Frokostseminar for fagfornyelsen i samfunnsfag

Etterutdanning

For lærere i videregående skole. Frokostservering fra kl. 8:15, innledning og diskusjon... vis hele teksten

For lærere i videregående skole. Frokostservering fra kl. 8:15, innledning og diskusjon kl. 8:30-9:30.

16. september 2019: NYE FORMER FOR LOKAL POLITISK DELTAKING I BERGEN. Sveinung Arnesen, seniorforsker ved NORCE, Førsteamanuensis II ved Institutt for samanliknande politikk.

27. november 2019: BÆREKRAFTIG UTVIKLING - Sirkulær økonomi som strategi/løsning for en grønnere samfunnsutvikling. Grete Rusten, Professor, Institutt for geografi.

22. januar 2020: HØGRERADIKALISME. Elisabeth Ivarsflaten, Professor, Institutt for samanliknande politikk.

11. mars 2020: DIGITAL DETOX – ein del av livsmeistringa? Hallvard Moe, Professor, Institutt for medievitenskap.

 • Bergen
 • 16. september 2019—11. mars 2020
 • Påmeldingsfrist: 9. mars
 • Meld på

Historie som utgangspunkt for å aktualisere samtidige utfordringer

Etterutdanning

Hvordan kan man bruke historie som utgangspunkt for å aktualisere samtidige utfordringer... vis hele teksten

Hvordan kan man bruke historie som utgangspunkt for å aktualisere samtidige utfordringer knyttet til eksempelvis demokrati og medborgerskap – et av de tre prioriterte tverrfaglige emnene i overordnet del av læreplanen?

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 10. mars
 • Påmeldingsfrist: 5. mars
 • Meld på

Informatikkdagen

Elevarrangement

Institutt for informatikk inviterer alle realfagselever til Høyteknologisenteret i Bergen... vis hele teksten

Institutt for informatikk inviterer alle realfagselever til Høyteknologisenteret i Bergen for å delta på informatikkdagen. Her vil elevene få nyttig informasjon om informatikkstudiene på UiB, IKT ved SV fakultetet og Høgskulen på Vestlandet.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 11. mars
 • Påmeldingsfrist: 4. mars
 • Meld på

Masterclass i partikkelfysikk 2020

Elevarrangement

En mesterklasse (MasterClass) er undervisning fra en ekspert for spesielt interesserte... vis hele teksten

En mesterklasse (MasterClass) er undervisning fra en ekspert for spesielt interesserte studenter. Ved det europeiske laboratoriet for partikkelfysikk, CERN, har det i mange år vært en tradisjon å invitere fysikkelever til en dag med både forelesninger og praktiske øvelser der de får prøve seg på å analysere og tolke data fra CERN. http://physicsmasterclasses.org

 • Bergen
 • 18. mars
 • Påmeldingsfrist: 11. mars
 • Meld på

Plattform, diskusjon og samarbeid i programmering

Etterutdanning

Sted: Amalie Skram vgs, lille auditorium. 10.00-10.20: Introduksjon,... vis hele teksten

Sted: Amalie Skram vgs, lille auditorium.

10.00-10.20: Introduksjon, status

10.20-11.00: Plattform til programmering. Diskusjon.

11.00-12.00: Korleis skal programmering inn i faga? Diskusjon, erfaringsdeling og samarbeid.

12.00-12.40: Lunsj

12.40-13.20: Korleis kan me samarbeide best mogleg på tvers av skular i Vestland?

13.20-14.30: Vegen vidare.

 • Bergen
 • 19. mars
 • Påmeldingsfrist: 12. mars
 • Meld på

Samling for natursekkskoler på Vestlandet våren 2020

Etterutdanning

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 21. april
 • Påmeldingsfrist: 14. april
 • Meld på

Fægridagene 2020 - feltkurs på Finse

Konferanser

Studier av natur, landskap og økologiske sammenhenger på Norges tak er rammen rundt dette... vis hele teksten

Studier av natur, landskap og økologiske sammenhenger på Norges tak er rammen rundt dette kurset. I løpet av fire turdager ser vi på fjellfloraen, geofaglige tema og hvordan vær og klima er med på å forme landskapet. Kurset er lagt til forskningsstasjonen på Finse.

Nettside for kurset

 • Finse
 • 3.—6. august
 • Påmeldingsfrist: 27. juli
 • Meld på