Kjemi på nett 1 - 2019

Etterutdanning

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg grunnleggende kjemi. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk knyttet til aktuelle kompetansemål i læreplanen.

Kjemi på nett 1 etterfølges av kurset Kjemi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende kjemi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Kursdeltagere med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass.

NB! Påmeldingsfrist for å ta eksamen er 15. august 2019

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 19. august—1. september
 • Påmeldingsfrist: 19. august

Bærekraftig utvikling i havet

Etterutdanning

Etterutdanningskurs med ekskursjon og feltarbeid på Mausund i Frøya kommune.... vis hele teksten

Etterutdanningskurs med ekskursjon og feltarbeid på Mausund i Frøya kommune.

Morgendagens utfordringer i havet, hvordan løser vi de? Skal havet forbli bærekraftig for kommende generasjoner, må det tas grep blant oss som enkeltpersoner, nasjonalt og globalt.
Vi vil under samlingen og gjennom felt- og laboratoriearbeid, se tilbake på resultatene av 50 års forsøpling av havet, og hvordan den påvirker næringskjeden. Det tas også opp til diskusjon hvordan dette kan overføres til klasserommet.
Kurset er tverrfaglig og omfatter blant annet fagene naturfag, biologi og teknologi og forskningslære.

 • Trondheim/Mausund
 • 2.—5. september
 • Påmeldingsfrist: 19. august
 • Meld på

ARGUMENT-verksted 8

Etterutdanning

På ARGUMENT-verkstedene samles alle realistene på Mjølkeråen, Sandgotna og Ytrebygda.  vis hele teksten

På ARGUMENT-verkstedene samles alle realistene på Mjølkeråen, Sandgotna og Ytrebygda. 

 • Bergen
 • 4. september
 • Påmeldingsfrist: 2. september
 • Meld på

Nordic ESERO - Arduino, Grunnkurs programmering - Trondheim

Etterutdanning

Kursbeskrivelse: NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske... vis hele teksten

Kursbeskrivelse:

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for å arrangere kurs for videregående skole, elever og lærere.

Målet med kurset er å lære grunnleggende kommandoer for avlesning av enkle sensorer (f.eks. brytere, temperatur, lys …) og styring av aktuatorer (f.eks. lyd, lys …). For å bli i stand til dette må man også lære om programstrukturer og de viktigste kommandoene (se kursets nettside for mer informasjon).

Kurset er ment som et introduksjonskurs i programmering for lærere som skal delta på CanSat-kurset 10. og 11. september, men egner seg også som et selvstendig grunnkurs i programmering av Arduino. Kurset er åpent for alle interesserte, men de som også skal delta på det påfølgende CanSat-kurset vil ha førsteprioritet.

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 9. september
 • Påmeldingsfrist: 27. august
 • Meld på

Nordic ESERO - CanSat for nordiske lærere - Trondheim

Etterutdanning

Cansat er et læringsprosjekt som går ut på å konstruere og bygge en liten satellittmodul... vis hele teksten

Cansat er et læringsprosjekt som går ut på å konstruere og bygge en liten satellittmodul (sonde) og som er relativt billig for skolene å gjennomføre. Man kan selv velge hvor mye man vil gjøre ut av det og hvor mye tid man vil bruke, og det gir elevene mulighet til å ha ansvaret for et prosjekt, sette opp budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger og programmere elektronikken. Selve hjertet i satellittmodulen består av et elektronikk-kort med mikrokontroller (Arduino) som er enkel å programmere og er laget bl.a. for å lære elever programmering. Utfordringen for elevene er å holde seg innenfor kostnadsrammer og begrensninger i tidsbruk, vekt og ikke minst volum siden satellittmodulen skal bygges inn i en 0,33 liters brusboks (CanSat).

CanSat’en skal kunne slippes fra en rakett, en drone eller en ballong, og sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon. En CanSat inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. Les mer om CanSat-konseptet og tilgjengelige undervisningsressurser her.

CanSat er blitt et internasjonalt vellykket konsept som tilbyr studenter og elever et spennende og lærerikt "rom-prosjekt", for å skape økt interesse for realfagene og teknologi. Konseptet passer godt inn i faget Teknologi og forskningslære i den videregående skolen og valgfagene Teknologi i praksis, Programmering og Forskning i praksis i ungdomsskolen.

Nettside for kurset

 • Trondheim, NTNU
 • 10.—11. september
 • Påmeldingsfrist: 27. august
 • Meld på

Samling for natursekkskolene på vestlandet høsten 2019

Etterutdanning

For skoler som deltar i den naturlige skolesekken

 • Bergen
 • 16. september
 • Påmeldingsfrist: 9. september
 • Meld på

Kjemi på nett 2 - 2019

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Kandidater med lang reisevei til UiO kan søke om å avlegge eksamen på egen arbeidsplass. Påmelding til eksamen skjer på emnesiden for KJM0100V. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 15. august 2019.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 14. oktober—25. november
 • Påmeldingsfrist: 14. oktober