Underveisarbeid/årsrapport Den naturlige skolesekken 2017/2018

Utlysning

Underveisarbeid og årsrapport for skolene i Den naturlige skolesekken

Nettside for utlysningen

 • Rapporteringsperiode: 10. oktober 2017—25. juni 2018
 • Skriv rapport

Ekskursjon til Lyngheisenteret. Avsluttende seminar for Naturfag 1 og 2

Konferanser

Deltakarane på Naturfag 1 og 2 vidareutdanning 2017-2018 er målgruppa for seminaret.... vis hele teksten

Deltakarane på Naturfag 1 og 2 vidareutdanning 2017-2018 er målgruppa for seminaret. Kursa har eksamen to veker seinare. På Lyngheisenteret blir det drøfting av pensum, oppgåver og kjerneelement i vidareutdanninga. Og så blir det mykje naturglede, historier om mennesket sin bruk av naturen gjennom tusener av år, og det blir god, kortreist mat.
Skolelaboratoriet sørger for fellesreise og held lunsj denne dagen.
Velkomen til Lygra!

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 28. mai
 • Påmeldingsfrist: 22. mai
 • Frist utløpt

Fægridagene 2018 - feltkurs på Finse

Konferanser

Studier av natur, landskap og økologiske sammenhenger på Norges tak er rammen rundt dette... vis hele teksten

Studier av natur, landskap og økologiske sammenhenger på Norges tak er rammen rundt dette kurset. I løpet av fire turdager ser vi på fjellfloraen, geofaglige tema og hvordan vær og klima er med på å forme landskapet. Kurset er lagt til forskningsstasjonen på Finse, i en tid der bakken gjerne er snøfri, og våren er kommet også på 1200 meter og oppover. Velkommen til storslått natur, spennende fag og hyggelig samvær. Kursavgiften dekker opphold og mat på forskningsstasjonen.

Nettside for kurset

 • Finse
 • 16.—19. juli
 • Påmeldingsfrist: 9. juli
 • Meld på

Videreutdanning i naturfag

Videreutdanning

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og... vis hele teksten

Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Påmelding skjer via Utdanningsdirektoratet sine sider.

Nettside for kurset

 • Hele landet
 • 1. august 2018—15. juni 2019
 • Påmeldingsfrist: 1. mars

Naturfag 1 vidareutdanning haust 2018

Videreutdanning

Første del av vidareutdanning i naturfag 2018/2019

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 28. august—13. desember
 • Påmeldingsfrist: 30. juli
 • Meld på

Teknologi og forskningslære modul IV

Videreutdanning

Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving... vis hele teksten

Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter og en vil jobbe med eksempler på enkle forsøk som skal utføres og etterregnes.
For mer info; se nettsiden

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 1. september—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 5. juni
 • Meld på

Teknologi og forskningslære modul II

Videreutdanning

Teknologi og forskningslære modul II (SKOLE6625) Emnet inneholder hovedtemaet marin... vis hele teksten

Teknologi og forskningslære modul II (SKOLE6625)
Emnet inneholder hovedtemaet marin biologi (tare som bioindikator). Emnet gir en innføring i hvordan tare kan brukes som bioindikator ved miljøovervåking av marine ressurser og hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike forskningsmiljø med ny teknologi bidrar til kartlegging og dokumentasjon av livet i havet. For mer info; se nettsiden

Nettside for kurset

 • Trondheim
 • 1. september—31. desember
 • Påmeldingsfrist: 1. juni
 • Meld på

Naturfag 2 videreutdanning høsten 2018

Videreutdanning

Videreutdanning for naturfaglærere i ungdomsskolen og videregående skole. Første del av... vis hele teksten

Videreutdanning for naturfaglærere i ungdomsskolen og videregående skole. Første del av årskurset. Hvert semester gir 15 studiepoeng.

Nettside for kurset

 • Bergen
 • 1. september—21. desember
 • Påmeldingsfrist: 31. juli
 • Meld på

Nordic ESERO - CanSat for nordiske lærere - Trondheim

Etterutdanning

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen... vis hele teksten

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) om å arrangere kurs for elever og lærere.

Cansat er et undervisningsopplegg som er relativt billig for skolene å delta på, man kan selv velge hvor mye man vil gjøre ut av det og hvor mye tid man vil bruke. Undervisningsopplegget gir elevene mulighet til å ha ansvaret for et prosjekt, sette opp budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger og programmere elektronikken.

CanSat er en liten satellittmodul (sonde) som er utviklet for at elever skal lære elektronikk og programmering og få interesse for romteknologi. Utfordringen er å holde seg innenfor begrensninger på kostnad, tidsbruk, vekt og ikke minst volum. Satellittmodellen skal bygges inn i en boks på størrelse med en 0,33 liters brusboks.
CanSaten skal kunne slippes fra en rakett, en drone eller en ballong, og sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon eller lagres ombord i sonden. En CanSat inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter.

CanSat er blitt et internasjonalt vellykket konsept for å kunne tilby studenter og elever et spennende og lærerikt "rom-prosjekt", og for å skape økt interesse for realfagene og teknologi. Konseptet passer godt inn i faget Teknologi og forskningslære i den videregående skolen og valgfagene Teknologi i praksis, Programmering og Forskning i praksis i ungdomsskolen.

Faglig innhold (bl.a):
- Forelesninger om CanSat, elektronikk, trådløs overføring og lagring av data og sensorer
- Introduksjon til Arduino programmering
- Praktisk arbeid, bygging, lodding og testing
- Eksempler på hvordan du kan bruke CanSat i undervisningen

Selv om kurset er gratis så må deltagerne betale reise og overnatting.

Nettside for kurset

 • Trondheim, NTNU
 • 17.—18. september
 • Påmeldingsfrist: 18. juni
 • Meld på