Universitetskurs i matematikk for elever på videregående skole

Kurs for lærere og elever

Matematisk institutt, UiB, tilbyr skoleåret 2019/20 et matematikkurs spesielt for elever... vis hele teksten

Matematisk institutt, UiB, tilbyr skoleåret 2019/20 et matematikkurs spesielt for elever i videregående skole:
https://www.uib.no/math/97368/matematikksirkelen
Undervisningen er hver onsdag 16:15-18:00. Kurset bygger på R2, men elever som har tatt R1 og er interesserte i matematikk er også velkomne til å søke.

Her er generell informasjon om studierett for VGS-elever:
https://www.uib.no/matnat/114414/studierett-elever-i-videreg%C3%A5ende-skole

Det er også mulig å søke opptak til andre realfagskurs på UiB, men disse kursene har undervisning på dagtid og er ikke spesielt tilrettelagt for VGS-elever. Skolen må søke på elevers vegne.

Nettside for kurset

  • Bergen
  • 15. august 2022—30. april 2023
  • Påmeldingsfrist: 15. august

Klimaendringer og økologi: Hvordan reagerer dyr på klimaendringer?

Etterutdanning

Klimaendringer har stor betydning for livet på jorda. I naturfag er forståelse for... vis hele teksten

Klimaendringer har stor betydning for livet på jorda. I naturfag er forståelse for effektene av klimaendringer på ulike organismer viktig innen økologi og evolusjon, som blant annet dekkes av følgende kompetansemål for Vg1 Naturfag:

«gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold»

Temaet er også relevant for flere kompetansemål i naturfag på ungdomstrinnet, og for programfaget ToF2 i videregående skole. Det komplekse fagfeltet med dagsaktuelle problemstillinger er også egnet til å gi elever eksempler på hvordan forskere arbeider.

I dette nettkurset vil Irja Ratikainen og Mathilde Le Moullec gå gjennom de ulike hovedtypene av måter organismer kan reagere på klimaendringer og gå gjennom eksempler fra nyere forskning fra både arktiske, hvor temperaturen øker raskest, og andre økosystemer. Vi får dermed gode eksempler på dagsaktuell forskning. Eksemplene vil også forklare dypere hvordan både evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold kan påvirkes av de pågående klimaendringene og hvordan disse ulike effektene kan samvirke. Bedre forståelse for disse grunnleggende biologiprosessene vil øke bevisstheten om konsekvenser av klimaendringer.

Irja Ratikainen og Mathilde Le Moullec er forskere ved Senter for biodiversitetsdynamikk og Institutt for biologi ved NTNU. Irja har modeller for dyrs tilpasning til klimaendringer som spesialfelt, mens Mathildes ekspertise er populasjoner og økologiske samfunn i Arktis.

Nettside for kurset

  • Digitalt
  • 24. oktober
  • Påmeldingsfrist: 20. oktober
  • Meld på