Biologi på nett 1 - 2022

Etterutdanning

Biologi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle.... vis hele teksten

Biologi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som skal undervise i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i biologidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset fokuserer på celler, arv, bioteknologi, systemer i kroppen og helse. Den nye læreplanen har blitt brukt som utgangspunkt for alt kursinnhold.

Etter å ha fullført kurs som etterutdanning vil du få et kursbevis for å ha gjennomført Biologi på nett 1.

Biologi på nett 1 etterfølges av kurset Biologi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende biologi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp., ved UiO.

Påmelding via vår nettside!

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 22. august—3. oktober
 • Påmeldingsfrist: 15. august

BIOS0100V - Grunnleggende biologi i naturfag

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2.... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert gjennom kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. Skriftlig hjemmeeksamen holdes i desember 2022 og bestått eksamen gir 10 studiepoeng.

Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 4000 kr. For å ta eksamen må du ha godkjent kursbevis fra Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 fra 2021 eller 2022.

Du kan melde deg på BIOS0100V og Biologi på nett 1 og 2 via et elektronisk skjema som du finner på emnesiden:
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIOS0100V/

Les mer om Biologi på nett 1 og 2:
https://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/etterutdanning/biologipanett/

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 22. august—16. desember
 • Påmeldingsfrist: 15. august

Kjemi på nett 1 - 2022

Etterutdanning

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg grunnleggende kjemi. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk knyttet til aktuelle kompetansemål i læreplanen.

Kjemi på nett 1 etterfølges av kurset Kjemi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende kjemi i naturfag. Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Eksamen høsten 2022 er en digital muntlig eksamen over zoom og foregår i første halvdel av desember (rundt uke 50). Tidspunktet avtales med kandidatene individuelt.

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 22. august—3. oktober
 • Påmeldingsfrist: 18. august

KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag

Videreutdanning

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du... vis hele teksten

Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du lærer om kjemiens egenart og får en innføring i grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygging, egenskaper og navnsetting. Du lærer også om kjemiske reaksjoner med fokus på syrer og baser, redoksreaksjoner og elektrokjemi. Sentrale kjemiske begreper som stoffmengde og konsentrasjon blir også gjennomgått.

Eksamen høsten 2022 er en digital muntlig eksamen over zoom og foregår i første halvdel av desember (rundt uke 50). Tidspunktet avtales med kandidatene individuelt.
Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 3200 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 i 2021 eller 2022.

Du kan melde deg på KJM0100V og Kjemi på nett 1 og 2 via emnesiden til KJM0100V: https://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM0100V/

Les mer om Kjemi på nett 1 og 2: http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemipanett/

 • Nettbasert
 • 22. august—16. desember
 • Påmeldingsfrist: 18. august

Biologi på nett 2 - 2022

Etterutdanning

Biologi på nett 2 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over... vis hele teksten

Biologi på nett 2 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som skal undervise i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i biologidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset fokuserer på økologi, biologisk mangfold, evolusjon og vier en hel uke til å jobbe med naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Den nye læreplanen har blitt brukt som utgangspunkt for alt kursinnhold.

Etter å ha fullført kurs som etterutdanning vil du få et kursbevis for å ha gjennomført Biologi på nett 2.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp., ved UiO. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 15. august 2022.

Påmelding via vår nettside!

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 17. oktober—28. november
 • Påmeldingsfrist: 10. oktober

Kjemi på nett 2 - 2022

Etterutdanning

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset... vis hele teksten

Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1.

Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Eksamen høsten 2022 er en digital muntlig eksamen over zoom og foregår i første halvdel av desember (rundt uke 50). Tidspunktet avtales med kandidatene individuelt.

Les mer om Kjemi på nett 2 og inn lenke til påmelding: https://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemipanett/

Nettside for kurset

 • Nettbasert
 • 17. oktober—28. november
 • Påmeldingsfrist: 10. oktober

Hjelp til selvhjelp for lærere – sikkerhet i kjemi- og naturfagundervisningen

Etterutdanning

Chemical Safety in Science Education (CheSSE) er en nettressurs om kjemikaliesikkerhet i... vis hele teksten

Chemical Safety in Science Education (CheSSE) er en nettressurs om kjemikaliesikkerhet i skolens naturfag- og kjemiundervisning. I denne sesjonen, som holdes på naturfagkonferansen 2022, blir du bedre kjent med nettstedet https://chesse.org/. Her finner du blant annet informasjon om hva som må til for å ha et godt HMS-system for skolens kjemi- og naturfagundervisning, anbefalinger om forsvarlig oppbevaring, merking, bruk og avfallshåndtering av kjemikalier, og prinsipper for risikovurdering av forsøk og aktiviteter. For å få best mulig utbytte av sesjonen bør du ta med pc eller nettbrett.

Kirsten Fiskum er universitetslektor ved Naturfagsenteret UiO, Karoline Fægri og Svein Tveit er henholdsvis førstelektor og universitetslektor ved Seksjon for kjemididaktikk (Skolelaboratoriet i kjemi), Kjemisk institutt UiO.

Nettside for kurset

 • Oslo
 • 20. oktober
 • Påmeldingsfrist: 8. oktober

Klimaendringer og økologi: Hvordan reagerer dyr på klimaendringer?

Etterutdanning

Klimaendringer har stor betydning for livet på jorda. I naturfag er forståelse for... vis hele teksten

Klimaendringer har stor betydning for livet på jorda. I naturfag er forståelse for effektene av klimaendringer på ulike organismer viktig innen økologi og evolusjon, som blant annet dekkes av følgende kompetansemål for Vg1 Naturfag:

«gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold»

Temaet er også relevant for flere kompetansemål i naturfag på ungdomstrinnet, og for programfaget ToF2 i videregående skole. Det komplekse fagfeltet med dagsaktuelle problemstillinger er også egnet til å gi elever eksempler på hvordan forskere arbeider.

I dette nettkurset vil Irja Ratikainen og Mathilde Le Moullec gå gjennom de ulike hovedtypene av måter organismer kan reagere på klimaendringer og gå gjennom eksempler fra nyere forskning fra både arktiske, hvor temperaturen øker raskest, og andre økosystemer. Vi får dermed gode eksempler på dagsaktuell forskning. Eksemplene vil også forklare dypere hvordan både evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold kan påvirkes av de pågående klimaendringene og hvordan disse ulike effektene kan samvirke. Bedre forståelse for disse grunnleggende biologiprosessene vil øke bevisstheten om konsekvenser av klimaendringer.

Irja Ratikainen og Mathilde Le Moullec er forskere ved Senter for biodiversitetsdynamikk og Institutt for biologi ved NTNU. Irja har modeller for dyrs tilpasning til klimaendringer som spesialfelt, mens Mathildes ekspertise er populasjoner og økologiske samfunn i Arktis.

Nettside for kurset

 • Digitalt
 • 24. oktober
 • Påmeldingsfrist: 20. oktober
 • Meld på