utarbeide spørsmål til forskeren, før man møtes igjen for å svare på og diskutere spørsmålene. Omfang: 1–2 skoletimer.

Dato og opplegget mer spesifikt blir forsker og lærer enige om på forhånd.

Mer om arrangementet på ntnu.no
 • Digitalt
 • 11. september—15. desember
 • Påmeldingsfrist: 15. september
 • Frist utløpt

Ressurser fra skolelaboratoriene