Forsker på skjerm høst 2022

Elevarrangement

Få skjermbesøk av en forsker! Tilbudet gjelder klasser på vg2 og vg3 i programfagene... vis hele teksten

Få skjermbesøk av en forsker!
Tilbudet gjelder klasser på vg2 og vg3 i programfagene biologi og fysikk.

Se nettsiden vår for beskrivelse av temaene vi tilbyr: https://www.ntnu.no/skolelab/forsker-pa-skjerm

Vi foreslår en struktur hvor forskeren først holder en kort presentasjon av sitt forskningsområde. Deretter kan elevene individuelt, i grupper eller i hel klasse, utarbeide spørsmål til forskeren, før man møtes igjen for å svare på og diskutere spørsmålene. Omfang: 1–2 skoletimer.
Dato og opplegget mer spesifikt blir forsker og lærer enige om på forhånd.

Nettside for kurset

  • Digitalt
  • 1. september—30. november
  • Påmeldingsfrist: 15. september
  • Frist utløpt

Klimaendringer og økologi: Hvordan reagerer dyr på klimaendringer?

Etterutdanning

Klimaendringer har stor betydning for livet på jorda. I naturfag er forståelse for... vis hele teksten

Klimaendringer har stor betydning for livet på jorda. I naturfag er forståelse for effektene av klimaendringer på ulike organismer viktig innen økologi og evolusjon, som blant annet dekkes av følgende kompetansemål for Vg1 Naturfag:

«gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold»

Temaet er også relevant for flere kompetansemål i naturfag på ungdomstrinnet, og for programfaget ToF2 i videregående skole. Det komplekse fagfeltet med dagsaktuelle problemstillinger er også egnet til å gi elever eksempler på hvordan forskere arbeider.

I dette nettkurset vil Irja Ratikainen og Mathilde Le Moullec gå gjennom de ulike hovedtypene av måter organismer kan reagere på klimaendringer og gå gjennom eksempler fra nyere forskning fra både arktiske, hvor temperaturen øker raskest, og andre økosystemer. Vi får dermed gode eksempler på dagsaktuell forskning. Eksemplene vil også forklare dypere hvordan både evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold kan påvirkes av de pågående klimaendringene og hvordan disse ulike effektene kan samvirke. Bedre forståelse for disse grunnleggende biologiprosessene vil øke bevisstheten om konsekvenser av klimaendringer.

Irja Ratikainen og Mathilde Le Moullec er forskere ved Senter for biodiversitetsdynamikk og Institutt for biologi ved NTNU. Irja har modeller for dyrs tilpasning til klimaendringer som spesialfelt, mens Mathildes ekspertise er populasjoner og økologiske samfunn i Arktis.

Nettside for kurset

  • Digitalt
  • 24. oktober
  • Påmeldingsfrist: 20. oktober
  • Meld på